• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 25

Видение за предстоящия край на Юдея и за Божия съд над народите

1 Словото, което дойде към Йеремия за целия Юдейски народ, в четвъртата година на Юдейския цар Йоаким, Йосиевия син, която година беше и първа на вавилонския цар Навуходоносор,

което слово пророк Йеремия изговори на целия Юдейски народ и на всичките йерусалимски жители, като каза:

От тринадесетата година на Юдейския цар Йосия, Амоновия син, дори до днес, тези двадесет и три години Господнето слово идваше към мен; и аз ви говорих, като ставах рано и говорех; но вие не послушахте.

Господ прати до вас всичките Си слуги, пророците, като ставаше рано и ги пращаше (но не послушахте, нито приклонихте ухо да послушате),

и те казаха: Върнете се сега всеки от лошия си път и от злите си дела и населявайте земята, която Господ даде на вас и на бащите ви отвека и довека;

и не отивайте след други богове, за да им служите и да им се кланяте, и не Ме разгневявайте с делата на ръцете си; и Аз няма да ви сторя зло.

Но вие не Ме послушахте, казва Господ, като Ме разгневявахте с делата на ръцете си за собственото си зло.

Затова така казва Господ на Силите: Понеже не послушахте думите Ми,

ето, Аз ще изпратя и ще взема всички северни родове, казва Господ, също и слугата Ми Навуходоносор, вавилонския цар, и ще ги доведа против тази земя и против нейните жители, и против всички тези околни народи; ще ги обрека на изтребление и ще ги направя за учудване и за подсвиркване, и ще ги превърна във вечна пустота.

10 При това ще направя да престане между тях гласът на веселието и гласът на радостта, гласът на младоженеца и гласът на невястата, шумът на мелницата и светенето на светилото.

11 И цялата тази земя ще бъде пуста и за учудване; и тези народи ще робуват на вавилонския цар седемдесет години.

12 А когато се свършат седемдесетте години, Аз ще накажа вавилонския цар и онзи народ за беззаконието им, казва Господ, също и Халдейската земя, която ще превърна във вечна пустота.

13 И ще докарам върху онази земя всичките неща, които съм говорил против нея, всичко, което има писано в тази книга, което Йеремия пророкува против всички народи.

14 Защото много народи и велики царе ще поробят и тях; Аз ще им въздам според делата им и според работата на ръцете им.

15 Защото така ми каза Господ, Израилевият Бог: Вземи от ръката Ми тази чаша с виното на яростта Ми и напой от нея всички народи, до които те пращам.

16 И като пият, ще политат и обезумяват поради меча, който ще изпратя сред тях.

17 Тогава взех чашата от ръката на Господа и напоих всички народи, при които ме беше изпратил Господ, а именно:

18 Йерусалим и Юдейските градове с царете им, и първенците им, за да ги превърна в пустота и за да станат за учудване, подсвиркване и проклятие, както са днес;

19 египетския цар фараон, със слугите му, първенците му и целия му народ;

20 всички разноплеменни народи, всички царе на земята Уз и всички царе на Филистимската земя, с Аскалон, Газа, Акарон и останалите от Азот;

21 Едом, Моав и амонците;

22 и всички тирски царе, всички сидонски царе и царете на островите оттатък морето;

23 Дедана, Тема, Вуза и всички, които си стрижат издадените части на косата:

24 всички арабски царе и всички царе на разноплеменните народи, които населяват пустинята;

25 всички зимрийски царе, всички еламски царе и всички мидски царе;

26 всички северни царе – близките и далечните, едни с други, и всички царства на света, които са по лицето на земята, а царят на Сесах[1] ще пие след тях.

27 Затова ще им кажеш: Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Пийте и се опийте, повръщайте, паднете и не ставайте вече, поради меча, който ще изпратя сред вас.

28 И ако откажат да вземат чашата от ръката ти и да пият, тогава ще им кажеш: Така казва Господ на Силите: Непременно ще пиете;

29 защото, ето, Аз докарвам зло, като започвам от града, който се нарича по Моето име; та вие ли ще останете съвсем ненаказани? Няма да останете ненаказани, защото Аз ще призова меч върху всички земни жители, казва Господ на Силите.

30 Затова ти пророкувай против тях всички тези неща, като им кажеш:

Господ ще изреве отгоре
и ще издаде гласа Си от святото Си обиталище;
ще изреве силно против паството Си;
ще извика като онези, които тъпчат грозде,
против всички жители на света.
31 Екотът ще стигне и до краищата на света,
защото Господ има съд с народите;
Той ще се съди с всяка твар,
ще предаде нечестивите на меч, казва Господ.
32 Така казва Господ на Силите:
Ето, зло ще излезе от народ към народ
и голям ураган ще се повдигне
от краищата на земята.
33 В онзи ден убитите от Господа ще лежат
от единия до другия край на земята;
няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани;
ще бъдат за тор по повърхността на земята.
34 Ридайте, пастири, и извикайте,
и вие, началници на стадото, валяйте се в пръстта;
защото напълно настана времето,
за да бъдете заклани и разпръснати,
и ще паднете като отбран съд.
35 И пастирите няма да имат средство за избягване,
нито началниците на стадото – за избавление.
36 Глас на вопъл от пастирите
и виене от началниците на стадото! –
Защото Господ опустошава пасбището им.
37 И мирните кошари занемяха
от пламенния гняв на Господа.
38 Той е оставил убежището Си като лъв.
Да! Земята им стана за учудване
от лютостта на опустошителя
и от яростния Му гняв.

Бележки:

  1. 25:26 Шифър за Вавилон.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *