• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 45

Дял от земята на свещениците и за княза

1 При това когато делите земята с жребий за наследство, отделете свят дял от земята за принос на Господа; дължината му да бъде двадесет и пет хиляди тръстики, а широчината му – десет хиляди; целият му предел да бъде свят околовръст.

От този дял да се определи за светилището място, петстотин тръстики дълго и петстотин широко, квадратно наоколо, и петдесет лакти за предместието около него.

И така според тази мярка да отмериш място, двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко; и в него да бъде светилището, пресвятото място.

Това да бъде свят дял от Израилевата земя за свещениците, служителите в светилището, които се приближават да служат на Господа; нека им бъде място за къщи и свято място за светилището.

Левитите да имат за себе си, като служители на дома, едно място, двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко, за свое притежание, за градове, в които да живеят[1].

И за притежание на града дайте едно място, пет хиляди широко и двадесет и пет хиляди дълго, покрай принесения свят дял; това да бъде за целия Израилев дом.

А за княза да има дял от двете страни на святия дял и на градското притежание, пред святия дял и пред градското притежание, от западната страна към запад и от източната страна към изток; и дължината от западната до източната му граница да бъде според дължината на всеки един от дяловете.

Този дял от земята да бъде негово притежание в Израил; и князете Ми да не угнетяват вече народа Ми, а да дадат останалото от земята на Израилевия дом според племената им.

Така казва Господ Йехова: Стига вече, князе Израилеви; отдалечете насилието и грабителството и извършвайте правосъдие и правда; престанете да изпъждате народа Ми от притежанията им, казва Господ Йехова.

10 Имайте прави везни, права ефа и прав бат.

11 Ефата и батът нека имат същия обем, така че батът да побира една десета от кора и ефата – една десета от кора; обемът им да се определя от кора.

12 И сикълът нека бъде двадесет гери; двадесет сикъла, двадесет и пет сикъла и петнадесет сикъла нека бъде мнасът ви.

Предписания за приноси и жертви

13 Ето приноса, който ще принасяте: Шестата част на ефа от един кор жито; така и от ечемика да давате шестата част на ефа от един кор.

14 А относно правилото за дървеното масло, от един бат масло принасяйте десетата част на бат от един кор, който е един хомер от десет бати; защото десет бати са един хомер.

15 От добре напоените Израилеви пасбища принасяйте и по едно агне от всяко стадо от двеста, които да бъдат за хлебен принос, за всеизгаряне и за мирен принос, за да се прави умилостивение за тях, казва Господ Йехова.

16 Целият народ от Израилевата земя нека даде този принос на княза в Израил.

17 А на княза ще принадлежи да дава всеизгарянията, хлебните приноси и възлиянията в празниците, в новолунията и в съботите, във време на всички определени празници на Израилевия дом; той нека приготвя приноса за грях, хлебния принос, всеизгарянето и мирните приноси, за да прави умилостивение за Израилевия дом.

18 Така казва Господ Йехова: В първия месец, на първия ден от месеца, да вземеш теле без недостатък и с него да очистиш светилището.

19 Свещеникът нека взема от кръвта на приноса за грях и нека я сложи върху стълбовете на вратите на дома, върху четирите ъгъла на полицата на жертвеника и върху стълбовете на портата на вътрешния двор.

20 Така да правиш и на седмия ден от месеца за всеки, който съгрешава от незнание, и за простия; така ще правите умилостивение за дома.

21 В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, да ви бъде Пасхата – седемдневен празник, да се яде безквасен хляб.

22 В същия ден нека князът приготви за себе си и за целия народ на Израилевата земя теле в принос за грях.

23 И през седемте дни на празника нека приготвя всеизгаряне на Господа – по седем телета и по седем овена без недостатък всеки ден през седемте дни, също и козел всеки ден в принос за грях.

24 А за хлебен принос нека приготвя по една ефа за всяко теле и по една ефа за всеки овен, и по един ин дървено масло за всяка ефа.

25 В седмия месец, на петнадесетия ден от месеца, през седемте дни на празника, нека приготвя същото според определеното за приноса за грях, за всеизгарянето и за хлебния принос, и за дървено масло.

Бележки:

  1. 45:5 От евр. за двадесет стаи.

    Библия, ревизирано издание (BPB)Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.