• Търсене

  • Избери Превод


Битие 38

Грехът на Юда и Тамар

1 По онова време Юда се отдели от братята си и се отби при един одоламец на име Ира.

Юда, като видя там дъщерята на един ханаанец на име Суя, взе я и влезе при нея.

И тя зачена и роди син; и той го наименува Ир.

И зачена пак и роди син; и тя го наименува Онан.

Пак роди и друг син и го наименува Шела. А Юда беше в Ахдив, когато тя го роди.

След време Юда взе жена за първородния си Ир на име Тамар.

А Ир, Юдовият първороден, беше нечестив пред Господа; и Господ го уби.

Тогава Юда каза на Онан: Влез при братовата си жена и извърши към нея длъжността на девер, и въздигни потомството на брат си.

Но Онан знаеше, че потомството нямаше да бъде негово; затова, когато влизаше при братовата си жена, изливаше семето си на земята, за да не въздигне потомство на брат си.

10 А това, което правеше, беше зло пред Господа; затова Той и него уби.

11 Тогава Юда каза на снаха си Тамар: Живей като вдовица в бащиния си дом, докато отрасне син ми Шела. Защото си казваше: Да не би и той да умре като братята си. И така, Тамар отиде и живя в бащиния си дом.

12 След дълго време Юдовата жена, дъщеря на Суя, умря; след като Юда се утеши, той и приятелят му, одоламецът Ира, отидоха при стригачите на овцете си в Тамна.

13 И известиха на Тамар, като ѝ казаха: Ето, свекърът ти отива в Тамна, за да стриже овцете си.

14 Тогава тя съблече вдовишките си дрехи, покри се с покривалото си, обви се и седна при кръстопътя на Енаим, който е по пътя за Тамна; защото видя, че Шела порасна, а тя не му беше дадена за жена.

15 А Юда, като я видя, помисли, че е блудница, защото беше покрила лицето си.

16 И така, той свърна към нея на пътя и каза: Остави ме, моля, да вляза при тебе (защото не позна, че беше снаха му). И тя отговори: Какво ще ми дадеш, за да влезеш при мен?

17 А той каза: Ще ти изпратя яре от стадото. И тя отвърна: Даваш ли ми залог, докато го изпратиш?

18 Той каза: Какъв залог да ти дам? И тя отговори: Печата си, ширита си и тоягата си, която е в ръката ти. И той ѝ ги даде. След това влезе при нея и тя зачена от него.

19 После тя стана и си отиде, свали покривалото си и облече вдовишките си дрехи.

20 А Юда изпрати ярето чрез ръката на приятеля си, одоламеца, за да вземе залога от ръката на жената, но той не я намери.

21 Затова попита хората от онова място: Къде е блудницата, която беше на пътя при Енаим? А те отговориха: Тук не е имало блудница.

22 И той се върна при Юда и каза: Не я намерих; още и хората от онова място казаха: Тук не е имало блудница.

23 Юда каза: Нека си държи нещата, да не станем за присмех; ето, аз пратих това яре, но ти не я намери.

24 Около три месеца след това известиха на Юда: Снаха ти Тамар блудства; освен това е бременна от блудството. А Юда каза: Изведете я да се изгори.

25 А когато я извеждаха, тя изпрати до свекъра си да му кажат: От човека, чиито са тези неща, съм бременна. Каза още: Познай, моля, чии са тези неща – печатът, ширитът и тоягата.

26 Юда ги позна и каза: Тя е по-права от мене, тъй като не я дадох на сина си Шела. И не я позна вече.

27 И когато дойде времето ѝ да роди, ето, в утробата ѝ имаше близнаци.

28 Когато раждаше, едното простря ръка; и бабата взе, че върза червен конец на ръката му, и каза: Този излезе пръв.

29 А като дръпна назад ръката си, ето, брат му излезе; и тя каза: Какъв пролом си направи ти? Затова го наименуваха Фарес[1].

30 После излезе брат му, който имаше червения конец на ръката си, и него наименуваха Зара.

Бележки:

  1. 38:29 Т.е. проломване.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *