• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 48

1 А ето имената на племената, като се започне от северния край, покрай пътя за Етлон, до прохода на Емат и Асаренан (при предела на Дамаск, северно край Емат). И племената ще имат страните си към изток и към запад. Дан ще има един дял.

А до Дановата граница, от източната страна до западната страна, Асир ще има един дял.

А до Асировата граница, от източната страна до западната страна, Нефталим ще има един дял.

А до Нефталимовата граница, от източната страна до западната страна, Манасия ще има един дял.

А до Манасиевата граница, от източната страна до западната страна, Ефрем ще има един дял.

А до Ефремовата граница, от източната страна до западната страна, Рувим ще има един дял.

А до Рувимовата граница, от източната страна до западната страна, Юда ще има един дял.

И до Юдовата граница, от източната страна до западната страна, да бъде приносът, който ще посветите, двадесет и пет хиляди тръстики широк, а дълъг колкото всеки от другите дялове от източната страна до западната страна; и светилището да бъде сред него.

Приносът, който ще посветите на Господа, да бъде двадесет и пет хиляди тръстики на дължина и десет хиляди на ширина.

10 И този свят принос да бъде за тях, за свещениците, дълъг към север двадесет и пет хиляди тръстики, широк към запад десет хиляди, широк и към изток десет хиляди, а дълъг към юг двадесет и пет хиляди; и Господнето светилище ще бъде сред него.

11 Това да бъде за осветените свещеници от Садоковите потомци, които пазиха заръките Ми и не се заблудиха, когато израилтяните се заблудиха, както се заблудиха левитите.

12 Този посветен принос от приноса на земята ще им бъде пресвят до предела на левитите.

13 И съответстващ на границата на свещениците, левитите ще имат дял, двадесет и пет хиляди тръстики дълъг и десет хиляди широк; цялата дължина ще бъде двадесет и пет хиляди и широчината – десет хиляди.

14 От него да не продават, нито да го дават в размяна, нито да предадат на други земните първородни; защото делът им е свят на Господа.

15 А петте хиляди тръстики, които остават в широчината срещу двадесет и петте хиляди, да бъдат за обща употреба – за града, за живеене и за пасбища; а градът да бъде сред него.

16 Ето мерките му: северната страна – четири хиляди и петстотин тръстики, южната страна – четири хиляди и петстотин, източната страна – четири хиляди и петстотин, и западната страна – четири хиляди и петстотин.

17 Пасбищата на града да бъдат на север двеста и петдесет, на юг двеста и петдесет, на изток двеста и петдесет и на запад двеста и петдесет.

18 И остатъкът от дължината, съответстващ на святия принос, ще бъде десет хиляди тръстики на изток и десет хиляди на запад; ще съответства на святия принос; и реколтата му ще бъде за храна на онези, които слугуват в града.

19 Онези от всички Израилеви племена, които слугуват в града, да го обработват.

20 Цялото посветено място да бъде двадесет и пет хиляди тръстики на двадесет и пет хиляди; ще направите святия принос квадратен, включително градското притежание.

21 А остатъкът да бъде за княза, от двете страни на святия принос и на градското притежание, пред посветеното място от двадесет и петте хиляди тръстики към източната граница, а на запад пред двадесет и петте хиляди към западната граница, съответстващ на всеки от дяловете; това да бъде за княза. А святият принос със светилището на дома ще бъде сред него.

22 И така, мястото от притежанието на левитите и от притежанието на града, което е по средата между границата на Юда и границата на Вениамин, ще бъде на княза; на княза ще бъде.

23 А колкото до останалите племена: от източната страна до западната страна Вениамин ще има един дял.

24 А до Вениаминовата граница, от източната страна до западната страна, Симеон ще има един дял.

25 А до Симеоновата граница, от източната страна до западната страна, Исахар ще има един дял.

26 А до Исахаровата граница, от източната страна до западната страна, Завулон ще има един дял.

27 А до Завулоновата граница, от източната страна до западната страна, Гад ще има един дял.

28 А до Гадовата граница, на южната страна към юг, границата да бъде от Тамар до водата на Мерива Кадис и през Египетския поток до голямото море.

29 Тази е земята, която ще разделите с жребий на Израилевите племена в наследство, и тези са дяловете на всяко от тях, казва Господ Йехова. Портите на святия Йерусалим

30 А ето предградията на града: на северната страна – четири хиляди и петстотин тръстики по мярка;

31 а градските порти да се наричат с имената на Израилевите племена; три от портите да гледат към север: Рувимовата порта една, Юдовата порта една и Левиевата порта една;

32 и на източната страна – четири хиляди и петстотин тръстики, и три порти: Йосифовата порта една, Вениаминовата порта една и Дановата порта една;

33 и на южната страна – четири хиляди и петстотин тръстики по мярка, и три порти: Симеоновата порта една, Исахаровата порта една и Завулоновата порта една;

34 а на западната страна – четири хиляди и петстотин тръстики, и три порти: Гадовата порта една, Асировата порта една и Нефталимовата порта една.

35 Окръжността да бъде осемнадесет хиляди тръстики; и от онзи ден името на града ще бъде Йехова-шама[1].

Бележки:

  1. 48:35 Т.е. Йехова е там.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *