• Търсене

  • Избери Превод


Числа 1

Преброяване и организиране на израилтяните

1 Господ, като говореше на Моисей в Синайската пустиня в шатъра за срещане на първия ден от втория месец на втората година, откакто излязоха от Египетската земя, каза:

Пребройте цялото общество израилтяни според семействата им, според бащините им домове, като броите по име всички от мъжки пол един по един.

Всички от Израил от двадесет години нагоре, които могат да излизат на бой, ти и Аарон ги пребройте според установените им войнства.

И заедно с вас да има по един човек от всяко племе, от които всеки да бъде глава на бащиния си дом.

А ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас: от Рувим – Елисур, Седиуровият син;

от Симеон – Селумиил, Сурисадаевият син;

от Юда – Наасон, Аминадавовият син;

от Исахар – Натанаил, Суаровият син;

от Завулон – Елиав, Хелоновият син;

10 от Йосифовите потомци: от Ефрем – Елисама̀, Амиудовият син, а от Манасия – Гамалиил, Федасуровият син;

11 от Вениамин – Авидан, Гедеоновият син;

12 от Дан – Ахиезер, Амисадаевият син;

13 от Асир – Фагеил, Охрановият син;

14 от Гад – Елиасаф, Деуиловият син;

15 от Нефталим – Ахирей, Енановият син.

16 Тези бяха избраните от обществото, началници на бащините си племена, глави на Израилевите хиляди.

17 И така, Моисей и Аарон, като взеха тези мъже, които са били споменати по име,

18 свикаха цялото общество на първия ден от втория месец; и те се записаха един по един според семействата си, според бащините си домове, според числото на имената на мъжете от двадесет години и нагоре.

19 Както заповяда Господ на Моисей, така той ги изброи в Синайската пустиня.

20 Потомците на Рувим, първородния на Израил, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената един по един всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

21 преброени от Рувимовото племе, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души.

22 От Симеоновите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, които бяха преброени според числото на имената един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

23 преброени от Симеоновото племе, бяха петдесет и девет хиляди и триста души.

24 От Гадовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

25 преброени от Гадовото племе, бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин и петдесет души.

26 От Юдовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

27 преброени от Юдовото племе, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.

28 От Исахаровите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

29 преброени от Исахаровото племе, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души.

30 От Завулоновите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

31 преброени от Завулоновото племе, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.

32 От Йосифовите потомци: т. е. от Ефремовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

33 преброени от Ефремовото племе, бяха четиридесет хиляди и петстотин души;

34 а от Манасиевите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

35 преброени от Манасиевото племе, бяха тридесет и две хиляди и двеста души.

36 От Вениаминовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

37 преброени от Вениаминовото племе, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.

38 От Дановите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

39 преброени от Дановото племе, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души.

40 От Асировите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

41 преброени от Асировото племе, бяха четиридесет и една хиляди и петстотин души.

42 От Нефталимовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

43 преброени от Нефталимовото племе, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

44 Тези са изброените, които преброиха Моисей, Аарон и дванадесетте мъже, Израилеви първенци, всеки един за бащиния си дом.

45 И така, всичките, преброени от израилтяните според бащините им домове, от двадесет години и нагоре, всички между Израил, които можеха да излизат на бой,

46 всички, преброени, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.

47 А левитите не бяха преброени помежду им според бащиното им племе.

48 Защото Господ, като говореше на Моисей, беше казал:

49 Само Левиевото племе да не преброиш, нито да вземеш числото им между израилтяните;

50 а да поставиш левитите за настоятели на скинията, за плочите на свидетелството и на всички нейни принадлежности, и на всички нейни вещи; те да носят скинията и всички нейни принадлежности и те да вършат служението около нея, и да поставят стана си около скинията.

51 Когато трябва да се вдига скинията, левитите да я снемат; и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят, а чужденец, който би се приближил до нея, да бъде умъртвен.

52 И израилтяните да поставят шатрите си, всеки в стана си и всеки при знамето си, според устроените си войнства.

53 А левитите да поставят шатрите си около скинията, за плочите на свидетелството, за да не падне гняв върху обществото на израилтяните; и левитите да пазят заръчаното за скинията на свидетелството.

54 И израилтяните направиха така; напълно както Господ заповяда на Моисей, така направиха.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *