• Търсене

  • Избери Превод


Деяния 15

Спорът в Антиохия

А някои слязоха от Юдея и учеха братята, като казваха: Ако не се обрежете според Моисеевия обряд, не можете да се спасите.

И така, като се получиха немалко противоречия и спорове между тях и Павел и Варнава, братята наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да отидат по този въпрос в Йерусалим при апостолите и презвитерите.

И те, изпратени от църквата, минаваха през Финикия и през Самария, като разказваха за обръщението на езичниците и доставяха голяма радост на всички братя.

А като стигнаха в Йерусалим, бяха приети от църквата и от апостолите и презвитерите и разказваха всичко, което беше извършил Бог чрез тях.

Но някои от повярвалите сред фарисейската секта станаха и казаха: Нужно е да се обрязват езичниците и да им се заръча да пазят Моисеевия закон.

Апостолският събор в Йерусалим

Тогава апостолите и презвитерите се събраха да разискват този въпрос.

И след много разисквания Петър стана и им каза: Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, така че езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват.

И сърцеведецът Бог им засвидетелства Своята милост, като даде и на тях Святия Дух, както и на нас;

и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра.

10 Ако е тъй, сега защо изпитвате Бога, за да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим?

11 Но ние вярваме, че ще се спасим чрез благодатта на Господ Исус, също както и те.

12 Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павел да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичниците.

13 И след като те свършиха да говорят, Яков взе думата и каза: Братя, послушайте мене.

14 Симон обясни как Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях хора за Своето име.

15 Това е в съгласие и с думите на пророците, както е писано:

16 „След това ще се върна.
И пак ще издигна падналата Давидова скиния,
и ще съградя наново развалините,
и ще я изправя;
17 за да потърсят Господа останалите от човеците
и всичките народи, които се наричат с името Ми,
18 казва Господ, Който прави това да е известно отвека.“

19 Затова аз съм на мнение да не отегчаваме тези от езичниците, които се обръщат към Бога,

20 а да им пишем да се въздържат от оскверняване чрез идоли, чрез блудство и чрез яденето на удушени животни и кръв.

21 Защото още от старо време по всички градове е имало такива, които са проповядвали Моисеевия закон, който се прочита всяка събота в синагогите.

Решенията на събора

22 Тогава апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат помежду си мъже и да ги пратят в Антиохия с Павел и Варнава, а именно: Юда, наречен Варсава, и Сила, изтъкнати между братята.

23 И им писаха по тях следното: От апостолите и по-старите братя поздрав до братята, които са от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия.

24 Понеже чухме, че някои, които са излезли от нас, са ви смутили с думите си и са разстроили душите ви като ви казват да се обрязвате и да пазите закона, без да са приели заповед от нас,

25 то ние, като дойдохме до единодушие, намерихме за добре да изберем мъже и да ги пратим до вас заедно с любимите ни Варнава и Павел,

26 човеци, които изложиха живота си на опасност за името на нашия Господ Исус Христос.

27 И така, изпращаме Юда и Сила да ви съобщят и те устно същите неща.

28 Защото се видя добре на Святия Дух и на нас да не ви налагаме никое друго бреме, освен следните необходими неща:

29 да се въздържате от ядене на идоложертвено, кръв и удушени животни, също и от блудство; от които ако се пазите, ще направите добре. Здравейте!

30 И така, изпратените слязоха в Антиохия и като събраха всички вярващи, дадоха им посланието.

31 И те, като го прочетоха, зарадваха се за успокоението, което им даваше.

32 А Юда и Сила, които бяха и сами пророци, увещаваха братята с много думи и ги утвърдиха.

33 И след като престояха там известно време, братята ги оставиха с мир да се върнат при онези, които ги бяха изпратили.

34 Но Сила намери за добре да остане още там.

35 А Павел и Варнава останаха в Антиохия и заедно с мнозина други поучаваха и проповядваха Господнето учение.

Начало на второто пътешествие

36 А след няколко дни Павел каза на Варнава: Да се върнем сега по всички градове, където сме проповядвали Господнето учение, и да нагледаме как са братята.

37 И Варнава беше на мнение да вземат със себе си Йоан, наречен Марк;

38 а Павел не намираше за добре да вземат със себе си този, който се беше отделил от тях още от Памфилия и не отиде с тях на делото.

39 И така, възникна разпра помежду им, така че те се отделиха един от друг; и Варнава взе Марк и отплаваха за Кипър,

40 а Павел си избра Сила и тръгна, препоръчан от братята на Господнята благодат.

41 И минаваше през Сирия и Киликия и утвърждаваше църквите.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *