• Търсене

  • Избери Превод


Деяния 1

Обещание за изпращане на Святия Дух

Първата книга написах, о, Теофиле, за всичко, което Исус вършеше и учеше, откакто започна,

до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал;

на които и представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на четиридесет дни и им говореше за Божието царство.

И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещанието на Отца, за което, каза Той, чухте от Мене.

Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни.

Възнесението на Исус Христос

И така, веднъж, като се събраха, те Го питаха: Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израил?

Той им каза: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената Си власт.

Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.

И като каза това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и скри от погледа им.

10 И като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето, двама мъже в бели дрехи застанаха до тях

11 и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето.

Избирането на Матия за апостол

12 Тогава те се върнаха в Йерусалим от хълма, наречен Елеонски, който е близо до Йерусалим, на разстояние един съботен ден път.

13 И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където пребиваваха Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, и Юда Яковов.

14 Всички те единодушно бяха в постоянна молитва (и моление) с някои жени и Мария, майката на Исус, и с братята Му.

15 През тези дни Петър се изправи насред братята (а имаше събрано множество, около сто и двадесет души) и каза:

16 Братя, трябваше да се изпълни писаното, което Святият Дух предсказа чрез устата на Давид за Юда, който доведе онези, които хванаха Исус.

17 Защото той беше причислен към нас и получи дял в това служение.

18 Той обаче придоби нива от заплатата на своята неправда; и като падна по лице, пукна се в средата и всичките му черва изтекоха.

19 И това стана известно на всичките йерусалимски жители, така че тази нива бе наречена на техния език Акелдама, т. е. Кръвна нива.

20 Защото е писано в книгата на Псалмите:

„Жилището му да запустее
и да няма кой да живее в него“;

и:

„Друг нека вземе чина му.“

21 И така, от човеците, които дружаха с нас през цялото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше сред нас,

22 като се почне от дните, когато Йоан кръщаваше, и се стигне до деня, когато се възнесе от нас, един от тях трябва да стане свидетел с нас на възкресението Му.

23 И така, определиха двама: Йосиф, наречен Варсава, който носеше и името Юст, и Матия.

24 И се помолиха със следните думи: Ти, Господи, Който познаваш сърцата на всички, покажи онзи от тези двама, когото си избрал,

25 да приеме своя дял в това служение и апостолство, от което отстъпи Юда, за да отиде на своето място.

26 И хвърлиха жребий за тях и жребият се падна на Матия; и той бе причислен към единадесетте апостоли.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *