• Търсене

  • Избери Превод


Числа 8

Последни наредби преди прехода през пустинята

1 И Господ говорѝ на Моисей:

Кажѝ на Аарон: Когато палиш светилата, седемте светила да светят от предната страна на светилника.

И Аарон направи така; запали светилата на светилника, така че да светят от предната му страна, както Господ заповяда на Моисей.

А ето каква беше направата на светилника: изкован от злато, от стъблото до цветята си беше изкован според образеца, който Господ показа на Моисей, така направи той светилника.

Господ говорѝ още на Моисей:

Вземи левитите измежду израилтяните и ги очисти.

И така, да им направиш за очистването им: поръси ги с очистителна вода и нека обръснат цялото си тяло, и изперат дрехите си, и се очистят.

После да вземат едно теле заедно с хлебния му принос от чисто брашно, смесено с елей; а ти да вземеш друго теле в принос за грях.

След това да приведеш левитите пред шатъра за срещане и да събереш цялото общество израилтяни;

10 и когато приведеш левитите пред Господа, нека израилтяните положат ръцете си на левитите;

11 и Аарон да принесе левитите пред Господа, като принос от страна на израилтяните, за да вършат те Господнята служба.

12 След като левитите положат ръцете си на главите на телетата, ти да принесеш едното в принос за грях, а другото – за всеизгаряне на Господа, за да направиш умилостивение за левитите.

13 И да поставиш левитите пред Аарон и пред синовете му и да ги принесеш като принос на Господа.

14 Така да отделиш левитите измежду израилтяните; и левитите ще бъдат Мои.

15 А след това левитите да влязат, за да слугуват в шатъра за срещане, когато си ги очистил и си ги принесъл като принос.

16 Понеже те са Ми всецяло дадени измежду израилтяните; вместо всички първородни от израилтяните, всички, които отварят утроба, съм ги взел за Себе Си.

17 Защото всички първородни измежду израилтяните са Мои – и човек, и животно; в деня, когато поразих всички първородни в Египетската земя, ги осветих за Себе Си.

18 А левитите взех вместо всички първородни измежду израилтяните.

19 Левитите нарочно дадох на Аарон и синовете му измежду израилтяните, за да вършат служенето им в шатъра за срещане и да правят умилостивение за израилтяните, за да не се появи язва между израилтяните, когато те се приближават към светилището.

20 Тогава Моисей и Аарон и цялото общество израилтяни постъпиха с левитите точно така, както Господ заповяда на Моисей за левитите; така им направиха израилтяните.

21 И така, левитите се очистиха от греховете си и изпраха дрехите си; и Аарон ги принесе като принос пред Господа, и Аарон направи за тях умилостивение, за да ги очисти.

22 След това левитите влязоха в шатъра за срещане, за да вършат службата си пред Аарон и синовете му; както Господ заповяда на Моисей за левитите, така им сториха.

23 Господ говорѝ още на Моисей:

24 Ето определеното за левитите: от двадесет и пет години и нагоре да влизат в съответната смяна, за да вършат слугуването в шатъра за срещане;

25 а от петдесет години да престават да вършат слугуване и да не слугуват вече,

26 а да помагат на братята си в шатъра за срещане, да пазят заръчаното; а слугуване да не вършат. Така да постъпваш с левитите, колкото за дадените им заръки.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *