• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 14

Идолопоклонството на Израилевите старейшини

1 Тогава при мене дойдоха и някои от Израилевите старейшини и седнаха пред мен.

И Господнето слово дойде към мен и каза:

Сине човешки, тези мъже прегърнаха идолите си в сърцата си и сложиха беззаконието си като препънка пред лицето си; бива ли те да се допитват до Мене?

Затова им кажи: Така казва Господ Йехова: На всеки от Израилевия дом, който прегърне идолите си в сърцето си и сложи беззаконието си като препънка пред лицето си, и дойде при пророка, Аз, Господ, ще му отговоря, както подобава според многото му идоли,

за да хвана Израилевия дом за самото им сърце, понеже те всички станаха чужди за Мене чрез идолите си.

Затова кажи на Израилевия дом: Така казва Господ Йехова: Покайте се, отвърнете се от идолите си, да! Отвърнете лицата си от всичките си мерзости.

Защото на всеки от Израилевия дом или от чужденците, които са пришълци в Израил, който стане чужд за Мене, като прегърне идолите си в сърцето си и сложи беззаконието си като препънка пред лицето си, и дойде при пророка, за да се допита до Мене чрез него, Аз, Господ, ще му отговоря непосредствено от Себе Си;

защото ще насоча лицето Си против такъв човек, ще го направя за учудване, за знамение и поговорка и ще го премахна измежду народа Си; и ще познаете, че Аз съм Господ.

И ако пророкът би се подмамил да проговори дума, Аз, Господ, подмамих този пророк; и ще простра ръката Си върху него и ще го изтребя измежду народа Си Израил.

10 Тогава ще понесат наказанието за беззаконието си (наказанието на пророка ще бъде като наказанието на онзи, който би се допитвал чрез него),

11 за да не блуждае вече Израилевият дом от Мене, нито да се осквернява вече с всичките си престъпления, а да бъде Мой народ и Аз да бъде техен Бог, казва Господ Йехова.

12 И Господнето слово дойде към мен и каза:

13 Сине човешки, когато някоя земя съгреши пред Мене с коварство и Аз простра ръката Си върху нея, и строша подпорката ѝ от хляба, и пратя глад върху нея, и погубя от нея и човек, и животно,

14 и ако тези трима мъже, Ной, Даниил и Йов, бяха сред нея, те щяха да избавят само своите души чрез правдата си, казва Господ Йехова.

15 Ако бих докарал против земята люти зверове и те я обезлюдяха, за да запустее, така че да не може някой да мине през нея от зверовете,

16 пак и тримата тези мъже, ако бяха сред нея, заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова, те нямаше да избавят нито синове, нито дъщери, само самите те щяха да се избавят, а земята щеше да запустее.

17 Или ако изнесях меч върху онази земя и кажех: Мечо, мини през земята, за да изтребя от нея и човек, и животно,

18 то и тримата тези мъже, ако бяха сред нея, заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова, те нямаше да избавят нито синове, нито дъщери, а само те щяха да се избавят.

19 Или ако нанесях мор върху онази земя и излеех яростта Си върху нея с кръв, за да погубя от нея и човек, и животно,

20 пак, заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова, ако бяха сред нея Ной, Даниил и Йов, те нямаше да избавят нито син, нито дъщеря, а щяха да избавят само своите души чрез правдата си;

21 и така (така казва Господ Йехова), колко повече, когато изпратя четирите Си сурови присъди върху Йерусалим: меча, глада, лютите зверове и мора, за да изтребя от него и човек, и животно!

22 Но в него ще останат избавилите се, синове и дъщери, които ще се изнесат; ето, те ще излязат при вас и ще видите постъпките и делата им; и ще се утешите относно злото, което нанесох върху Йерусалим, да! Относно всичко, което нанесох върху него.

23 Те ще ви утешат, когато видите постъпките и делата им; и ще познаете, че Аз не съм сторил без причина всичко това,което му направих, заявява Господ Бог.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *