• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 31

Притча за падането на кедъра (Египет)

1 В единадесетата година, в третия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде към мен и каза:

Сине човешки, кажи на египетския цар фараон и на множеството му: На кого си се уподобил ти във величието си?

Ето, асириецът беше кедър в Ливан с хубави клони, с дебела сянка и висок ръст; и върхът му беше сред гъсти клончета.

Водите го хранеха, бездната го отрастваше с реките си, които течаха около посаждението му; и изпращаше каналите си по всички дървета на полето.

Затова ръстът му се издигна над всички дървета на полето, клоните му се умножиха и като растеше, клончетата му се разпростряха поради изобилните води.

Всички небесни птици правеха гнезда в клончетата му; и всички полски животни раждаха под клоните му; а под сянката му живееха всички големи народи.

Така беше красив по големината си и по дължината на клоните си; защото корените му бяха при много води.

Кедрите в Божията градина не можеха да го скрият; елхите не се сравняваха с клоните му и кестените не приличаха на клончетата му; никакво дърво в Божията градина не се сравняваше с него по красотата му.

Направих го красив с многото му клони; така че всички едемски дървета, които бяха в Божията градина, му завиждаха.

10 Затова така казва Господ Йехова: Понеже ти си се издигнал високо и понеже си вдигнал върха си между гъстите клончета, и сърцето му се надигна поради височината му,

11 затова ще го предам в ръката на силния от народите, който непременно ще се разправи с него; изпъдих го поради нечестието му.

12 Чужденци, страшните между народите, го отсякоха и го оставиха; клончетата му паднаха по планините и по всички долини и клоните му се строшиха по всички потоци на земята; и всичките народи на света слязоха от сянката му и го изоставиха.

13 На трупа му ще си починат всички небесни птици и върху клоните му ще бъдат всички животни от полето,

14 за да не се възвиси във височината си никое от дърветата край водите, нито да издигне върха си между гъстите клончета, и за да не се надигат, поради височината си, техните великани – да! – всички, които се поят с вода; защото те всички са предадени на смърт в найдълбоките места на света, подобно на всички други човешки синове, с онези, които слизат в ямата.

15 Така казва Господ Йехова: В деня, когато той слезе в преизподнята, причиних жалеене; покрих бездната за него и направих да престанат реките ѝ, така че големите води се спряха; и направих да жалее за него Ливан и всички дървета на полето повехнаха за него.

16 Направих народите да потреперят при шума на падането му, когато го свалих в преизподнята с онези, които слизат в ямата; и всички едемски дървета, отбраните и добрите ливански дървета, всичките пиещи води, се утешиха в найдълбоките места на света.

17 И те, и онези, които бяха негова мишца, които живееха под сянката му сред народите, слязоха в преизподнята, подобно на него, при убитите от меч.

18 На кого си се уподобил така по слава и величие между едемските дървета? Независимо от това ще бъдеш свален, както всички други едемски дървета, в найдълбоките места на света; ще лежиш сред необрязаните, с убитите от меч. Така ще стане с фараона и цялото му множество, казва Господ Йехова.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *