• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 13

Пет предупреждения към Юдея; поясът при Ефрат

1 Така ми каза Господ: Иди и си купи ленен пояс и го опаши на кръста си, но във вода не го слагай.

И така, купих пояса, според Господнето слово, и го опасах на кръста си.

И Господнето слово дойде към мене втори път и каза:

Вземи пояса, който си купил, който е на кръста ти, и стани и иди при Ефрат, и го скрий там в някоя пукнатина на канарата.

И така, отидох и го скрих при Ефрат, според както ми заповяда Господ.

И след много дни Господ ми каза: Стани и иди при Ефрат, и вземи оттам пояса, който ти заповядах да скриеш там.

Тогава отидох при Ефрат и изкопах, и взех пояса от мястото, където бях го скрил; и, ето, поясът се беше развалил, не струваше за нищо.

Тогава Господнето слово дойде към мен и каза:

Така казва Господ:
Също така ще разваля гордостта на Юда
и голямата гордост на Йерусалим.
10 Този зъл народ, които отказват да слушат думите Ми,
които постъпват според упоритостта на своето сърце
и следват други богове, за да им служат и да им се кланят,
ще бъдат като този пояс, който не струва за нищо.
11 Защото като пояс, който прилепва за кръста на човека,
Аз прилепих към Себе Си целия Израилев дом
и целия Юдов дом, казва Господ,
за да Ми бъдат народ и име,
хвала и слава; но не послушаха.
12 Затова им кажи това слово –
така казва Господ, Израилевият Бог:
Всеки мях се пълни с вино,
и те ще ти кажат:
Че не знаем ли ние, че всеки мях се пълни с вино?
13 Тогава им кажи: Така казва Господ:
Ето, ще напоя с вино до опиване всичките жители на тази земя –
царете, които седят на Давидовия престол,
свещениците, пророците
и всички йерусалимски жители.
14 Ще ги удрям един о друг,
бащите и синовете заедно, казва Господ;
няма да пожаля, нито да пощадя, нито да покажа милост,
за да не ги изтребя.
15 Слушайте и внимавайте, не се надигайте;
защото Господ е говорил.
16 Въздайте слава на Господа, вашия Бог,
преди да докара тъмнина,
преди краката ви да се препънат по тъмните планини
и преди Той да превърне в мрачна сянка
светлината, която вие очаквате,
и да я направи гъста тъмнина.
17 Но ако не послушате това,
душата ми ще плаче тайно поради гордостта ви;
и окото ми ще се просълзи горчиво и ще рони сълзи,
защото стадото Господне бива заведено в плен.
18 Кажи на царя и на овдовялата царица:
Смирете се, седнете ниско,
защото падна главното ви украшение,
славната ви корона.
19 Градовете на юг бяха затворени
и няма кой да ги отвори;
всички от Юда са закарани в плен,
той цял е заведен в плен.
20 Вдигни очите си и виж идващите от север;
къде е стадото, което ти бе дадено – хубавите ти овце?
21 Какво ще кажеш, когато ще постави
приятелите ти да началстват над тебе,
тъй като ти сам си ги научил да бъдат против тебе?
Няма ли да те хванат болки, както на жена, която ражда?
22 Ако ли кажеш в сърцето си:
Защо ми се случи това?
Поради многото ти беззакония се вдигнаха полите ти
и петите ти понасят насилие.
23 Може ли етиопец да промени кожата си
или леопард – пъстротата си?
Тогава можете да правите добро вие,
които сте се научили да правите зло.
24 Затова ще ги разпръсна като плява,
която се разнася от пустинния вятър.
25 Това е, което ти се пада с жребий от Мен,
отмереният ти дял, казва Господ.
Понеже си Ме забравил и си уповавал на лъжа,
26 затова и Аз ще вдигна полите ти до лицето ти
и ще се яви срамът ти.
27 Видях твоите мерзости по хълмовете и полетата,
прелюбодействата ти и цвиленето ти,
безсрамното ти блудство.
Горко ти, Йерусалиме!
Докога още няма да се очистиш?


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *