• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 49

Пророчества за амонците, Едом, Дамаск, Кидар, Асор и Елам

1 За амонците.

Така казва Господ:
Израил няма ли синове?
Няма ли наследник?
Тогава защо амонският цар владее Газа
и народът му живее в неговите градове?
Затова, ето, идат дни, казва Господ,
когато ще направя да се чуе тревога за война
против Рава на амонците;
и тя ще стане грамада развалини
и селата[1] ѝ ще бъдат изгорени с огън;
тогава Израил ще завладее онези,
които са владели него, казва Господ.
Заридай, Есевоне, защото Гай бе разрушен,
извикайте, дъщери на Рава, препашете се с вретище;
плачете и се лутайте между оградите;
защото царят им ще отиде в плен
заедно със свещениците и първенците си.
Защо се хвалиш с долините?
Водите на долината ти изтекоха, дъще отстъпнице,
която си уповавала на съкровищата си
и си казала: Кой ще дойде против мен?
Ето, казва Господ, Йехова на Силите,
Аз нанасям върху тебе страх
от всички, които са около теб;
и вие ще бъдете прогонени – всеки където му видят очите,
без да има кой да прибере скитащите се.
А после ще върна от плен
амонците, казва Господ.

За Едом.

Така казва Господ на Силите:
Няма ли вече мъдрост в Теман?
Изгуби ли се разсъдъкът от благоразумните?
Изчезна ли мъдростта им?
Бягайте, завърнете се, направете си дълбоки места за живеене,
дедански жители;
защото ще докарам върху Исав бедствието му –
времето, когато ще го накажа.
Ако дойдеха при тебе гроздоберци,
нямаше ли да оставят баберки?
Ако дойдеха крадци през нощта,
не биха ли грабнали само това, което им е необходимо?
10 Но Аз оголих Исав,
открих скришните му места
и той няма да може да се скрие;
бяха разграбени домът му, братята му и съседите му.
И него го няма.
11 Остави сирачетата си; Аз ще ги запазя живи;
и вдовиците ти нека уповават на Мене.
12 Защото така казва Господ:
Ето, онези, на които не се падаше да пият от чашата,
непременно ще пият;
а ти ли ще останеш съвсем ненаказан?
Няма да останеш ненаказан,
не, непременно ще пиеш,
13 защото се заклех в Себе Си, казва Господ,
че Восора ще стане за учудване и укоряване,
пуста и за проклятие
и всичките ѝ градове ще се обърнат на вечна пустота.
14 Чух известие от Господа
и посланик беше изпратен между народите да каже:
Съберете се и елате против нея,
и станете на бой,
15 защото Аз ще те направя малък между народите,
презрян между хората.
16 Колкото до твоята застрашителност,
гордостта на сърцето ти те е измамила,
о, ти, който живееш в пукнатините на канарите,
който владееш висината на хълмовете;
но ако и да поставиш гнездото си високо като орел,
и оттам ще те сваля, казва Господ.
17 Едом ще стане за учудване;
всеки, който би минал през него, ще се учуди
и ще подсвирне за всичките му язви.
18 Както при разорението на Содом и Гомор
и близките им градове, казва Господ,
така никой човек няма да живее там,
нито човешки син ще бъде пришълец там.
19 Ето, като лъв от прииждането на Йордан
той ще излезе против богатото пасбище;
защото Аз мигновено ще изпъдя Едом оттам
и онзи, който бъде избран, ще поставя над него.
Защото кой е подобен на Мен?
И кой ще Ми определи времето за съд?
И кой е онзи овчар, който ще застане против Мене?
20 Затова слушайте решението,
което Господ е взел против Едом,
и намеренията, които е намислил против жителите на Теман:
непременно ще повлекат и най-малките от стадото;
непременно ще направи да запустее пасбището им заедно с тях.
21 От слуха за разорението им земята се тресе;
издава се вик, чийто шум се чува до Червеното море.
22 Ето, като излезе, ще налети като орел
и ще разпростре крилата си над Восор;
и в онзи ден сърцето на Едомовите силни
ще бъде като сърцето на жена, когато ражда.
23 За Дамаск.
Емат и Арфад се посрамиха,
защото чуха лоша вест; стопиха се;
тъга има, както на морето,
което не може да утихне.
24 Дамаск отслабна,
обърна се в бяг,
трепет го обзе;
скръб и болки го обладаха,
както на жена, когато ражда.
25 Как не беше пощаден този прочут град –
град, който е удоволствието ми;
26 затова младежите му ще паднат по улиците му
и всички военни мъже ще загинат в онзи ден,
казва Господ на Силите.
27 В стената на Дамаск Аз ще запаля огън,
който ще погълне палатите на Венадад.

28 За Кидар и за асорските царства, които вавилонският цар Навуходоносор порази. Така казва Господ:

Станете, излезте към Кидар
и погубете източните жители.
29 Ще отнемат шатрите и стадата им;
ще вземат за себе си завесите им,
цялата им покъщнина и камилите им;
и ще извикат към тях: Ужас от всяка страна!
30 Бягайте, отстранете се надалече,
направете си дълбоки места за живеене,
асорски жители, казва Господ;
защото вавилонският цар Навуходоносор
има намерение против вас
и е намислил кроеж против вас.
31 Станете, излезте при спокойния народ,
който живее безгрижно, казва Господ,
които нямат нито порти, нито лостове,
а живеят сами.
32 Камилите им ще бъдат за обир
и многото им добитък – за плячка;
Аз ще разпръсна по всички ветрища
онези, които си стрижат издадените части на косата,
и ще докарам погибелта им от всяка тяхна страна, казваГоспод.
33 А Асор ще стане жилище на чакали,
пустиня довека;
там няма да живее човек,
нито човешки син ще бъде пришълец в него.

34 Господнето слово, което дойде към пророк Йеремия за Елам, в началото на царуването на Юдейския цар Седекия, като каза:

35 Така казва Господ на Силите:
Ето, ще счупя лъка на Елам,
тяхната главна сила.
36 Ще докарам върху Елам четирите ветрища
от четирите страни на небето
и ще ги разпръсна по всички тези ветрища;
и няма да има народ,
където да не отидат изгонените еламци.
37 И Аз ще разтреперя еламците пред неприятелите им
и пред онези, които искат живота им;
и ще докарам върху тях зло –
пламенния Си гняв, казва Господ;
ще пратя и меч след тях,
докато ги довърша.
38 И като представя престола Си в Елам,
ще изтребя оттам
цар и първенци, казва Господ.
39 Но в следващите дни
ще върна пленените еламци, казва Господ.

Бележки:

  1. 49:2 От евр. дъщерите.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *