• Търсене

  • Избери Превод


Исая 42

Божият Слуга

1 Ето Моя Слуга, когото подкрепям,
Моя избраник, в когото благоволи душата Ми;
положих Духа Си на него;
той ще постави правосъдие за народите.
Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си,
нито ще го направи да се чуе навън.
Пречупена тръстика няма да отреже
и замъждял фитил няма да угаси;
ще постави правосъдие според истината.
Няма да отслабне, нито ще се съкруши,
докато установи правосъдие на земята;
и островите ще очакват неговото поучение.
Така казва Бог,
Господ, Който е направил небето и го е разпрострял,
Който е разстлал земята с произведенията ѝ,
Който дава дихание на народа, който е на нея;
и дух на тези, които ходят по нея:
Аз, Господ, те призовах в правда
и като хвана ръката ти, ще те пазя
и ще те поставя за завет на народа,
за светлина на народите,
за да отвориш очите на слепите,
да извадиш затворените от затвор
и седящите в мрак – от тъмницата.
Аз съм Господ; това е Моето име;
и не искам да дам славата Си на друг,
нито хвалението Си – на изваяните идоли.
Ето, нещата, предсказани от началото, се сбъднаха
и Аз ви известявам нови,
преди да се появят, ви ги казвам.
10 Пейте на Господа нова песен,
хвалата Му от краищата на земята,
вие, които слизате в морето, и всичко, което е в него,
острови и вие, които живеете на тях.
11 Пустинята и градовете ѝ нека извикат с висок глас,
селата, където живее Кидар;
нека пеят жителите на Села[1],
нека възкликнат от върховете на планините,
12 нека отдадат слава на Господа
и нека възвестят хвалата Му на островите.
13 Господ ще излезе като силен мъж,
ще възбуди ревността Си като воин,
ще извика, да! Ще изреве.
Ще надделее над враговете Си.
14 За дълго време мълчах, казва Той,
останах тих, въздържах Себе Си;
но сега ще извикам като жена, която ражда,
ще погубя и същевременно ще погълна.
15 Ще запустя планини и хълмове
и ще изсуша цялата им трева;
ще обърна реките на острови
и ще пресуша езерата.
16 Ще доведа слепите през път, който не са знаели,
ще ги водя в пътеки, които са им били непознати;
ще обърна тъмнината в светлина пред тях
и неравните места ще направя равни.
Така ще сторя и няма да ги оставя.
17 Ще се върнат назад, съвсем ще бъдат посрамени
онези, които уповават на ваяните идоли,
които казват на излетите идоли:
Вие сте наши богове.

Падението на Израил

18 Чуйте, глухи,
и гледайте, слепи, за да видите.
19 Кой е сляп, ако не е слугата Ми,
или глух, както посланикът, когото изпращам?
Кой е сляп, както преданият на Бога,
и сляп, както слугата Господен?
20 Ти гледаш много неща, но не наблюдаваш;
ушите му са отворени, но той не чува.
21 Господ благоволи заради правдата Си
да възвеличи закона и да го направи почитаем.
22 Но те са разорен и разграбен народ;
всички са впримчени в пещери и скрити в тъмници;
станали са за плячка и нямат избавител,
ограбени са, а никой не казва: Върни го!
23 Кой от вас ще обърне внимание на това?
Кой ще внимава и ще слуша за бъдещето?
24 Кой предаде Яков на обир
и Израил – на грабители?
Не е ли Господ, пред Когото съгрешихме?
Защото не искаха да ходят в пътищата Му,
нито послушаха учението Му.
25 Затова изля на него яростта на гнева Си
и свирепостта на боя;
и това го запали наоколо, но той не забеляза,
изгори го, но той не го вложи в сърцето си.

Бележки:

  1. 42:11 Т.е. скалата.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *