• Търсене

  • Избери Превод


Йоан 19

Разпъване, смърт и погребение на Исус Христос

Тогава Пилат отведе Исус и Го бичува.

И войниците сплетоха венец от тръни, поставиха го на главата Му и като Му облякоха пурпурна дреха,

приближиха се до Него и казваха: Здравей, Царю Юдейски! И Му удряха плесници.

Тогава Пилат пак излезе навън и им каза: Ето, извеждам ви Го навън, за да знаете, че не намирам никаква вина в Него.

Тогава Исус излезе навън, като носеше трънения венец и пурпурната дреха. Пилат им каза: Ето Човека!

А като Го видяха, главните свещеници и служителите извикаха: Разпъни Го! Разпъни Го! Пилат им каза: Вземете Го и вие Го разпънете; защото аз не намирам вина у Него.

Юдеите му отговориха: Ние си имаме закон и по този закон Той трябва да умре, защото направи Себе Си Божий Син.

А Пилат, като чу тези думи, още повече се уплаши.

И пак влезе в преторията и попита Исус: Ти откъде си? А Исус не му даде отговор.

10 Затова Пилат Му каза: На мене ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да Те пусна и имам власт да Те разпъна?

11 Исус му отговори: Ти не би имал никаква власт над Мен, ако не ти бе дадено отгоре; затова по-голям грях има онзи, който Ме предаде на тебе.

12 Поради това Пилат търсеше начин да Го пусне; юдеите обаче викаха: Ако пуснеш Този, не си приятел на Цезаря; всеки, който прави себе си цар, е противник на Цезаря.

13 А Пилат, като чу тези думи, изведе Исус навън и седна на съдийския стол, на мястото, наречено Каменната настилка, а по еврейски – Гавата.

14 Беше денят на Приготовление за Пасхата, около шестия час; и той каза на юдеите: Ето вашия Цар!

15 А те извикаха: Премахни Го! Премахни Го! Разпъни Го! Пилат ги попита: Вашия Цар ли да разпъна? Главните свещеници отговориха: Нямаме друг цар освен Цезаря.

16 Затова той им Го предаде да бъде разпънат.

17 И така, взеха Исус; и Той, като носеше сам кръста Си, излезе; и дойде на мястото, наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота,

18 където Го разпънаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус по средата.

19 А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста. А написаното беше: Исус Назарянинът, Юдейският Цар.

20 Този надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където разпънаха Исус, беше близо до града; а написаното беше на еврейски, на латински и на гръцки.

21 А юдейските главни свещеници казаха на Пилат: Недей писа: Юдейският Цар, а Самозваният Юдейски Цар.

22 Пилат отговори: Каквото писах, писах.

23 А войниците, като разпънаха Исус, взеха горните Му дрехи и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял; взеха и долната дреха. А долната дреха не беше шита, а изтъкана цяла от горе до долу;

24 затова те казаха помежду си: Да не я раздираме, а да хвърлим жребий за нея – чия да бъде; за да се изпълни написаното, което казва:

„Разделиха си дрехите Ми
и за облеклото Ми хвърлиха жребий.“

И така, войниците направиха това.

25 А при кръста на Исус стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария, жената на Клеопа и Мария Магдалена.

26 А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше наблизо, каза на майка Си: Жено, ето твоя син!

27 После каза на ученика: Ето твоята майка! И от този час ученикът я прибра в своя дом.

28 След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, каза: Жаден съм.

29 А там беше сложен съд, пълен с оцет; натъкнаха на исопова пръчка една гъба, натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му.

30 А Исус, като прие оцета, каза: Извърши се, и наведе глава, и предаде дух.

31 И понеже беше денят на Приготовлението, за да не останат телата на кръста в съботата, защото онази събота беше велик ден, юдеите помолиха Пилат да им се пречупят пищялите и да ги вдигнат оттам.

32 Затова войниците дойдоха и пречупиха пищялите на единия и на другия, които бяха разпънати с Исус.

33 Но когато дойдоха при Исус и Го видяха вече умрял, не Му пречупиха пищялите.

34 Обаче един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.

35 И този, който видя, свидетелства за това; и неговото свидетелство е вярно; и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие.

36 Защото това стана, за да се изпълни написаното: „Негова кост няма да се строши“;

37 и пак на друго място Писанието казва: „Ще погледнат на Него, Когото прободоха.“

38 След това Йосиф от Ариматея, който беше ученик на Исус, но таен поради страх от юдеите, помоли Пилат да му позволи да вземе тялото на Исус; и Пилат позволи. И така, той дойде и вдигна тялото Му.

39 Дойде и Никодим, който беше ходил преди при Него през нощта, и донесе около сто литра смес от смирна и алое.

40 И така, взеха тялото на Исус и Го обвиха в плащеници с ароматите според юдейския обичай на погребване.

41 А на мястото, където бе разпънат, имаше градина; и в градината – нов гроб, в който още никой не бе полаган.

42 И там положиха Исус заради юдейския ден на Приготовлението; защото гробът беше наблизо.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *