• Търсене

  • Избери Превод


Ефесяни 4

Многообразни дарове – една църква

И така, аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани,

със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов

и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа.

Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:

един Господ, една вяра, едно кръщение,

един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.

А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал.

Затова казва:

„Като се възкачи нависоко, плени плен
и даде дарове на човеците.“

(А това „се възкачи“ какво друго значи, освен че беше и по-напред слязъл в местата, по-долни от земята.

10 Този, Който е слязъл, е същият, Който и се въздигна по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко.)

11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,

12 с цел да се усъвършенстват светиите, за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло;

13 докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;

14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамни хитрости;

15 но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,

16 от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.

Старият и новият човек

17 И така, това казвам и заявявам в Господа, да не живеете вече, както живеят езичниците, по своя суетен ум,

18 помрачени в разума и отстранени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;

19 които, изгубили всякакво чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.

20 Но вие не сте познали така Христос,

21 понеже сте чули и сте научени от Него (както е истината в Исус)

22 да съблечете, според предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамните страсти,

23 да се обновите в духа на своя ум

24 и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината.

Наставления за новия живот според Христовото учение

25 Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.

26 Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;

27 нито давайте място на дявола.

28 Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.

29 Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат;

30 и не наскърбявайте Святия Божий Дух, в Когото сте запечатани за деня на изкуплението.

31 Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас;

32 и бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *