• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 16

За мерзостите на Йерусалим като невярна жена

1 Пак дойде към мене Господнето слово и каза:

Сине човешки, направи да познае Йерусалим мерзостите си, като кажеш:
Така казва Господ Йехова на йерусалимската дъщеря:
Произходът и рождението ти е от Ханаанската земя;
баща ти беше амореец, а майка ти хетейка.
А при раждането ти,
в деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан,
нито си била къпана във вода, за да се очистиш,
със сол не си била насолявана, нито в пелени повивана.
Око не те е пощадило,
за да ти направи някои от тези неща и да те пожали;
а в деня, когато си се родила,
понеже са се погнусили от тебе,
си била изхвърлена върху лицето на полето.
И когато минах край теб и те видях,
че се валяше в кръвта си,
ти казах, както беше в кръвта си: Да си жива.
Да! Казах ти, както беше в кръвта си: Да си жива.
Направих те да нараснеш извънредно много –
като полската трева;
и ти порасна и стана голяма,
и достигна превъзходна красота;
гърдите ти се образуваха и космите ти растяха;
но ти беше гола и непокрита.
И когато минах край теб и те погледнах,
ето, възрастта ти беше любовна възраст;
и така, като прострях полата Си върху теб и покрих голотата ти,
клех ти се и встъпих в завет с тебе,
казва Господ Йехова; и ти стана Моя.
Тогава те окъпах с вода.
Да! Измих кръвта ти от теб
и те помазах с миро.
10 Облякох те още във везани дрехи
и те обух с чехли от язовски кожи,
опасах те с висон
и те покрих с копринена покривалка.
11 Украсих те още с накити,
сложих гривна на ръцете ти
и огърлица – около шията ти,
12 сложих и колелце на ноздрите ти,
обеци на ушите ти
и славен венец на главата ти.
13 Така ти бе украсена със злато и сребро;
и дрехите ти бяха от висон, коприна и везано;
ти ядеше чисто брашно, мед и масло;
и стана превъзходно красива
и си се издигнала дори до царско положение.
14 Ти още се прочу между народите по твоята хубост,
защото тя стана съвършена чрез Моето величие,
с което те облякох, казва Господ Йехова.
15 Но поради известността си
ти си уповавала на хубостта си и си блудствала,
и към всеки, който минаваше, си изливала блудството си;
и то е станало негово.
16 И си взела от дрехите си
и като си украсила издигнатите си места с пъстри шарки,
си блудствала на тях.
Такова нещо не е било, нито ще бъде.
17 Също си взела лъскавите накити
от Моето злато и сребро, които Аз ти бях дал,
и като си си направила от тях мъжки образи,
си блудствала с тях;
18 взела си и везаните си дрехи и си ги покрила,
и си сложила пред тях Моето масло и тамян;
19 също и Моя хляб, който ти дадох –
чистото брашно, маслото и меда, с които те хранех, –
дори тях си положила отпред за благоухание.
Така стана, казва Господ Йехова.
20 При това си взела синовете и дъщерите,
които си Ми родила,
и тях си им пожертвала да бъдат изядени.
Малко ли бяха тези твои блудства,
21 че си заклала и синовете Ми и си ги предала
да бъдат преведени през огъня за тях?
22 И във всичките си мерзости и блудства
не си помнила дните на младостта си,
когато ти беше гола и непокрита и се валяше в кръвта си.
23 А над всички тези свои злини
(горко, горко ти! – казва Господ Йехова)
24 си съградила за себе си дом за блудство
и на всяка улица си направила за себе си издигнато място.
25 На всеки кръстопът си съградила издигнато място,
направила си хубостта си гнусна
и като си разтворила краката си на всеки, който минаваше,
си блудствала твърде много.
26 Блудствала си и с египтяните,
едрите си съседи,
и като си блудствала твърде много, си Ме разгневила.
27 И така, ето, прострях ръката Си върху тебе,
намалих определената ти храна и те предадох на волята на онези,
които те мразят – на филистимските дъщери,
които се срамуват от твоите позорни постъпки.
28 Блудствала си и с асирийците,
защото не си се наситила.
Да! Блудствала си с тях,
но пак не си се наситила.
29 При това си блудствала твърде много –
дори до онази търговска земя, до Халдейската;
и пак не си се наситила.
30 Колко е слабо сърцето ти, казва Господ Йехова,
като вършиш всички тези работи –
дела на безочлива блудница!
31 Защото си съградила дом за блудството си на всеки кръстопът
и си направила издигнатото си място във всяка улица,
а пък не си станала като блудница, защото си презряла заплата,
32 а си била като жена прелюбодейка,
която приема чужди мъже вместо своя си.
33 На всички блудници дават заплата;
а ти даваш даровете си на всичките си любовници
и ги подкупваш, за да идват при теб отвред
и да блудстват с тебе.
34 Така че в блудствата ти с тебе става противното на онова,
което става с другите жени,
защото никой не те следва, за да блудства с теб,
и понеже ти даваш заплата, а на тебе заплата не дават,
пак поради това с тебе става противното.
35 Затова чуй, блуднице, словото Господне.
36 Така казва Господ Йехова:
Понеже си изливала парите[1] си
и голотата ти се е открила в блудствата ти с любовниците ти,
и поради всичките твои мерзостни идоли,
и поради кръвта на децата ти, които си им принесла –
37 поради тези неща, ето, Аз ще събера всички твои любовници,
с които си се наслаждавала,
и всички, които си любила,
заедно с всички, които си намразила –
ще ги събера против теб отвред
и ще им открия голотата ти,
за да видят цялата ти голота.
38 И ще те съдя,
според както се съдят такива жени,
които прелюбодействат и проливат кръв;
и ще нанеса върху тебе кръвно наказание с ярост и ревност.
39 Също ще те предам в ръката им;
и те ще съборят твоя дом за блудство,
ще разорят издигнатите ти места,
ще те съблекат още от дрехите ти,
ще отнемат лъскавите ти накити
и ще те оставят гола и непокрита.
40 И ще доведат против тебе много народ,
които ще те убият с камъни
и ще те прободат с мечовете си.
41 Ще изгорят с огън къщите ти
и ще извършат съд над тебе пред очите на много жени;
и Аз ще те направя да изоставиш блудството
и няма да даваш вече заплата.
42 Така яростта Ми против тебе ще се уталожи
и ревността Ми спрямо тебе ще престане;
и Аз ще утихна и няма вече да се гневя.
43 Понеже не си си спомнила за дните на младостта си,
а си Ме дразнила с всичко това,
затова, ето, и Аз ще върна върху главата ти постъпките ти,
казва Господ Йехова;
и няма да извършваш вече този разврат
след всичките си мръсни дела.
44 Ето, всеки, който си служи с поговорки,
ще употреби тази поговорка против тебе,
като каже: Каквато майката, такава и дъщерята.
45 Ти си дъщеря на майка си –
на онази, която се отметна от мъжа и децата си;
ти си сестра на сестрите си,
които се отметнаха от мъжете и децата си.
Майка ви беше хетейка, а баща ви амореец.
46 По-голямата ти сестра е Самария –
тя и дъщерите ѝ, които живеят отляво ти;
а по-малката ти сестра е Содом и дъщерите ѝ,
които живеят отдясно ти.
47 А ти не си ходила само според техните пътища,
нито си направила само по техните мерзости,
а, като че ли това беше много малко,
си надминала разврата им във всичките си пътища.
48 В живота Си се заклевам, казва Господ Йехова,
нито сестра ти Содом постъпи, нито дъщерите ѝ,
както постъпихте ти и твоите дъщери.
49 Ето какво беше беззаконието на сестра ти Содом,
нейното и на дъщерите ѝ:
гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие;
а сиромаха и немощния не подкрепяше;
50 те се и възгордяха и вършеха мерзости пред Мене;
затова, като видях това, ги отхвърлих.
51 Също и Самария не е извършила дори и половината от твоите грехове;
а ти си извършила много повече мерзости от тях
и оправда сестрите си с всички мерзости, които си извършила.
52 Ти, която съдеше сестрите си, понеси сега срама си;
поради съгрешенията, които си извършила, по-гнусни от техните,
те са по-праведни от тебе;
затова се засрами и ти и понеси срама си,
понеже си оправдала сестрите си.
53 И Аз, като върна техните пленници –
пленниците на Содом и на дъщерите ѝ
и пленниците на Самария и на дъщерите ѝ,
ще върна тогава и твоите пленници заедно с тях,
54 за да понасяш безчестието си
и да се срамуваш за всичко, което си извършила,
като си станала утеха за тях.
55 Когато сестрите ти, Содом и дъщерите ѝ, се върнат в предишното си състояние
и Самария и дъщерите ѝ се върнат в предишното си състояние,
тогава ще се върнеш и ти и дъщерите ти в предишното си състояние.
56 Защото в дните на гордостта ти
името на сестра ти Содом не се чуваше от устата ти,
57 преди да се открие твоето нечестие,
както се откри във времето, когато те укоряваха сирийските дъщери
и всички около тях, и филистимските дъщери,
които те презираха отвред.
58 Ти трябва да понесеш наказанието за разврата
и мерзостите си, казва Господ.
59 Защото така казва Господ Йехова:
Аз ще постъпя с тебе, както постъпи ти,
която си презряла клетвата и нарушила завета.
60 Обаче, ще помня завета Си,
сключен с тебе в дните на младостта ти,
и ще ти утвърдя вечен завет.
61 Тогава ще си спомниш за пътищата си и ще се засрамиш,
когато приемеш сестрите си, по-големите и по-малките;
и ще ти ги дам за дъщери,
но не според завета Ми с теб.
62 А Моя завет с тебе ще утвърдя;
и ще познаеш, че Аз съм Господ.
63 За да си спомниш и да се засрамиш,
и да не отвориш вече устата си от срам,
когато ти простя за всичко, което си сторила,
казва Господ Йехова.

Бележки:

  1. 16:36 Или: гнусота. От евр. медта.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *