• Търсене

  • Избери Превод


Еклисиаст 12

Истинският смисъл на живота е Бог

1 И помни Създателя си в дните на младостта си,
преди да дойдат дните на злото
и те стигнат годините, когато ще кажеш: Нямам наслада от тях;
преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите
и да се върнат облаците след дъжда;
когато стражите на къщата ще треперят
и силните мъже ще се прегърбят,
и онези, които мелят, ще престанат, защото намаляха,
и на онези, които гледат през прозорците, ще се стъмни;
когато вратите ще се затворят при пътя,
като отслабне гласът на мелницата;
и при гласа на птицата ще стане човек
и всички звукове[1] на песента ще отслабнат;
още когато ще се боят от всичко, което е високо,
и ще треперят в пътя;
когато бадемът разцъфти и скакалецът натегне,
и всяко желание изчезне;
защото човек отива във вечния си дом
и жалеещите обикалят улиците;
преди да се скъса сребърната верижка
и да се счупи златната чаша
или се строши стомната при извора,
или се счупи колелото над кладенеца
и се върне пръстта в земята, както е била,
и духът се върне при Бога, Който го е дал.
Суета на суетите, казва проповедникът,
всичко е суета.

Заключение: живот в светлината на вечността

И колкото по-мъдър ставаше проповедникът,
толкова повече поучаваше хората на знание;
а най-вече измисляше и издирваше,
и нареждаше много притчи.
10 Проповедникът се стараеше да намери угодни думи
и това, което беше с правота написано, думи на истина.
11 Думите на мъдрите са като остени;
и като заковани гвоздеи са думите на събирачите на изреченията,
дадени от единия пастир.
12 А колкото за нещо повече от това, сине мой, приеми увещание,
че правене на много книги няма край
и много четене е труд на плътта.
13 Нека чуем края на цялото слово:
Бой се от Бога и пази заповедите Му,
понеже това е всичко за човека[2] .
14 Защото относно всяко скрито нещо
Бог ще докара на съд всяко дело,
било то добро или зло.

Бележки:

  1. 12:4 От евр. дъщери.
  2. 12:13 Или: това е длъжността на.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *