• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 51

1 Така казва Господ:

Ето, Аз повдигам разрушителен вятър против Вавилон
и против онези, които живеят сред разбунтувалите се против Мен.
И ще изпратя върху Вавилон веячи,
които ще го отвеят; и ще оголят земята му,
защото в деня на злощастието ще бъдат отвред против него.
Стрелец срещу стрелец нека опъва лъка си
и срещу онзи, който се големее с бронята си;
не жалете младежите му,
обречете на изтребление цялата му войска.
Ще паднат убити в Халдейската земя
и прободени по улиците на градовете ѝ.
Защото нито Израил, нито Юда е изоставен
от своя Бог, от Господа на Силите,
ако и да е пълна земята им с беззаконие
против Святия Израилев.
Бягайте отсред Вавилон,
за да отървете всеки живота си;
да не загинете в беззаконието му;
защото е време за въздаяние от Господа,
Който ще му отдаде отплата.
В ръката Господня Вавилон е бил златна чаша,
която опиваше целия свят;
от виното му пиеха народите,
затова те обезумяха.
Внезапно Вавилон падна и се разруши;
ридайте за него;
вземете балсама за раната му –
дано се изцели.
Опитахме се да целим Вавилон, но не бе изцелен;
оставете го и нека отидем всеки в страната си,
защото присъдата му стигна до небето
и се възвиси дори до облаците.
10 Господ изяви правдата ни;
елате и нека разкажем в Сион
делото на Господа, нашия Бог.
11 Изострете стрелите, дръжте здраво щитовете;
Господ възбуди духа на мидийските царе,
защото намерението Му против Вавилон е да го изтреби;
понеже това е въздаянието от Господа,
въздаянието за храма Му.
12 Издигнете знаме против вавилонските стени,
усилете стражата, поставете стражари,
пригответе засади;
защото Господ намисли и ще извърши онова,
което изрече против вавилонските жители.
13 О, ти, който живееш край много води,
който изобилстваш със съкровища,
краят ти дойде,
границата на сребролюбието ти.
14 Господ на Силите се е клел в Себе Си и е казал:
Непременно ще те напълня с неприятелски мъже като със скакалци,
които ще повдигнат боен вик против тебе.
15 Той е, Който създаде земята със силата Си,
утвърди света с мъдростта Си
и разпростря небето с разума Си.
16 Когато издава гласа Си, водите на небето шумят
и Той издига па̀ри от краищата на земята;
прави светкавици за дъжда
и изважда вятър от съкровищата Си.
17 Всеки човек е твърде несмислен, за да знае;
всеки златар се посрамва от кумира си,
защото лятото от него е лъжа,
в което няма дихание.
18 Суета са те, дело на заблуда;
във времето на наказанието си ще загинат.
19 Онзи, Който е делът на Яков, не е като тях,
защото Той е Създател на всичко
и Израил е племето, което е наследството Му;
Господ на Силите е името Му.
20 Ти си Ми бойна секира, оръжие за война;
и чрез тебе ще смажа народи;
чрез тебе ще изтребя царства;
21 чрез тебе ще смажа коня и конника;
и чрез тебе ще строша колесницата и седящия на нея;
22 чрез тебе ще смажа мъж и жена;
чрез тебе ще смажа стар и млад;
и чрез тебе ще смажа младеж и девица;
23 чрез тебе ще смажа овчар и стадото му;
чрез тебе ще смажа земеделец и неговия чифт волове;
и чрез тебе ще смажа управители и началници.
24 И ще въздам на Вавилон
и на всички халдейски жители
за цялото зло, което сториха на Сион
пред вашите очи, казва Господ.
25 Ето, Аз съм против тебе, планина разорителна, казва Господ,
която разоряваш целия свят;
ще простра ръката Си върху теб
и ще те изрина от скалите,
и ще те направя изгорена планина.
26 Няма да вземат от тебе камък за ъгъл,
нито камък за основи;
а ще бъдеш вечно пуста, казва Господ.
27 Издигнете знаме в страната,
затръбете между народите.
Пригответе против нея народите;
свикайте против нея царствата
на Арарат, на Мини и на Асханаз;
поставете над нея уредник;
докарайте коне като бодливи скакалци.
28 Пригответе против нея народите,
мидийските царе, управителите им, всичките им началници
и цялата подвластна на тях земя.
29 Земята се тресе и измъчва;
защото намеренията на Господа против Вавилон ще се изпълнят,
за да направи Вавилонската земя необитаема пустиня.
30 Юнаците на Вавилон престанаха да воюват,
останаха в укрепленията си;
силата им изчезна; станаха като жени;
изгориха жилищата му,
лостовете му са строшени.
31 Бързоходец ще тича да посрещне бързоходец
и вестител – да посрещне вестител,
за да известят на вавилонския цар,
че градът му бе превзет от всеки край
32 и че бродовете са завзети с изненада,
загражденията – изгорени с огън,
и военните мъже разтреперани.
33 Защото така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Вавилонската дъщеря е като харман,
когато е време да се вършее;
още малко и ще дойде времето на жътвата ѝ.
34 Вавилонският цар Навуходоносор ме изяде,
смаза ме, направи ме празен съд,
погълна ме като змия,
напълни корема си с моите сладки неща
и мен оттласна.
35 Неправдата, извършена спрямо мен и моя род[1],
нека падне върху Вавилон,
ще каже жителката на Сион; и:
Кръвта ми нека падне върху жителите на Халдея,
ще каже Йерусалим.
36 Затова така казва Господ:
Ето, Аз ще се застъпя за делото ти
и ще извърша въздаяние за тебе;
ще превърна реката[2] на Вавилон в суша
и ще пресуша извора му.
37 Вавилон ще стане на грамади,
жилище на чакали,
за учудване и подсвиркване,
необитаем.
38 Ще вият заедно като лъвчета,
ще реват като малки лъвчета.
39 Когато се разгорещят, Аз ще им направя пиршество
и ще ги опия, за да се развеселят
и да заспят вечен сън, от който да не се събудят,
казва Господ.
40 Ще ги сваля като агнета за клане,
като овни с козли.
41 Как бе превзет Сесах
и се изненада славата на целия свят!
Как Вавилон стана за учудване между народите!
42 Морето се повдигна против Вавилон;
покрит беше под многото му вълни.
43 Градовете му се превърнаха в пустота,
безводна земя и пустиня –
земя, в която не живее никой човек,
нито минава през нея човешки син.
44 Аз ще накажа Вила във Вавилон
и ще извадя от устата му това, което е погълнал;
народите няма да се съберат вече при него;
и самата вавилонска стена ще падне.
45 Народе Мой, излез изсред него
и всеки от вас нека спаси себе си
от пламенния гняв Господен.
46 Да не отслабне сърцето ви, нито да се уплашите
от вестта, която ще се чуе в тази земя;
защото една година ще дойде слух,
а след това друга година ще дойде слух
и насилие на страната, властител против властител.
47 Затова, ето, идат дни,
когато ще извърша съд върху идолите на Вавилон;
и цялата му земя ще се посрами,
като всички негови паднат убити сред него.
48 Тогава небесата и земята и всичко, което е в тях,
ще възкликнат над Вавилон;
защото изтребителите ще дойдат против него от север,
казва Господ.
49 Както Вавилон направи да паднат Израилевите убити,
така и във Вавилон ще паднат убитите на цялата страна.
50 Вие, избегнали от меча, идете, не стойте;
помнете Господа отдалеч
и нека Йерусалим дойде в ума ви.
51 Засрамихме се, защото чухме укор;
срам покри лицето ни,
понеже чужденци влязоха в светилищата на дома Господен.
52 Затова, ето, идат дни, казва Господ,
когато ще извърша съд върху идолите му
и смъртно ранените ще охкат по цялата му земя.
53 Дори Вавилон да би се издигнал и до небето
и утвърдил нависоко силата си,
пак ще дойдат от Мен изтребителите върху него, казва Господ.
54 Глас на вопъл от Вавилон
и на голямо разрушение – от Халдейската земя!
55 Защото Господ изтребва Вавилон
и премахва от него големия шум;
защото техните вълни бучат като много води
и екотът на гласа им се чува;
56 защото изтребителят дойде върху него, да!, – върху Вавилон –
и юнаците му се хванаха,
лъковете им се строшиха;
понеже Господ е Бог, Който въздава
и непременно ще въздаде.
57 Аз ще опия първенците и мъдрите му,
управителите, началниците и юнаците му;
те ще заспят вечен сън, от който няма да се събудят,
казва Царят, Чието име е Господ на Силите.
58 Така казва Господ на Силите:
Широките стени на Вавилон съвсем ще рухнат
и високите му порти ще бъдат изгорени с огън;
племената му суетно ще се трудят
и народите му само да се предадат на огъня и да се изморят.

Последно пророчество на Йеремия

59 Заповедта, която пророк Йеремия даде на Сарайя, син на Нирия, Маасиевия син, когато отиваше с Юдейския цар Седекия във Вавилон в четвъртата година от царуването му. А Сарайя беше главен постелник.

60 Йеремия написа в една книга всички злини, които щяха да сполетят Вавилон, именно – всички думи, написани по-горе против Вавилон.

61 И Йеремия каза на Сарайя: Когато отидеш във Вавилон, гледай да прочетеш всички тези думи

62 и да кажеш: Господи, Ти си изрекъл против това място присъда, че ще го изтребиш, за да няма кой да живее в него – нито човек, нито животно, а да е вечно пусто.

63 След като изчетеш тази книга, вържи на нея камък и я хвърли сред Ефрат, и кажи:

64 Така ще потъне Вавилон и няма пак да се издигне – поради злото, което Аз ще докарам върху него, от което те и ще се изтощят. Дотук са думите на Йеремия.

Бележки:

  1. 51:35 От евр. моята плът.
  2. 51:36 От евр. морето.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *