• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 29

Писмо на Йеремия до юдеите – заточени във Вавилон

1 Ето думите на писмото, което пророк Йеремия изпрати от Йерусалим до останалите старейшини на пленниците, до свещениците, до пророците и до целия народ, които Навуходоносор беше закарал в плен от Йерусалим във Вавилон

(след като цар Йехония, овдовялата царица, евнусите, Юдейските и йерусалимските първенци, художниците и ковачите бяха излезли от Йерусалим),

чрез ръката на Еласа, Сафановия син, и на Гемария, Хелкиевия син (когото Юдейският цар Седекия изпрати при вавилонския цар Навуходоносор), в което писмо казваше:

Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог, на всичките пленници, които Аз съм направил да бъдат закарани пленници от Йерусалим във Вавилон:

Постройте къщи и живейте в тях, насадете градини и яжте плода им,

вземете жени и народете синове и дъщери, вземете жени за синовете си и дайте дъщерите си на мъже, за да народите синове и дъщери, и се умножавайте там, а не се намалявайте,

търсете мира на града, където ви направих да бъдете закарани пленници, и се молете за него на Господа; понеже в неговия мир ще имате и вие мир.

Защото така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Да не ви мамят пророците и прорицателите ви, които са сред вас, и не слушайте сънищата си, които вие давате причина да ги сънувате.

Защото те ви пророкуват лъжливо в Мое име; Аз не съм ги пратил, казва Господ.

10 Защото така казва Господ: Като се изпълнят седемдесет години във Вавилон, Аз ще ви посетя и ще изпълня благото Си слово към вас, като ви върна на това място.

11 Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.

12 Тогава ще извикате към Мен и ще отидете, и ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам.

13 И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.

14 И вие ще Ме намерите, казва Господ; ще ви върна от плен и ще ви събера от всички народи и от всички места, където ви бях изгонил, казва Господ; и ще ви върна на мястото, откъдето ви направих да бъдете закарани пленници.

15 Понеже казахте: Господ ни е въздигнал пророци във Вавилон,

16 то знайте, че така говори Господ за царя, който седи на Давидовия престол, и за целия народ, който населява този град, братята ви, които не излязоха с вас в плен –

17 така казва Господ на Силите: Ето, ще изпратя върху тях меч, глад и мор и ще ги направя като непотребни смокини, които поради лошавината им не се ядат.

18 Ще ги преследвам с меч, глад и мор; и ще ги предам да бъдат тласкани по всички царства на света, да бъдат за проклятие, за учудване, за подсвиркване и за укор между всички народи, където съм ги изгонил;

19 защото не са послушали Моите думи, казва Господ, които им пратих чрез слугите Си, пророците, като ставах рано и ги пращах; но вие не искахте да слушате, казва Господ.

20 И така, послушайте Господнето слово, всички вие пленени, които изпратих от Йерусалим във Вавилон.

21 Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог, за Ахаав, Колайевия син, и за Седекия, Маасиевия син, които ви пророкуват лъжа в Моето име: Ето, ще ги предам в ръката на вавилонския цар Навуходоносор, който ще ги порази пред очите ви;

22 и с тях всички Юдейски пленници, които са във Вавилон, ще вземат да проклинат, като казват: Господ да те направи като Седекия и като Ахаав, които вавилонският цар опече на огън;

23 защото те извършиха нечестие в Израил, прелюбодействаха с жените на ближните си и в Мое име говореха лъжливи думи, които не съм им заповядал. Но Аз зная и съм свидетел, казва Господ.

24 Също и на нехеламеца Семая да кажеш:

25 Така говори Господ на силите, Израилевият Бог: Понеже си пратил писма от свое име до целия народ, който е в Йерусалим, и до свещеник Софония, Маасиевия син, и до всички свещеници, в които си казал:

26 Господ те е поставил свещеник вместо свещеника Йодай, за да си надзирател в Господния дом над всеки човек, който, като лудува, се прави на пророк, за да го сложат в клада и в окови.

27 И така, сега защо не си смъмрил анатотеца Йеремия, който ви се прави на пророк,

28 тъй като е пратил до нас във Вавилон да кажат: Този плен ще бъде дълъг; постройте си къщи и живейте в тях, и насадете градини, и яжте плода им?

29 И свещеник Софония прочете това писмо, като слушаше пророк Йеремия.

30 Тогава Господнето слово дойде към Йеремия и каза:

31 Прати до всички пленници да им кажат: Така казва Господ за нехеламеца Семая: Понеже Семая ви е пророкувал, а Аз не съм го пратил, и ви е подвел да уповавате на лъжа,

32 затова така казва Господ: Ето, ще накажа нехеламеца Семайя и потомството му; той няма да има човек, който да живее между този народ, нито ще види доброто, което Аз ще направя на народа Си, казва Господ; понеже е проповядвал бунт против Господа.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *