• Търсене

  • Избери Превод


Галатяни 4

Божии чеда чрез Христос и Духа, а не роби на Закона

Казвам още: Дотогава, докато наследникът е малолетен, той не се различава по нищо от роб, ако и да е господар на всичко,

но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок.

Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света;

а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,

за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновението.

И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!

Затова не си вече роб, а син; и ако си син, то си Божий наследник чрез Христос.

Безпокойството на Павел за галатяните

Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на онези, които по естество не са богове;

а сега, когато познахте Бога, или по-добре – като бяхте познати от Бога, как се връщате назад към слабите и жалки[1] първоначални учения, на които отново желаете да робувате?

10 Вие пазите дните, месеците, времената и годините.

11 Боя се за вас, да не би напразно да съм се трудил помежду ви.

12 Моля ви се, братя, станете като мене, защото и аз станах като вас. Не сте извършили спрямо мене никаква неправда,

13 но сами знаете, че първия път ви проповядвах благовестието при телесна слабост;

14 но пак това, което беше изкушение за вас в състоянието на моето тяло, вие не го презряхте, нито се погнусихте от него, а ме приехте като Божий ангел, като Христос Исус.

15 Тогава къде е онова ваше изповядано блаженство? Понеже свидетелствам за вас, че ако беше възможно, очите си бихте извадили и бихте ми ги дали.

16 И така, аз неприятел ли ви станах, понеже ви говоря истината?

17 Тези учители ви търсят ревностно не по добър начин; те даже желаят да ви отлъчат от нас, за да търсите ревностно тях.

18 Но добре е да бъдете търсени ревностно за това, което е добро, и то по всяко време, а не само когато аз се намирам между вас.

19 Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас,

20 бих желал да съм сега при вас и да променя гласа си, защото съм в недоумение за вас.

Агар и Сара – символи на двата завета

21 Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закон, не чувате ли какво казва законът?

22 Защото е писано, че Авраам имаше двама сина – един от слугинята и един от свободната;

23 но този, който беше от слугинята, се роди по плът, а онзи, който беше от свободната – по обещание.

24 И това е иносказание, защото тези жени представляват два завѐта – единият от Синайската планина, който ражда деца за робство, и това е Агар.

25 А тази Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на днешния Йерусалим, защото тя е в робство с децата си.

26 А горният Йерусалим е свободен, който е майка на всички;

27 защото е писано:

„Весели се, неплодна, която не раждаш;
възкликни и извикай, ти, която не си била в родилни болки,
защото повече са децата на самотната, отколкото децата на омъжената.“

28 А ние, братя, както Исаак, сме чеда на обещание.

29 Но както тогава роденият по плът гонеше родения по Дух, така е и сега.

30 Обаче какво казва Писанието? „Изгони слугинята и сина ѝ; защото синът на слугинята няма да наследи със сина на свободната.“

31 Затова, братя, ние не сме деца на слугинята, а на свободната.

Бележки:

  1. 4:9 От гр. бедняшки.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *