• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 12

Неверието на народа

1 Пак Господнето слово дойде към мен и каза:

Сине човешки, ти живееш сред дом на бунтовници, които имат очи, за да виждат, но не виждат, които имат уши, за да чуват, но не чуват; защото са бунтовен дом.

Затова ти, сине човешки, си приготви вещите, необходими за преселване, и се пресели денем пред очите им; пресели се от мястото си на друго място пред очите им; дано обърнат внимание, ако и да са бунтовен дом.

Изнеси вещите си пред очите им – като вещи за преселване; а привечер излез и сам ти пред очите им – като онези, които отиват на преселване.

Прокопай си стената пред очите им и изнеси вещите през нея.

Пред очите им ги вдигни на рамена и ги изнеси на мръкване. Покрий лицето си, за да не видиш земята; понеже те поставих за знамение на Израилевия дом.

Направих, каквото ми беше заповядано; изнесох вещите си денем като вещи за преселване и привечер си прокопах стената с ръка; и на мръкване ги изнесох пред очите им, като ги вдигнах на рамена.

А на сутринта Господнето слово дойде към мен и каза:

Сине човешки, Израилевият дом, бунтовният дом, не ти ли каза: Какво правиш ти?

10 Кажи им: Така казва Господ Йехова: Това пророчество, наложено на тебе, се отнася до княза, който е в Йерусалим, и до всички от Израилевия дом, между които са и те.

11 Кажи:

Аз съм знамението за вас –
както направих аз, така ще стане с тях;
в преселение, да! В плен ще отидат.
12 Князът, който е между тях, ще вдигне товар на рамена
на мръкване и ще излезе;
ще прокопаят стената, за да изнасят през нея вещите му;
ще покрие лицето си, за да не види земята с очите си.
13 Аз обаче ще простра мрежата Си върху него
и ще се хване в примката Ми;
ще го закарам във Вавилон в Халдейската земя;
но няма да я види, при все че там ще умре.
14 И ще разсея към всички ветрища
всички, които са около него да му помагат,
и всичките му полкове;
и ще изтегля меч след тях.
15 И ще познаят, че Аз съм Господ,
когато ги разпръсна между народите
и ги разсея по разни страни.
16 Обаче неколцина от тях ще оставя,
оцелели от меча, глада и мора,
за да изявят всичките си мерзости
между народите, където отиват;
и ще познаят, че Аз съм Господ.

17 При това Господнето слово дойде към мен и каза:

18 Сине човешки, яж хляба си с трепет
и пий водата си с треперене и икономично.
19 И кажи на народа на тази земя:
Така казва Господ Йехова
за жителите на Йерусалим в Израилевата земя:
Ще ядат хляба си икономично
и ще пият водата си с униние,
за да запустее земята му, оголена от пълнотата си
поради беззаконието на всички, които живеят в нея.
20 Населените градове ще запустеят
и земята ще се разори;
и ще познаете, че Аз съм Господ.

21 И Господнето слово дойде към мен и каза:

22 Сине човешки, каква е тази поговорка, която имате в Израилевата земя, която казва: Дните минават, а никое видение не се сбъдва?

23 Затова им кажи:

Така казва Господ Йехова:
Ще направя тази поговорка да престане
и няма вече да се употребява за поговорка в Израил.
А им кажи: Дните наближават,
също – и изпълнението на всяко видение.
24 Защото няма да има вече никакво лъжливо видение,
нито ласкателно предсказване сред Израилевия дом.
25 Защото Аз съм Господ; Аз ще говоря
и словото, което ще говоря, ще се изпълни;
няма да се отлага вече;
защото във вашите дни, бунтовни доме, като изговоря слово,
ще го изпълня, казва Господ Йехова.

26 Пак дойде към мене Господнето слово и каза:

27 Сине човешки, ето, онези, които са от Израилевия дом, казват:
Видението, което той вижда, ще се изпълни след много дни
и той пророкува за далечни времена.
28 Затова им кажи: Така казва Господ Йехова:
Нито една от думите Ми няма да се отлага вече;
а словото, което ще говоря, ще се изпълни,
казва Господ Йехова.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *