• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 43

Йеремия отведен в Египет

1 Когато Йеремия изговори на целия народ всички думи на Господа, техния Бог, за които Господ, техният Бог, го беше пратил при тях – всички тези думи, –

тогава проговориха Азария, Осайевият син, Йоанан, Кариевият син, и всички горделиви мъже, като казаха на Йеремия: Лъжливо говориш ти. Господ, нашият Бог, не те е пратил да кажеш: Не отивайте в Египет да бъдете пришълци там;

а Варух, Нириевият син, те насъска против нас, за да ни предадеш в ръката на халдейците да ни убият и да ни заведат пленници във Вавилон.

И така, нито Йоанан, Кариевият син, нито един от всички военачалници или от целия народ не послуша Господния глас да си останат в Юдейската земя;

а Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници взеха всички останали от Юдея, които се бяха върнали от всички народи, където бяха закарани, за да бъдат пришълци в Юдейската земя –

мъжете, жените, децата, царските дъщери и всеки човек, когото началникът на телохранителите Навузардан беше оставил при Годолия, син на Ахикам, Сафановия син, и пророк Йеремия и Варух, Нириевия син, –

и отидоха в Египетската земя (защото не послушаха Господния глас), и отидоха до Тафнес.

Тогава Господнето слово дойде към Йеремия в Тафнес и каза:

Вземи в ръката си големи камъни и пред очите на Юдейските мъже ги постилай с вар в тухлена настилка, която е при входа на фараоновия дворец в Тафнес; и им кажи:

10 Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Ето, ще пратя и ще взема слугата Си, вавилонския цар Навуходоносор, и ще поставя престола му върху тези камъни, които постлах, и той ще разпъне царския си шатър върху тях.

11 Ще дойде и ще порази Египетската земя, и ще предаде онези, които са за смърт, на смърт, а онези, които са за плен, в плен, и които са за меч, под меч.

12 И Аз ще запаля огън в обиталищата на египетските богове и той ще ги изгори, а тях ще отведе в плен; и ще се облече с Египетската земя, както овчар облича дрехата си; и ще излезе оттам с мир.

13 Също ще строши обелиските, които са в храма на слънцето, което е в Египетската земя; и ще изгори с огън храмовете на египетските богове.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *