• Търсене

  • Избери Превод


Числа 18

Закони за свещениците и левитите

1 И Господ каза на Аарон: Ти, синовете ти и домът на баща ти с тебе ще носите виновността за светилището; и ти, и синовете ти с тебе ще носите виновността за свещенството си.

А ти приближѝ при себе си и братята си, Левиевото племе, племето на баща ти, за да са свързани с теб и да ти слугуват; а ти и синовете ти с тебе да бъдете при шатъра за плочите на свидетелството.

Левитите ще пазят заръчаното от теб и заръчаното за целия шатър; само до принадлежностите на светилището и до олтара да не се приближават, за да не умрат, те и вие.

Нека бъдат свързани с теб и да пазят заръчаното за шатъра за срещане във всяка служба на шатъра; и чужд човек да не се приближи до вас.

Така да пазите заръчаното за светилището и заръчаното за олтара, че да не падне вече гняв върху израилтяните.

Ето, Аз взех братята ви, левитите, измежду израилтяните; те са ви изцяло дар, дадени на Господа, да вършат службата на шатъра за срещане.

А ти и синовете ти с теб ограничавайте свещенодействието си във всичко, което се отнася до олтара и което е вътре зад завесата, и около тях да служите. На вас подарявам службата на свещенството; а чуждият човек, който би се приближил, да бъде умъртвен.

Господ каза на Аарон: Ето, Аз дадох на тебе надзора над Моите приноси за издигане, т. е. на всички неща, посвещавани от израилтяните; на теб и на синовете ти ги дадох като ваше вечно право поради това, че сте били помазани.

От пресвятите неща това, което не се слага на огъня, ще бъде твое; всичките им приноси – всичките им хлебни приноси, всичките им приноси за грях и всичките им приноси за вина, които те дават на Мене, ще бъдат пресвяти за теб и за синовете ти.

10 На пресвято място да ги ядете; всеки от мъжки пол да яде от тях; святи да ти бъдат.

11 И ето кое е твое: приносът за издигане от дара им с всички движими приноси на израилтяните; давам ги на тебе, на синовете ти и на дъщерите ти с тебе като ваше вечно право. Който е чист в дома ти, да ги яде.

12 Всичко, което е най-добро от елея, и всичко, което е най-добро от виното и от житото, първите им плодове, които те дават на Господа, на тебе ги давам.

13 Първите плодове от всичките произведения на земята им, които те ще донасят на Господа, ще бъдат твои; който е чист в дома ти, да ги яде.

14 Всяко обречено нещо в Израил ще бъде твое.

15 Всяко първородно от всякакъв вид[1], което принасят на Господа, било човек или животно, ще бъде твое; но за първородното от човека непременно да вземеш откуп и за първородното от нечисти животни да вземеш откуп.

16 Като станат на един месец подлежащите на откупуване, да вземеш откуп за тях по твоята оценка, пет сребърни сикъла според сикъла на светилището, който е двадесет гери.

17 А за първородните от говедата или за първородните от овцете и за първородните от козите да не вземаш откуп; те са святи; с кръвта им да поръсваш жертвеника, а тлъстината им да изгаряш като жертва чрез огън, за благоухание на Господа.

18 А месото им да бъде твое, както са твои движимите гърди и дясното бедро.

19 Всичките приноси за издигане от святите неща, които израилтяните принасят на Господа, давам на тебе, на синовете ти и на дъщерите ти с тебе като ваше вечно право. Това е вечен завет със сол пред Господа за теб и за потомството ти с тебе.

20 Господ каза още на Аарон: Ти да нямаш наследство в тяхната земя, нито да имаш дял между тях; Аз съм твоят дял и твоето наследство между израилтяните.

21 А на Левиевите синове, ето, Аз давам в наследство всички десятъци в Израил, заради службата, която вършат, службата в шатъра за срещане.

22 Израилтяните да не пристъпват вече към шатъра за срещане, да не би да се натоварят с грях и да измрат.

23 Но левитите да вършат службата в шатъра за срещане и те да носят виновността си; вечен закон ще бъде във всичките ви поколения те да нямат наследство между израилтяните.

24 Защото десятъците, които израилтяните принасят за принос за издигане на Господа, давам в наследство на левитите; затова казах за тях: Те да нямат наследство между израилтяните.

25 И Господ говорѝ на Моисей:

26 Кажѝ на левитите: Когато вземате от израилтяните десятъка, който ви дадох от тях за ваше наследство, тогава да принасяте от него десятък от десятъка за принос за издигане на Господа.

27 И тези ваши приноси за издигане ще ви се смятат като жито от хармана и като изобилие на вино от лина.

28 Така и вие да принасяте принос за издигане на Господа от всички десятъци, които вземате от израилтяните; и от тях да давате на свещеника Аарон принос за издигане на Господа.

29 От всичките си дарове да принасяте всеки принос за издигане на Господа, т. е. осветената част от всичко, което е най-доброто от тях.

30 Затова да им кажеш: Когато принасяте най-добрата част от тях, останалото ще се смята за левитите като доход от хармана и като доход от лина.

31 Можете да го ядете на всяко място, вие и домашните ви; защото това ви е заплата за служенето ви в шатъра за срещане.

32 Няма да понасяте грях поради това, ако принасяте в принос за издигане най-добрата част от тях; и да не осквернявате святите неща на израилтяните, за да не умрете.

Бележки:

  1. 18:15 От евр. от всяка плът.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *