• Търсене

  • Избери Превод


Йов 39

1 Знаеш ли времето, когато раждат дивите кози по канарите?
Забелязваш ли кога раждат кошутите?
Преброяваш ли колко месеци изпълняват те?
Или знаеш ли срока за раждането им? –
Когато се навеждат, раждат малките си,
освобождават се от болките си.
Малките им заякват, растат в полето;
излизат и не се връщат вече при тях.
Кой е пуснал на свобода дивия осел?
Или кой е развързал връзките на този плах бежанец,
за който съм направил пустинята за къща
и солената земя – на негово жилище?
Той се присмива на градския шум,
нито внимава във викането на този, който го кара.
Планините, които обикаля, са пасбището му;
и търси всякаква зеленина.
Ще благоволи ли дивият вол да ти работи
или ще нощува ли в твоите ясли?
10 Можеш ли да впрегнеш дивия вол за оране?
Или ще браносва ли той полетата зад тебе?
11 Ще се облегнеш ли на него, защото силата му е голяма?
Или ще повериш ли на него работата си?
12 Ще се довериш ли на него да ти прибере житото ти
и да го събере в хармана ти?
13 Крилете на щрауса пляскат весело;
но крилете и перата му благи ли са?
14 Защо той оставя яйцата си на земята
и ги топли в пръстта,
15 а забравя, че е възможно крак да ги смаже
или полски звяр да ги стъпче.
16 Отнася се жестоко с малките си, като че не са негови;
трудът му е напразно, защото не го е грижа за опасности;
17 понеже Бог го е лишил от мъдрост
и не го е дарил с разум.
18 Когато стане да бяга,
се присмива на коня и на ездача му.
19 Ти ли си дал сила на коня?
Облякъл си врата му с трептяща грива?
20 Ти ли го правиш да скача като скакалец?
Гордото му пръхтене е ужасно.
21 Рие с крак в долината и се радва на силата си;
излиза срещу оръжията.
22 Присмива се на страха и не се бои,
нито се обръща назад от меча;
23 колчанът по страната му трещи
и лъскавото копие, и сулицата.
24 С буйство и ярост той гълта земята;
и при гласа на тръбата не вярва от радост.
25 Щом свири тръбата, той казва: Хо, хо!
И отдалеч подушва боя,
гърменето на военачалниците и виковете.
26 Чрез твоята мъдрост ли лети нагоре ястребът
и простира крилете си към юг?
27 При твоята заповед ли се възвисява орелът
и прави гнездото си по височините?
28 Живее по канарите и там обитава –
по върховете на скалите и по непроходимите места.
29 Оттам си съзира плячка,
очите му я съглеждат отдалеч.
30 И пилетата му смучат кръв;
и където има трупове, там е и той.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *