• Търсене

  • Избери Превод


Исая 30

Срещу съюза с Египет

1 Горко на непокорните деца, казва Господ,
които се съветват, но не с Мен,
и които сключват договори, но не чрез Моя Дух,
и прибавят грях към грях;
които отиват, за да слязат в Египет,
без да се допитват до Моите уста,
за да се закрепят със силата на фараона
и да прибегнат под сянката на Египет!
Затова фараоновата сила ще ви бъде за срам
и прибягването под египетската сянка – за смущение.
Защото началниците му отидоха в Танис
и посланиците му дойдоха в Ханес.
Те всички ще се срамуват поради хора,
които не могат да ги ползват,
нито да бъдат помощ или полза,
а са за срам и дори за укор.
Изявеното пророчество за южните животни:
През наскърбената и измъчена земя,
където има лъвица и силен лъв,
ехидна и летяща змия – усойница,
занасят богатството си на плещите на оселчетата
и съкровищата си – на гърбицата на камилите,
при хора, които няма да ги ползват,
защото помощта от Египет ще бъде суетна и безполезна;
затова го нарекох: Рахав[1], който бездейства.
Сега иди, напиши това пред тях на дъсчица
и го отбележи в книга,
за да остане за бъдещото време за свидетелство довека:
че те са непокорен народ, деца – лъжци,
деца, които не искат да слушат поуката Господня,
10 които казват на ясновидците: Не гледайте,
и на пророците: Не ни пророкувайте правото,
а ни говорите ласкателно, пророкувайте измами,
11 отстъпете от пътя,
отклонете се от пътеката,
махнете отпред нас Святия Израилев.
12 Затова така казва Святият Израилев:
Понеже презирате това слово
и уповавате на насилието и извратеността,
и се опирате на тях,
13 по тази причина това беззаконие ще ви бъде
като пропукана част на издатина на висока стена,
готова да падне,
чието рухване става внезапно – в един миг.
14 И Той ще я разломи, строшавайки я безпощадно,
както се чупи глинен съд,
така че между частите му да не се намира и парченце,
в което някой да вземе огън от огнището
или да гребне вода от водоема.
15 Защото така казва Господ Йехова, Святият Израилев:
Чрез завръщане и почивка ще се избавите,
в безмълвие и увереност ще бъде силата ви;
но вие не искахте това;
16 а казахте: Не, а ще побегнем с коне;
затова ще бягате;
и: Ще яздим на бързи животни;
затова и онези, които ви гонят, ще бъдат бързи.
17 Ще бягате – хиляда души под заплахата на един
или под заплахата на петима,
докато останете като оголено дърво на планински връх
и като знаме на хълм.
18 Затова Господ ще чака, за да се смили над вас,
и по тази причина ще се превъзнесе, за да ви пожали;
защото Господ е Бог правосъдещ;
блажени всички, които Го чакат.
19 О, народе, който живееш в Сион, в Йерусалим,
ти няма вече да плачеш;
Той наистина ще се смили над тебе при гласа на вопъла ти;
когато го чуе, ще ти отговори.
20 Дори и Господ да ви даде
хляб на скръб и вода на утеснение,
пак учителите ти няма да бъдат скрити вече,
но очите ти ще виждат учителите ти;
21 и ушите ти ще слушат зад тебе слово, което,
когато се отклонявате надясно
и когато се отклонявате наляво,
ще казва: Този е пътят, вървете по него.
22 Тогава вие ще сметнете за гнусно
среброто, с което са обковани изваяните ви идоли,
и златото, с което са облечени излетите ви идоли;
ще ги отхвърлите като нещо нечисто,
ще кажете на всеки от тях:
Махни се оттук.
23 И Господ ще даде дъжд за семето ти,
с което ще посееш нивата си,
и хляб от земното плодородие,
който ще бъде хранителен и в изобилие,
и в онова време добитъкът ти ще пасе в широки паши,
24 също и воловете и оселчетата, които работят земята,
ще ядат вкусна зоб, веяна с лопата и веяло.
25 И ще има на всяка висока планина
и на всяко високо бърдо
реки и водни потоци –
в деня на голямото клане,
когато кулите паднат.
26 При това светлината на луната ще бъде като светлината на слънцето
и светлината на слънцето ще бъде седмократна – като светлината на седем дни,
в деня, когато Господ превързва раната на народа Си
и изцелява поражението от удара върху тях.
27 Ето, името на Господа иде отдалеч;
гневът Му е пламнал и гъстият Му дим се издига;
устните Му са пълни с негодувание,
езикът Му е като поглъщащ огън
28 и диханието Му – като прелял поток,
който достига дори до шия;
за да пресее народите в ситото на погубването;
и в челюстите на племената ще има юзда,
която ще ги накара да се заблуждават.
29 У вас ще има песен, както в нощта на тържествен празник,
и сърдечна веселба, както когато тръгват със свирки,
за да отидат при канарата Израилева, на Господния хълм.
30 И Господ ще направи да се чуе славният Му глас
и да се види тежкият замах на мишцата Му
с гневно негодувание и с пламък на поглъщащ огън,
с буен дъжд, с буря и с едър град.
31 Защото асириецът, който удря с жезъл,
ще бъде смазан чрез гласа Господен.
32 И всеки удар със съдбоносния жезъл,
който Господ ще сложи върху него,
ще бъде с тъпанчета и арфи;
и с потресаващи боеве ще воюва против тях.
33 Защото Тофет отдавна е приготвен.
Да! За царя приготвен;
той го направи дълбок и широк;
клада има в него и много дърва;
диханието Господне, като поток от сяра, ще го запали.

Бележки:

  1. 30:7 Т.е. самохвалец.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *