• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 43

Господнята слава в храма

1 После ме заведе при портата, която гледа към изток.

Тогава видях, че славата на Израилевия Бог идваше от източния път; гласът Му беше като глас на много води и светът сияеше от славата Му.

Видението, което видях, беше също като онова, което ми се яви, когато дойдох да пророкувам, че градът щял да бъде разрушен; виденията бяха като видението, което видях при реката Ховар; и паднах на лицето си.

Господнята слава влезе в дома през пътя на портата, която гледа към изток.

Духът ме вдигна и ме заведе във вътрешния двор; и, ето, домът беше пълен с Господнята слава.

И чух някой да ми говори от дома; един Човек стоеше пред мен и ми каза:

Сине човешки, това е мястото на престола Ми и мястото на стъпалата на краката Ми, където ще обитавам сред израилтяните довека и Израилевият дом няма вече да омърси святото Ми име – нито те, нито царете им, с блудствата си или с труповете на идолите[1] си на високите си места.

Като поставиха своя праг при Моя праг и стълбовете на своите врати – при стълбовете на Моите врати, така че нямаше друго освен стената между Мен и тях, те мърсяха святото Ми име с мерзостите, които вършеха; затова ги изтребих в гнева Си.

Сега нека отдалечат от Мене блудствата си и труповете на идолите си; и Аз ще обитавам сред тях довека.

10 Ти, сине човешки, покажи този дом на Израилевия дом, за да се засрамят поради престъпленията си; и нека измерят плана му.

11 И ако се засрамят за всичко, което са сторили, покажи им чертежа на дома и образа му, изходите и входовете му, всичките му разпореждания и наредби, (всичките му разпореждания) и всичките му закони, и го опиши пред тях, за да пазят всичките му разпореждания и наредби и да ги изпълняват.

12 Ето закона на дома: целият предел на върха на планината околовръст ще бъде пресвят. Ето, това е законът на дома.

13 А ето мерките на жертвеника в лакти, като се смята за лакът един лакът и длан: Дълбочината му да бъде един лакът и первазът му около краищата му – една педя; това ще бъде основата на жертвеника.

14 А от дъното му, което е на земята, до долната полица да бъде два лакътя и широчината – един лакът; и от по-малката полица до по-голямата полица да бъде четири лакти и широчината – един лакът.

15 Горната част на жертвеника да бъде четири лакти висока; а от огнището на жертвеника нагоре да има четири рога.

16 Огнището на жертвеника да бъде дванадесет лакти на дължина и дванадесет на ширина; да образува квадрат с четирите си страни.

17 И полицата да бъде четиринадесет лакти на дължина и четиринадесет на ширина по четирите си страни; и первазът около него да бъде половин лакът и дъното му – един лакът наоколо, а стъпалата му да гледат към изток.

18 Той ми каза: Сине човешки, така казва Господ Йехова: Тези са наредбите за жертвеника в деня, когато го направят, за да принасят върху него всеизгаряния и да ръсят върху него кръв.

19 И на левитските свещеници, които са от Садоковото потомство, които се приближават към Мене да Ми служат, казва Господ Йехова, да дадеш теле в принос за грях.

20 И като вземеш от кръвта му, да я сложиш на четирите рога на жертвеника, на четирите ъгли на полицата и на перваза наоколо; така ще го очистиш и ще направиш умилостивение за него.

21 После да вземеш и телето, което е в принос за грях, и нека го изгорят в определеното място на дома, вън от светилището.

22 А на втория ден да принесеш козел без недостатък в принос за грях; и така ще очистиш жертвеника, както го очистиха с телето.

23 Като свършиш чистенето му, да принесеш теле без недостатък и овен от стадото без недостатък.

24 След като ги принесеш пред Господа, свещениците нека хвърлят сол на тях и нека ги принесат всеизгаряне на Господа.

25 Седем дни да принасяш всеки ден козел в принос за грях; нека принасят също теле и овен от стадото, които нямат недостатък.

26 Седем дни нека правят умилостивение за жертвеника и го чистят; така ще го осветят.

27 И като се свършат тези дни, от осмия ден нататък нека свещениците принасят всеизгарянията ви на жертвеника, както и мирните ви приноси; и Аз ще ви приема, казва Господ Йехова.

Бележки:

  1. 43:7 От евр. царете.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *