• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 11

Наказанието на нечестивите първенци на народа

1 При това Духът ме вдигна и ме отнесе до източната порта на Господния дом, която гледа към изток; и, ето, във входа на портата – двадесет и пет мъже, между които видях Яазания, Азуровия син, и Фелатия, Венайевия син, първенци между народа.

И Господ ми каза: Сине човешки, тези са мъжете, които измислят неправда и които дават нечестив съвет в този град, като казват:

Времето не е близо да съградим къщи; този град е котел, а ние месо.

Затова пророкувай против тях, пророкувай, сине човешки.

Господният Дух се спусна върху мен и ми каза:

Говори. Така казва Господ:
Това е, което сте казали, доме Израилев;
защото Аз зная помислите на духа ви.
Убихте мнозина в този град
и напълнихте улиците му със заклани.
Затова така казва Господ Йехова:
Избитите от вас, които постлахте сред него,
те са месо, а този град е котел;
обаче, Аз ще ви извадя изсред него.
От меча се бояхте;
и меч ще докарам върху вас, казва Господ Йехова.
Ще ви извадя изсред града
и ще ви предам в ръцете на чужденци,
и ще извърша съд сред вас.
10 От меч ще паднете;
в Израилевите предели ще ви съдя;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
11 Този град няма да ви бъде котел,
нито вие ще бъдете месо сред него;
в Израилевите предели ще ви съдя;
12 и ще познаете, че Аз съм Господ;
понеже не ходихте в наредбите Ми,
нито изпълнявахте законите Ми,
но постъпвахте според законите на народите около вас.

13 А докато пророкувах, Фелатия, Венайевият син, умря. Тогава паднах на лицето си и извиках с висок глас: Горко, Господи Йехова! Ще довършиш ли Ти останалите от Израил?

14 И Господнето слово дойде към мен и каза:

15 Сине човешки, братята ти, да! Твоите братя, сродните ти мъже и целият Израилев дом, те всички са онези, на които йерусалимските жители казаха: Отдалечете се от Господа; тази земя бе дадена на нас за владение.

16 Затова кажи: Така казва Господ Йехова:

Понеже ги преместих далеч между народите
и понеже ги разпръснах по разни страни
и съм им бил за кратко време светилище
в страните, където са отишли,
17 затова кажи:
Така казва Господ Йехова:
Ще ви събера от народите,
ще ви прибера от страните, където сте разпръснати,
и ще ви дам Израилевата земя.
18 И като дойдат там,
ще махнат от нея всичките ѝ гнусотии
и всичките ѝ мерзости.
19 Аз ще им дам едно сърце
и ще вложа вътре в тях нов дух;
и като отнема каменното сърце от плътта им,
ще им дам крехко[1] сърце,
20 за да ходят в наредбите Ми
и да пазят законите Ми, и да ги вършат.
И те ще бъдат Мой народ и Аз ще бъда техен Бог.
21 А колкото до онези, чието сърце постъпва
според гнусните им и мерзостни желания,
ще възвърна постъпките им върху главите им,
казва Господ Йехова.

22 Тогава херувимите повдигнаха крилата си и колелата се издигнаха край тях; и славата на Израилевия Бог беше отгоре им.

23 И Господнята слава се издигна изсред града и застана на хълма, който е на изток от града.

24 А Духът, като ме издигна, ме отнесе чрез видение, с Божия Дух, в Халдейската земя, при пленниците. Тогава видението, което бях видял, си отиде от мене.

25 После казах на пленниците всички тези думи, които Господ ми беше показал.

Бележки:

  1. 11:19 От евр. от плът.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *