• Търсене

  • Избери Превод


Битие 10

Потомството на Ной

1 Ето родословието на Ноевите синове Сим, Хам и Яфет; понеже и на тях им се родиха синове след потопа.

Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас.

А Гомерови синове: Асханаз, Рифат и Тогарма.

А Яванови синове: Елисей, Тарсис, Китим и Доданим.

От тях се разделиха островите на народите, в техните земи, всеки според езика си, според племето си, в народите си.

Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан.

А Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.

Хус роди и Нимрод. Той пръв стана силен на земята.

Той беше голям ловец пред Господа; затова се казва: Като Нимрод, голям ловец пред Господа.

10 Първо той царува над Вавилон, Ерех, Акад и Халне, в Сенаарската земя.

11 От тази земя излезе и отиде в Асирия, и съгради Ниневия, Роовот-Ир, Халах

12 и Ресен между Ниневия и Халах (който е големият град).

13 А Мицраим роди Лудим, Анамим, Леавим, Нафтухим,

14 Патрусим, Каслухим (от които произлязоха филистимците) и Кафторим.

15 А Ханаан роди: първородния си син Сидон, после Хет,

16 йевусейците, аморейците, гергесейците,

17 евейците, арукейците, асенейците,

18 арвадците, цемарейците и аматейците; и след това ханаанските племена се пръснаха.

19 Територията на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар, до Газа и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цевоим, до Лаша.

20 Тези са Хамовите синове в земите си, в народите си, според племената си, според езиците си.

21 Родиха се също така деца на Сим, баща на всички Еверовци и по-стар брат на Яфет.

22 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

23 А Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Маш.

24 И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер.

25 И на Евер се родиха двама сина; името на единия беше Фалек[1], защото по негово време бе разпределена земята; а името на брат му беше Йоктан.

26 Йоктан роди Алмодад, Шалеф, Хацармавет, Ярах,

27 Адорам, Узал, Дикла,

28 Овал, Авимаил, Шева,

29 Офир, Евил и Йовав; всички те бяха Йоктанови синове.

30 Техните заселища бяха от Меша, като се отива за Сефар, източната планина.

31 Тези са Симовите синове в земите си според племената си, според езиците си, според народите си.

32 Тези са племената на Ноевите синове според поколенията им, в народите им; и от тях се пръснаха народите по земята след потопа.

Бележки:

  1. 10:25 Т.е. разделение.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *