• Търсене

  • Избери Превод


Числа 15

Закон за жертвите

1 И Господ говорѝ на Моисей:

Кажѝ на израилтяните: Когато влезете в земята, която Аз ви давам да живеете в нея,

и принесете жертва чрез огън на Господа, било всеизгаряне или жертва за изпълнение на оброк, или доброволен принос, или на празниците си, за да направите благоухание на Господа от говедата или от овцете,

тогава онзи, който принася приноса си на Господа, нека принесе за хлебен принос една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин елей.

И за всяко агне на всеизгарянето или на жертвата да прибавиш четвърт от ин вино за възлияние

или за всеки овен да прибавиш за хлебен принос две десети от ефа чисто брашно, смесено с една трета от ин елей;

и за възлияние да принесеш една трета от ин вино за благоухание на Господа.

А ако принесеш от говедата за всеизгаряне или жертва за изпълнение на оброк, или мирен принос на Господа,

тогава с жертвата от говедата да принесеш за хлебен принос три десети от ефа чисто брашно, смесено с половин ин елей;

10 и за възлияние да принесеш половин ин вино в жертва чрез огън за благоухание на Господа.

11 Така трябва да се прави за всяко говедо или за всеки овен, или за всяко агне или яре.

12 Според числото, което ще принесете, така да направите за всяко според броя им.

13 Всеки местен да прави така, когато принася жертва чрез огън за благоухание на Господа.

14 Ако някой чужденец е пришълец между вас или ако какъвто и да бил е между вас, във всичките ви поколения, и принася жертва чрез огън за благоухание на Господа, то както правите вие, така да направи и той.

15 Един закон да има за вас, които сте от обществото, и за чужденеца, който е пришълец между вас, един вечен закон във всичките ви поколения; както сте вие, така ще бъде и чужденецът пред Господа.

16 Един закон и едно право да има за вас и за чужденеца, който е пришълец между вас.

17 Господ говорѝ още на Моисей:

18 Кажѝ на израилтяните: Когато влезете в земята, в която Аз ви въвеждам,

19 и ядете от хляба на земята, тогава да принесете на Господа принос за издигане;

20 от първото си тесто да принесете пита за принос за издигане; да го възвишите, както правите с приноса за издигане от харман.

21 От първото си тесто да давате на Господа принос за издигане във всичките си поколения.

22 И ако прегрешите и не изпълните всички тези заповеди, които Господ каза на Моисей,

23 т. е. всичко, което Господ ви заповяда чрез Моисей, от деня, когато Господ даде заповедта, и нататък във всичките ви поколения,

24 то, ако е направено от незнание, без да знае обществото – цялото общество нека принесе едно теле за всеизгаряне за благоухание на Господа заедно с хлебния му принос и с възлиянието му според разпоредбите и един козел в принос за грях.

25 И свещеникът да направи умилостивение за цялото общество израилтяни и ще им бъде простено; защото е станало от незнание и те са принесли приноса си в жертва чрез огън на Господа и приноса си за грях пред Господа за несъзнателната си погрешка;

26 и ще бъде простено на цялото общество израилтяни и на чужденеца, който е пришълец между тях, защото колкото до целия народ, направеното е станало от незнание.

27 Но ако един човек съгреши от незнание, той трябва да принесе едногодишна коза в принос за грях.

28 И свещеникът да направи умилостивение пред Господа за човека, който е съгрешил от незнание; когато съгреши от незнание, да направи умилостивение за него и ще му бъде простено.

29 Един закон да има за вас – както за местния от израилтяните, така и за чужденеца, който е пришълец между тях, когато съгреши от незнание.

30 Но ако някой съгреши с надменна ръка, бил той местен или чужденец, той показва презрение към Господа; този човек да бъде изтребен измежду народа си.

31 Понеже е презрял словото на Господа и престъпил заповедта Му, този човек непременно да бъде изтребен, беззаконието му ще бъде върху него.

32 Когато израилтяните бяха в пустинята, намериха един човек, който събираше дърва в съботен ден.

33 Онези, които го намериха, като събираше дърва, го доведоха при Моисей и Аарон и при цялото общество.

34 И го сложиха под стража, понеже не беше още изявено какво трябва да направят с него.

35 Тогава Господ каза на Моисей: Човекът непременно трябва да бъде умъртвен; цялото общество да го убие с камъни вън от стана.

36 И така, цялото общество го изведе вън от стана и го уби с камъни, и той умря, както Господ заповяда на Моисей.

37 Тогава Господ говорѝ на Моисей:

38 Говорѝ на израилтяните и им заповядай да правят във всичките си поколения ресни по краищата на дрехите си и да сложат син ширит по ресните на всички краища.

39 И това да ви бъде за ресни и като ги гледате, да помните всички Господни заповеди и да ги изпълнявате, и да не търсите неща по своите си сърца и по своите си очи, след които неща вие блудствате;

40 за да помните и изпълнявате всичките Ми заповеди и да бъдете святи на вашия Бог.

41 Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви изведох от Египетската земя, за да ви бъда Бог. Аз съм Йехова, вашият Бог.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *