• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 23

Надежда за бъдещето

1 Горко на пастирите,
които погубват и разпръсват овцете на паството Ми! – казваГоспод.
Затова така говори Господ, Израилевият Бог,
против пастирите, които пасат народа Ми:
Вие разпръснахте овцете Ми и ги разпъдихте,
и не ги посетихте;
ето, Аз ще ви накажа
за лошите ви дела, казва Господ.
И ще събера останалите Си овце
от всичките страни, където ги изгоних,
и ще ги върна пак в кошарите им,
където ще се наплодят и умножат.
И ще поставя над тях пастири, които ще ги пасат;
и те няма да се плашат вече, нито ще треперят,
нито ще загине някоя, казва Господ.
Ето, идват дни, казва Господ,
когато ще въздигна на Давид праведен отрасъл,
който като цар ще царува, ще благоденства
и ще върши правосъдие и правда по земята.
В неговите дни Юда ще бъде спасен
и Израил ще обитава в безопасност;
и ето името, с което ще се нарича –
Господ е наша правда.
Затова, ето, идват дни, казва Господ,
когато няма да кажат вече: Заклеваме се в живота на Господа,
Който изведе израилтяните от Египетската земя!,
8 Заклеваме се в живота на Господа,
Който изведе и Който доведе потомството на Израилевия дом
от северната земя и от всичките страни, където ги беше изгонил!
И ще се заселят в своята земя.

Послание на Йеремия към пророците

За пророците.
Сърцето ми дълбоко се съкрушава,
всичките ми кости треперят,
като пиян съм
и като човек, обладан от вино,
поради Господа
и поради святите Негови думи.
10 Защото земята е пълна с прелюбодейци;
защото поради проклятията земята плаче,
изсъхнаха пасбищата на степите;
и стремежът им стана лош,
а силата им – неправедна.
11 Защото и пророкът, и свещеникът се оскверниха.
Дори в дома Си намерих нечестието им, казва Господ.
12 Затова пътят им ще бъде
като хлъзгави места в тъмнина,
по който, като бъдат тласкани, ще паднат;
защото ще докарам зло върху тях
в годината на наказанието им, казва Господ.
13 Също у самарийските пророци видях безумие;
те пророкуваха чрез Ваал и заблудиха народа Ми Израил.
14 Още и в йерусалимските пророци видях нещо ужасно:
прелюбодействат и ходят в лъжа,
и подкрепят ръцете на злодеите,
така че никой не се отвръща от злото си;
те всички станаха за Мене като Содом
и жителите му – като Гомор.
15 Затова така казва Господ на Силите за пророците:
Ето, Аз ще ги нахраня с пелин
и ще ги напоя с горчива вода;
защото от йерусалимските пророци
се е разпространило нечестие по цялата страна.
16 Така казва Господ на Силите:
Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват;
те ви учат на суета,
изговарят видения от собственото си сърце,
а не от устата Господни.
17 На онези, които Ме презират, винаги казват:
Господ каза: Ще имате мир;
а на всеки, който постъпва според своето упорито сърце, казват:
Няма да ви постигне зло.
18 Защото кой от тях е стоял в съвета на Господа
и е видял и чул Неговото слово?
Кой от тях е внимавал в словото Му и е чул?
19 Ето, ураган от Господа, Неговата ярост, излезе,
дори ураган вихрушка;
ще избухне върху главата на нечестивите.
20 Гневът на Господа няма да се върне,
докато Той не извърши и не изпълни
намеренията на сърцето Си;
в следващите дни ще разберете това напълно.
21 Аз не съм изпратил тези пророци, а при все това те се завтекоха;
не съм им говорил, а при все това те пророкуваха.
22 Но ако бяха стоели в съвета Ми,
тогава те щяха да правят народа Ми да чуе думите Ми
и щяха да ги връщат от лошия им път
и от лошите им дела.
23 Аз само отблизо ли съм Бог, казва Господ,
а не Бог и отдалеч?
24 Може ли някой да се скрие в тайни места,
че Аз да не го видя? – казва Господ.
Не Аз ли изпълвам небесата и земята? – казва Господ.
25 Чух какво говорят пророците,
които в Мое име пророкуват лъжа,
като казват: Видях сън, видях сън!
26 Докога ще бъде това в сърцето на пророците,
които пророкуват лъжа –
на онези, които пророкуват измамата на своето сърце?
27 Които мислят да направят народа Ми да забравят Моето име
чрез сънищата си, които разказват всеки на ближния си,
както бащите им забравиха името Ми заради Ваал.
28 Пророкът, който има истински сън, нека разказва съня,
а онзи, който има послание от Мене, нека говори Моето послание вярно.
Какво общо има плявата с житото? – казва Господ.
29 Не е ли словото Ми като огън? – казва Господ.
И като чук, който разбива скалата?
30 Затова Аз съм против пророците, казва Господ,
които крадат думите Ми – всеки от ближния си.
31 Аз съм против пророците, казва Господ,
които клатят езиците си и казват: Той говори.
32 Аз съм против онези, които пророкуват лъжливи сънища, казваГоспод,
и като ги разказват, с лъжите и надменността си
правят народа Ми да се заблуждава,
когато Аз не съм ги изпратил, нито съм им заповядал;
и така, те никак няма да са от полза за този народ, казваГоспод.

Товарът на Господа

33 И когато този народ
или някой пророк или свещеник те попитат:
Какво е наложеното върху теб от Господа слово?,
тогава да им кажеш какво е наложеното –
че Господ казва: Аз ще ви отхвърля.
34 А колкото до пророка, свещеника и онзи от народа,
който би казал: Наложеното от Господа слово!,
Аз ще накажа онзи човек и дома му.
35 Така да кажете – всеки на ближния си
и всеки на брат си:
Какво е отговорил Господ?
Или: Какво е казал Господ?
36 А да не споменете вече: Наложено от Господа слово;
понеже товар ще бъде на всеки Неговото слово;
защото извратихте думите на живия Бог,
на Господа на Силите, нашия Бог.
37 Така да кажеш на пророка:
Какво ти е отговорил Господ?
Или: Какво е казал Господ?
38 Но понеже казвате: Наложеното от Господа слово,
затова така казва Господ:
Понеже употребяват това изречение – Наложеното от Господаслово,
при все че Аз пратих до вас да кажат
да не казвате – Наложеното от Господа слово,
39 затова Аз ще ви забравя съвсем
и ще отхвърля от присъствието Си вас
и града, който дадох на вас и бащите ви;
40 и ще докарам върху вас вечен укор
и вечен срам, което няма да се забрави.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *