• Търсене

  • Избери Превод


Йоан 10

Исус Христос – добрият Пастир

Истина, истина ви казвам: Който не влиза през вратата на кошарата на овцете, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник.

А който влиза през вратата, е овчар на овцете.

Пазачът му отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда.

Когато е извел всички свои, той върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.

А след чужд човек няма да вървят, но ще побегнат от него, защото не познават гласа на чуждите.

Тази притча им каза Исус; но те не разбраха какво им говореше.

Тогава Исус пак каза: Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овцете.

Всички, които са дошли преди Мене, са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха.

Аз съм вратата; ако някой влезе през Мене, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.

10 Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.

11 Аз съм добрият Пастир; добрият пастир дава живота си за овцете.

12 Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, като вижда, че иде вълкът, оставя овцете и бяга; а вълкът ги разграбва и разпръсва.

13 Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете.

14 Аз съм добрият Пастир. Аз познавам Своите овце и Моите Ме познават,

15 както Отец познава Мен и Аз познавам Отца. Аз давам живота Си за овцете.

16 И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.

17 Затова Отец Ме обича, защото Аз давам живота[1] Си, за да го взема отново.

18 Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Своя Отец.

19 Поради тези думи пак възникна раздор между юдеите.

20 Мнозина от тях казваха: Бяс има и е луд; защо Го слушате?

21 Други казваха: Тези думи не са на човек, обладан от бяс. Може ли зъл дух да отваря очи на слепи?

Исус – Божий Син

22 И настъпи в Йерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима;

23 и Исус ходеше в Соломоновия притвор на храма.

24 Тогава юдеите Го наобиколиха и Му казаха: Докога ще ни държиш в неведение? Ако Ти си Христос, кажи ни ясно.

25 Исус им отговори: Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Своя Отец, те свидетелстват за Мене.

26 Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце.

27 Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.

28 И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.

29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.

30 Аз и Отец сме едно.

31 Юдеите пак взеха камъни, за да Го убият.

32 Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тези дела искате да Ме убиете с камъни?

33 Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, Който си човек, правиш Себе Си Бог.

34 Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: „Аз казах, богове сте вие“?

35 Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието слово, а Писанието не може да се наруши,

36 то на Този ли, Когото Бог освети и прати на света, казвате: Богохулстваш; защото казах: Аз съм Божий Син?

37 Ако не върша делата на Своя Отец, не Ми вярвайте;

38 но ако ги върша, дори да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мен и Аз в Отца.

39 Пак искаха да Го хванат, но Той се изплъзна от ръцете им.

40 И отиде отвъд Йордан, на мястото, където Йоан по-рано кръщаваше, и остана там.

41 И мнозина дойдоха при него; и казаха: Йоан не извърши никое знамение; но всичко, което каза Йоан за Този, беше истина.

42 И там мнозина повярваха в Него.

Бележки:

  1. 10:17 Букв. душата.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *