• Търсене

  • Избери Превод


Битие 5

Потомството на Адам до потопа

1 Ето родословието[1] на Адамовото потомство. В деня, когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие;

създаде ги мъж и жена, благослови ги и ги наименува Човек, в деня, когато бяха създадени.

Адам живя сто и тридесет години и роди син по свое подобие, по своя образ и го наименува Сит.

А откакто се роди Сит, дните на Адам станаха осемстотин години; и от него се родиха синове и дъщери.

И всички дни на Адам, колкото живя, станаха деветстотин и тридесет години; и умря.

Сит живя сто и пет години и от него се роди Енос.

А откакто се роди Енос, Сит живя осемстотин и седем години и от него се родиха синове и дъщери.

И всички дни на Сит станаха деветстотин и дванадесет години; и умря.

Енос живя деветдесет години и от него се роди Кенан.

10 А откакто се роди Кенан, Енос живя осемстотин и петнадесет години и от него се родиха синове и дъщери.

11 И всички дни на Енос станаха деветстотин и пет години; и умря.

12 Кенан живя седемдесет години и от него се роди Маалалеил.

13 А откакто се роди Маалалеил, Кенан живя осемстотин и четиридесет години и роди синове и дъщери.

14 И всички дни на Кенан станаха деветстотин и десет години; и умря.

15 Маалалеил живя шестдесет и пет години и от него се роди Яред.

16 А откакто се роди Яред, Маалалеил живя осемстотин и тридесет години и роди синове и дъщери.

17 И всички дни на Маалалеил станаха осемстотин деветдесет и пет години; и умря.

18 Яред живя сто шестдесет и две години и от него се роди Енох.

19 А откакто се роди Енох, Яред живя осемстотин години и от него се родиха синове и дъщери.

20 И всички дни на Яред станаха деветстотин шестдесет и две години; и умря.

21 Енох живя шестдесет и пет години и от него се роди Матусал.

22 А откакто се роди Матусал, Енох ходи по Бога триста години и от него се родиха синове и дъщери.

23 И всички дни на Енох станаха триста шестдесет и пет години.

24 И Енох живееше според Божиите заповеди и го нямаше вече, защото Бог го взе.

25 Матусал живя сто осемдесет и седем години и от него се роди Ламех.

26 А откакто се роди Ламех, Матусал живя седемстотин осемдесет и две години и от него се родиха синове и дъщери.

27 И всички дни на Матусал станаха деветстотин шестдесет и девет години; и умря.

28 Ламех живя сто осемдесет и две години и от него се роди син;

29 и го наименува Ной[2], като казваше: Този ще ни утеши в умората ни от работата ни и от труда на ръцете ни, който ни идва от земята, която Господ прокле.

30 А откакто роди Ной, Ламех живя петстотин деветдесет и пет години и от него се родиха синове и дъщери.

31 И всички дни на Ламех станаха седемстотин седемдесет и седем години; и умря.

32 А Ной беше на петстотин години; и от Ной се родиха Сим, Хам и Яфет.

Бележки:

  1. 5:1 От евр. Книгата.
  2. 5:29 Т.е. почивка.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *