• Търсене

  • Избери Превод


Йоан 16

Делото на Святия Дух

Това ви казах, за да не се съблазните.

Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.

И това ще направят, защото не са познали нито Отца, нито Мене.

Но Аз ви казах тези неща, та когато дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас;

а сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш?

Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.

Обаче Аз ви казвам истината – за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.

И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд;

за грях, защото не вярват в Мене;

10 за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;

11 а за съд, защото князът на този свят е осъден.

12 Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.

13 А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина[1]; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща.

14 Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.

15 Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.

Скръбта ще се обърне в радост

16 Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време – и ще Ме видите.

17 Тогава някои от учениците Му си казаха един на друг: Какво е това, което ни казва: Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време – и ще Ме видите; и това е, защото отивам при Отца.

18 И казаха: Какво е това, което казва: Още малко време? Не знаем какво иска да каже.

19 Исус, като разбра, че желаят да Го питат, им каза: Затова ли се питате помежду си, че казах: Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време – и ще Ме видите?

20 Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне на радост.

21 Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът ѝ; а когато роди детето, не помни вече мъките си поради радостта, че се е родил човек на света.

22 Така и вие сега имате скръб; но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да отнеме.

23 И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: Ако поискате нещо от Отца в Мое име, Той ще ви го даде.

24 Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

Исус Христос победи света

25 Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.

26 В онзи ден ще попросите в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас;

27 защото сам Отец ви обича, понеже вие възлюбихте Мен и повярвахте, че Аз излязох от Отца.

28 Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца.

29 Учениците Му казаха: Ето, сега говориш ясно и никаква притча не казваш.

30 Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш и няма нужда да Те пита някой, за да му отговаряш. По това вярваме, че си излязъл от Бога.

31 Исус им отговори: Сега ли вярвате?

32 Ето, настава час, даже е дошъл, да се разпръснете всеки при своите си и да Ме оставите сам; обаче не съм сам, защото Отец е с Мене.

33 Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.

Бележки:

  1. 16:13 Или: в пълната истина.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *