• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 23

Притча за блудните сестри

1 Господнето слово пак дойде към мен и каза:

Сине човешки, имаше две жени, дъщери на една майка.

Те блудстваха в младостта си; там бяха налягани гърдите им и там бяха стискани девствените им гърди.

Имената им бяха: Оола[1] на по-голямата и Оолива[2] на сестра ѝ; и те станаха Мои и родиха синове и дъщери. А колкото до имената им, Оола е Самария, а Оолива – Йерусалим.

Но когато беше Моя, Оола блудства̀ и залудя за любовниците си – съседите си, асирийците,

облечени в синьо управители и началници, всички привлекателни младежи, конници, възседнали коне.

И тя извърши блудствата си с тях – с всички най-отбрани между асирийците; и за които и да залудяваше, с всички техни идоли тя се оскверни.

Тя не остави блудството си, научено от Египет; защото лежаха с нея в младостта ѝ, стискаха девствените ѝ гърди и изливаха върху нея блудството си.

Затова я предадох в ръцете на любовниците ѝ, в ръцете на асирийците, за които залудяваше.

10 Те откриваха голотата ѝ; откараха синовете и дъщерите ѝ, а нея убиха с меч; и тя стана за посмешище между жените, защото извършиха съд над нея.

11 А когато сестра ѝ Оолива видя това, в полудата си се разврати повече от нея и в блудствата си надмина блудствата на сестра си.

12 Залудя за съседите си, асирийците, облечени в светло управители и началници, конници, възседнали коне, всички привлекателни младежи.

13 Тогава видях, че тя се оскверни; и двете тръгнаха по един път.

14 Тя даже прибави към блудствата си, защото щом видя мъже, изрисувани на стената, изрисувани с киновар образи на халдейци,

15 опасани с пояси около кръста си, носещи шарени превръзки на главите си и всички с княжески изглед, прилични на вавилонците от Халдейската земя, родината им –

16 щом ги видя, тя залудя за тях и изпрати посланици при тях в Халдея.

17 И вавилонците дойдоха при нея в любовното легло и я оскверниха с блудството си; тя се оскверни с тях; и душата ѝ се отврати от тях.

18 Така тя още откриваше блудствата си, откриваше и голотата си; тогава душата Ми се отврати от нея, както се беше отвратила от сестра ѝ.

19 При все това тя блудстваше още повече, като си спомняше за дните на младостта си, когато блудстваше в Египетската земя.

20 И залудя за любовниците си измежду тях, чиято плът е като на осли и семеизливането им – като на коне.

21 Така ти си ламтяла за невъздържаността на младостта си, когато гърдите ти се налягаха от египтяните заради младите ти гърди.

Божият съд над двете блудни сестри

22 Затова, Ооливо, така казва Господ Йехова: Ето, Аз ще повдигна любовниците ти против теб, от които се е отвратила душата ти, и ще ги докарам против теб отвсякъде:

23 вавилонците и всичките халдейци, Фекод и Сое, и Кое, и с тях всички асирийци – всички привлекателни младежи, управители и началници, пълководци и именити, всички възседнали коне.

24 Те ще дойдат против тебе с оръжия и колесници, с коли и много племена и ще се опълчат против теб от всяка страна с големи щитове, малки щитове и шлемове; и Аз ще им поверя съд над теб и те ще те съдят според своите закони.

25 След като насоча против тебе ревнивостта Си, те ще постъпят с теб яростно, ще отрежат носа и ушите ти; и останалите от тебе ще паднат от меч; те ще хванат синовете и дъщерите ти; и останалите от тях между тебе ще бъдат изгорени от огън.

26 Ще съблекат и дрехите ти и ще отнемат лъскавите ти накити.

27 Така ще направя да престане твоят разврат и блудството ти, научено от Египетската земя; ти няма вече да повдигнеш очи към тях, нито ще си наумиш вече за Египет.

28 Защото така казва Господ Йехова: Ето, ще те предам в ръката на онези, които мразиш, в ръката на онези, от които се е отвратила душата ти.

29 Те ще постъпят с омраза към теб и като отнемат всичките ти трудове, ще те оставят гола и непокрита; и голотата на блудствата ти ще се открие – както развратът ти, така и блудствата ти.

30 Това ще ти бъде направено, понеже си блудствала сред езичниците и понеже си се осквернила с идолите им.

31 Така си ходила в пътя на сестра си; затова ще дам в ръката ти нейната чаша.

32 Така казва Господ Йехова: Ще изпиеш дълбоката и широка чаша на сестра си; ще бъдеш за присмех и поругание повече, отколкото можеш да понесеш.

33 Ще се изпълниш с пиянство и скръб, с чашата на смайването и на запустението, с чашата на сестра си Самария.

34 Ще я изпиеш и изцедиш, ще гризеш черепките ѝ и ще разкъсаш гърдите си; защото Аз го изрекох, казва Господ Йехова.

35 Затова така казва Господ Йехова: Понеже си Ме забравила и си Ме отхвърлила зад гърба си; затова понеси и ти възмездието на разврата и блудствата си.

36 При това Господ ми каза: Сине човешки, ще се застъпиш ли за Оола и Оолива? Тогава изяви им мерзостите им:

37 че прелюбодействаха, че има кръв в ръцете им, да! Че прелюбодействаха с идолите си и че за да бъдат изядени от тях, превеждаха през огън децата, които Ми родиха;

38 още че това Ми направиха – в същия ден оскверниха светилището Ми и омърсиха съботите Ми;

39 защото когато бяха заклали децата си на идолите си, тогава в същия ден влизаха в светилището Ми и го омърсиха; и, ето, така правеха сред дома Ми.

40 И още – пратихте за мъже да дойдат отдалеч, до които като се проводи пратеник, ето, дойдоха; и за тях си се окъпала, изписала си очите си и си се украсила с накити,

41 седнала си на великолепна постелка, с трапеза, приготвена пред нея, и на нея си положила Моя тамян и Моето масло.

42 Тогава се чуваха гласове на едно множество, което живееше безгрижно при нея; и заедно с мъжете от простолюдието бяха въвеждани пияници[3] от пустинята; и сложиха гривни на ръцете на тези две жени и красиви венци – на главите им.

43 Тогава казах за престарялата в прелюбодейства: Сега ли ще блудстват с нея, дори с нея!

44 И те влизаха при нея, както влизат при блудница; така влизаха при тези невъздържани жени – при Оола и Оолива.

45 Затова справедливи мъже ще ги съдят, както съдят прелюбодейците и както съдят жени, които проливат кръв; защото те са прелюбодейци и има кръв по ръцете им.

46 Защото така казва Господ Йехова: Ще доведа множество против тях и ще ги предам да бъдат тласкани и разграбени.

47 Множеството ще ги убие с камъни и ще ги съсече с мечовете си; ще избият синовете и дъщерите им и ще изгорят къщите им с огън.

48 Така ще направя да престане развратът от земята, за да се научат всички жени да не вършат разврат като вашия.

49 И ще въздадат върху вас развратните ви дела; и ще понасяте възмездието на греховете, извършени с идолите ви; и ще познаете, че Аз съм Господ Йехова.

Бележки:

  1. 23:4 Т.е. нейният шатър.
  2. 23:4 Т.е. моят шатър в нея.
  3. 23:42 Или: савци.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *