• Търсене

  • Избери Превод


Галатяни 3

Закон или вяра

О, неразумни галатяни, кой ви омая – вас, пред чиито очи Исус Христос е бил ясно обрисуван като разпънат?

Само това желая да науча от вас: Чрез дела, изисквани от закона, ли получихте Духа, или чрез вяра в евангелското послание?

Толкова ли сте неразумни, че като започнахте в Духа, сега се усъвършенствате в плътта?

Напразно ли толкова страдахте? Ако наистина е напразно!

Тогава Този, Който ви дава Духа и върши велики дела между вас, чрез дела, изисквани от закона ли върши това, или чрез вяра в посланието,

както Авраам, който повярва в Бога и му се вмени за правда?

Тогава знайте, че тези, които живеят с вяра, те са Авраамови чеда;

и Писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра ще оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраам с думите: „В тебе ще се благославят всички народи.“

Така че тези, които имат вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам.

10 Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва, понеже е писано: „Проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко, писано в книгата на закона.“

11 А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, че „праведният чрез вяра ще живее“;

12 а законът не действа чрез вяра, но казва: „Който върши това, което заповядва законът, ще живее чрез него.“

13 Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“;

14 така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус върху езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

Законът и Божието обещание

15 Братя (по човешки говоря), едно завещание, даже ако е само човешко, веднъж потвърди ли се, не се разваля, нито някой прибавя нещо към него.

16 А обещанията се дадоха на Авраам и на неговия потомък. Не казва: „и на потомците“, като на мнозина, но като за един: „и на твоя потомък“, Който е Христос.

17 И това казвам, че завѐт, предварително потвърден от Бога, не може да бъде развален от закона, станал четиристотин и тридесет години по-късно, така че да се унищожи обещанието.

18 Защото, ако наследството е по закон, то вече не е по обещание; а на Авраам Бог го дарява по обещание.

19 Тогава защо бе даден законът? Прибави се с цел да се изявят престъпленията, докато дойде Потомъкът, на Когото беше дадено обещанието; и беше прогласен от ангели чрез един ходатай.

20 Но ходатаят неходатайства за един; а Бог, Който дава обещание, е един.

21 Тогава законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото ако беше даден закон, който да може да оживотвори, то наистина правдата щеше да бъде от закона.

22 Но Писанието затвори всички под грях, така че обещанието, изпълнено чрез вяра в Исус Христос, да се даде на тези, които вярват.

23 А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която имаше да се открие.

24 Така законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христос, за да се оправдаем чрез вяра.

25 Но след идването на вярата не сме вече под ръководството на детеводител.

26 Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос.

27 Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли.

28 Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски; защото вие всички сте едно в Христос Исус.

29 И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *