• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 41

Убийството на Годолия, управител на Юдея

1 В седмия месец Исмаил, син на Натания, Елисамовия син, от царския род, един от по-главните царски служители, и десет мъже с него дойдоха при Годолия, Ахикамовия син, в Масфа; и там ядоха заедно хляб в Масфа.

Тогава Исмаил, Натаниевият син, и десетте мъже, които бяха с него, станаха и поразиха с меч Годолия, син на Ахикам, Сафановия син, когото вавилонският цар беше поставил над земята, и го убиха.

Исмаил порази и всички юдеи, които бяха с него, с Годолия, в Масфа, и халдейските военни мъже, които се намираха там.

А на втория ден, след като беше убил Годолия, когато никой още не знаеше за това,

няколко души от Сихем, от Сило и от Самария, на брой осемдесет мъже, с обръснати бради, раздрани дрехи и с нарязвания по телата си, пристигаха с приноси и ливан в ръката си, за да ги принесат на мястото на Господния дом.

Тогава Исмаил, Натаниевият син, излезе от Масфа да ги посрещне и като вървеше, плачеше; и когато ги срещна, им каза: Влезте при Годолия, Ахикамовия син.

И когато дойдоха сред града, Исмаил, Натаниевият син, ги закла; и той, и мъжете, които бяха с него, ги хвърлиха сред окопа.

А между тях се намериха десет мъже, които казаха на Исмаил: Недей ни убива, защото имаме на полето скривалища с жито, ечемик, дървено масло и мед. Така той се удържа и не ги закла с братята им.

А окопът, в който Исмаил хвърли всички трупове на мъжете, които порази, покрай трупа на Годолия, беше същият онзи окоп, който цар Аса беше направил поради страх от Израилевия цар Ваас; и Исмаил, Натаниевият син, го напълни с убитите.

10 След това Исмаил плени целия народ, останал в Масфа, царските дъщери и всички хора, останали в Масфа, които началникът на телохранителите Навузардан беше поверил на Годолия, Ахикамовия син; Исмаил, Натаниевият син, като ги плени, се отправи към амонците.

11 А Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници, които бяха с него, като чуха за цялото зло, което Исмаил, Натаниевият син, беше сторил,

12 взеха всичките си мъже и отидоха да се бият с Исмаил, Натаниевия син; и го намериха при големите води, които са в Гаваон.

13 И целият народ, който беше с Исмаил, като видя Йоанан, Кариевия син, и всички военачалници, които бяха с него, се зарадва.

14 И така, целият народ, който Исмаил беше пленил от Масфа, се обърна, върна се и отиде при Йоанан, Кариевия син.

15 А Исмаил, Натаниевият син, избяга от Йоанан с осем мъже и отиде при амонците.

16 Тогава Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници, които бяха с него, взеха от Масфа целия останал народ, който беше избавил от Исмаил, Натаниевия син, след като той беше поразил Годолия, Ахикамовия син, т. е. военните мъже, жените, децата и евнусите, които беше върнал от Гаваон,

17 и отидоха и се спряха в Хамаамовата керванска спирка, която е пред Витлеем, за да отидат и влязат в Египет –

18 поради халдейците, защото се уплашиха от тях, понеже Исмаил, Натаниевият син, беше убил Годолия, Ахикамовия син, когото вавилонският цар беше поставил управител над страната.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *