• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 20

Грехът на Израил

1 А в седмата година, в петия месец, на десетия ден от месеца, някои от Израилевите старейшини дойдоха да се допитат до Господа и седнаха пред мен.

И Господнето слово дойде към мен и каза:

Сине човешки, говори на Израилевите старейшини и им кажи: Така казва Господ Йехова: Да се допитате до Мене ли сте дошли? Заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова, не приемам да се допитате до Мене.

Ще се застъпиш ли за тях, сине човешки? Ще се застъпиш ли за тях? Покажи им мерзостите на техните бащи, като им кажеш:

Така казва Господ Йехова: В деня, когато избрах Израил и се заклех на рода на Якововия дом, и им се открих в Египетската земя, и им се заклех, като казах: Аз съм Господ, вашият Бог, –

в онзи ден им се заклех, че ще ги изведа от Египетската земя и ще ги доведа в земя, която бях промислил за тях – земя, където тече мляко и мед, с която се хвалят всички страни.

Тогава им казах: Отхвърлете всеки мерзостите, които е поставил пред очите си, и не се осквернявайте с египетските идоли; Аз съм Господ, вашият Бог.

Те обаче въстанаха против Мен и не искаха да Ме послушат; не отхвърлиха всеки мерзостите, които беше поставил пред очите си, нито изоставиха египетските идоли. Тогава реших да излея яростта Си върху тях, за да изчерпя гнева Си против тях сред Египетската земя.

Но постъпих заради името Си, да не се оскверни то пред народите, между които бяха и пред които им се открих, като ги изведох от Египетската земя.

10 Затова, като ги изведох от Египетската земя, ги заведох в пустинята.

11 И им дадох наредбите Си и ги запознах със законите Си, които като изпълнява човек, ще живее чрез тях.

12 Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мен и тях, за да познаят, че Аз, Господ, ги освещавам.

13 Но Израилевият дом въстана против Мене в пустинята; не постъпваха според наредбите Ми, а отхвърлиха законите Ми, които като изпълнява човек, ще живее чрез тях, и твърде много оскверниха съботите Ми. Тогава реших да излея яростта Си върху тях в пустинята, за да ги изтребя.

14 Но постъпих заради името Си, да не се оскверни то пред народите, пред които ги бях извел.

15 При това Аз им се заклех в пустинята, че няма да ги заведа в земята, която им бях дал – земя, където тече мляко и мед, с която се хвалят всички страни,

16 защото отхвърлиха законите Ми, не постъпваха според наредбите Ми и оскверниха съботите Ми; понеже сърцата им отиваха след идолите им.

17 Обаче окото Ми ги пощади и не ги изтребих, нито ги довърших в пустинята.

18 И казах на синовете им в пустинята: Не постъпвайте според повеленията на бащите си и не пазете постановленията им, нито се осквернявайте с идолите им.

19 Аз съм Господ, вашият Бог; според Моите наредби постъпвайте и Моите наредби пазете и ги изпълнявайте;

20 освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мен и вас, за да познаете, че Аз, Господ, съм ваш Бог.

21 Обаче синовете въстанаха против Мене; не постъпваха според наредбите Ми, нито опазиха законите Ми да ги изпълняват, които ако изпълнява човек, ще живее чрез тях, и оскверниха съботите Ми. Тогава реших да излея яростта Си върху тях, за да изчерпя гнева Си против тях в пустинята.

22 Но оттеглих ръката Си и постъпих заради името Си, да не се оскверни то пред народите, пред които ги бях извел.

23 При това Аз им се заклех в пустинята, че ще ги разпръсна между народите и ще ги разсея по разни страни,

24 защото не изпълняваха законите Ми, а отхвърлиха наредбите Ми, оскверниха съботите Ми и очите им бяха към идолите на бащите им.

25 Затова и Аз им дадох наредби, които не бяха добри, и закони, чрез които нямаше да живеят,

26 и ги оставих да се осквернят в приносите си, при които превеждаха през огън всяко първородно, за да ги запустя, за да познаят, че Аз съм Господ.

27 Затова, сине човешки, говори на Израилевия дом: Така казва Господ Йехова: Още и в това Ме охулиха бащите ви, дето вършиха престъпления против Мене.

28 Защото, като ги доведох в земята, която се бях заклел да им дам, тогава разгледаха всеки висок хълм и всяко сенчесто дърво и там принасяха жертвите си, там представяха оскърбителните си приноси, там полагаха благоуханията си и там изливаха възлиянията си.

29 Тогава им казах: Какво е това високо място, на което отивате, за да се нарича Вама[1] и до днес?

30 Затова кажи на Израилевия дом: Така казва Господ Йехова: Като се осквернявате по примера на бащите си и блудствате с мерзостите им,

31 и до днес се осквернявате с всичките си идоли, като принасяте даровете си и превеждате синовете си през огъня, то до Мене ли ще се допитате, доме Израилев? Заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова, не приемам да се допитате до Мене.

32 И онова, което размишлявате, никак няма да се сбъдне, както казвате: Ще станем като народите, като племената на другите страни; ще служим на дървета и камъни.

33 Заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова, непременно с мощна ръка, с издигната мишца и с излята ярост ще царувам над вас.

34 Като ви изведа измежду племената и ви събера от страните, в които сте разпръснати с мощна ръка, с издигната мишца и с излята ярост,

35 ще ви заведа в пустинята на заточение между племената и там ще се съдя с вас лице в лице.

36 Както се съдих с бащите ви в пустинята на Египетската земя, така ще се съдя с вас, казва Господ Йехова.

37 Ще ви прекарам под жезъла и ще ви заведа във връзките на завета.

38 И ще изчистя измежду вас бунтовниците и онези, които вършат престъпленията против Мене; ще ги изведа от земята, където са пришълци; но те няма да влязат в Израилевата земя; и ще познаете, че Аз съм Господ.

39 А вие, доме Израилев, така казва Господ Йехова: Ако не искате да слушате Мен, идете, служете и занапред всеки на идолите си; но не осквернявайте вече святото Ми име с даровете и идолите си.

40 Защото на Моя свят хълм, на Израилевия висок хълм, казва Господ Йехова, там целият Израилев дом, всички в страната, ще Ми служат; там ще ги приема и там ще поискам приносите ви и първаците на даровете ви, както и всичките ви святи неща.

41 Ще ви приема като благоухание, когато ви изведа изсред племената и ви събера от страните, в които бяхте разпръснати; и ще се осветя във вас пред народите.

42 И ще познаете, че Аз съм Господ, когато ви доведа в Израилевата земя, в страната, която се заклех да дам на бащите ви.

43 Там ще си спомните за постъпките си и за всичките си дела, в които се осквернихте; и ще се погнусите сами от себе си поради всички злини, които извършихте.

44 И ще познаете, че Аз съм Господ, когато постъпя така с вас заради името Си, а не според злите ви постъпки, нито според развратните ви дела, доме Израилев, казва Господ Йехова.

45 И Господнето слово дойде към мен и каза:

46 Сине човешки, насочи лицето си към юг и направи да капне словото ти към юг, и пророкувай против гората на южното поле.

47 Кажи на южната гора: Слушай Господнето слово. Така казва Господ Йехова: Ето, Аз ще запаля в теб огън, който ще изгори всяко зелено и всяко сухо дърво в тебе; пламтящият пламък няма да угасне, а от него ще изгори цялата повърхност от юг до север.

48 Всяка твар ще види, че Аз, Господ, го запалих; няма да угасне.

49 Тогава възкликнах: Горко, Господи Йехова! Те казват за мене: Този не говори ли притчи?

Бележки:

  1. 20:29 Езическото име за високо място.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.