• Търсене

  • Избери Превод


Филимон 1

Обичта и вярата на Филимон

Павел, затворник за Христос Исус, и брат Тимотей, до нашия възлюбен съработник Филимон

и до сестра Апфия, и до нашия сподвижник Архип, и до твоята домашна църква:

Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и Господ Исус Христос.

Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си,

като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господ Исус и която показваш към всички светии.

Моля се това общение в твоята вяра да действа така, че те да познаят всичкото добро, което е в нас, за слава на Христос.

Защото неведнъж съм намирал голяма радост и утеха в твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез тебе, брате.

Молба за Онисим

Затова, ако и да имам право с голямо дръзновение в Христос да ти заповядам това, което подобава,

пак, заради любовта, предпочитам да те моля. Аз, старецът Павел, а сега и затворник за Христос Исус,

10 ти се моля за моето чедо Онисим[1], когото родих в оковите си,

11 който беше някога безполезен за теб, а сега полезен и на теб, и на мене;

12 когото ти пращам обратно лично, т. е. самото ми сърце.

13 Аз бих желал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, като съм в окови за благовестието;

14 но без да зная твоето мнение, не искам да направя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, а доброволна.

15 Защото може би затова той се е отлъчил от тебе за малко време, за да го имаш завинаги,

16 не вече като роб, а повече от роб – като брат, особено възлюбен на мен, а колко повече на теб и по плът, и в Господа!

17 И така, ако ме смяташ за съучастник в Христа, приеми него като мен.

18 И ако в нещо те е онеправдал или ти дължи нещо, мини това на моя сметка.

19 Аз, Павел, написах с ръката си: аз ще заплатя! Не искам да ти казвам, че ти ми дължиш и самия себе си.

20 Да, брате, нека имам тази печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христос.

21 Уверен в твоята послушност, аз ти пиша и зная, че ще направиш и повече, отколкото ти казвам.

22 А освен това приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез вашите молитви.

Заключителни поздрави

23 Поздравяват те Епафрас, който е затворен с мене заради Христос Исус,

24 също и моите съработници: Марк, Аристарх, Димас и Лука.

25 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух.

Амин.

Бележки:

  1. 1:10 От гр. полезен.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *