• Търсене

  • Избери Превод


Ефесяни 1

Прослава на Бога за спасението чрез Исус Христос

Павел, с Божията воля апостол на Исус Христос, до светиите и верните в Христос Исус, които са в Ефес:

Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос.

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;

както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов;

като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля,

за похвала на славната Си благодат, с която ни е облагодетелствал във Възлюбения Си,

в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат,

която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране,

като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е положил в Себе Си,

10 за да се приложи, когато се изпълнят времената, т. е. да се събере в Христос всичко – това, което е небесно и земно;

11 в Него също така ни се пада да бъдем наследници, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, Който действа във всичко по решението на Своята воля,

12 така че да бъдем за похвала на Неговата слава – ние, които отпреди се надявахме на Христос,

13 в Когото и вие, като чухте словото на истината, т. е. благовестието на нашето спасение, в Когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свят Дух,

14 Който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава.

Молитва за духовен напредък

15 Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта, която сте показали към всички светии,

16 непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си,

17 дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да Го познаете,

18 и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство

19 и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите – сила, която е според действието на Неговата могъща сила,

20 с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата,

21 далече над всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се наричат, не само в този свят, но и в бъдещия.

22 И всичко покори под нозете Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата,

23 която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *