• Търсене

  • Избери Превод


Исая 51

Утешителни слова към Израил

1 Слушайте Мене, вие, които следвате правдата,
които търсите Господа;
погледнете към скалата, от която сте отсечени,
и в дупката на ямата, от която сте изкопани.
Погледнете към баща си Авраам
и към Сара, която ви е родила;
защото, когато беше само един, го повиках,
благослових го и го умножих.
Защото Господ ще утеши Сион,
Той ще утеши всичките му запустели места
и ще направи пустотата му като Едем
и запустелостта му – като Господнята градина;
веселие и радост ще се намери в него,
славословие и глас на хваление.
Внимавайте в Мене, народе Мой,
и Ме слушайте, народе Мой;
защото закон ще произлезе от Мен
и Аз ще поставя правосъдието Си за светлина на народите.
Правдата Ми наближава,
спасението Ми се яви
и мишците Ми ще съдят племената;
островите ще ме чакат
и ще уповават на десницата Ми.
Повдигнете очите си към небето
и погледнете към земята долу,
защото небето ще изчезне като дим
и земята ще овехтее като дреха,
и онези, които живеят на нея, подобно ще измрат;
но Моето спасение ще трае довека
и правдата Ми няма да се отмени.
Слушайте Мене, вие, които знаете правда,
народе, който имаш в сърцето си закона Ми;
не се бой от укорите на хората,
нито се смущавай от ругатните им.
Защото молецът ще ги разяде като дреха
и червеят ще ги разяде като вълна;
но Моята правда ще пребъде довека
и спасението Ми – от родове в родове.
Събуди се, събуди се, облечи се със сила, мишца Господня!
Събуди се, както в древните дни, в отдавнашните родове!
Не си ли ти, която си съсякла Раав[1]
и смъртоносно си пробола змея?
10 Не си ли ти, която си изсушила морето,
водите на голямата бездна,
и си направила морските дълбочини
път за преминаването на изкупените?
11 Изкупените от Господа ще се върнат
и ще дойдат с възклицание в Сион;
вечно веселие ще бъде на главата им;
ще придобият радост и веселие,
а скръб и въздишане ще побегнат.
12 Аз, Аз съм, Който ви утешавам;
кой си ти, че се боиш от смъртен човек
и от човешки син, който ще стане като трева;
13 а си забравил Господа, Създателя си,
Който разпростря небето и основа̀ земята,
и непрестанно всеки ден се боиш
от яростта на притеснителя,
като че се приготвяше да изтреби?
И къде е сега яростта на притеснителя?
14 Вързаният в заточение скоро ще бъде развързан
и няма да умре в ямата,
нито ще се лиши от хляба си;
15 защото Аз съм Господ, твоят Бог,
Който уталожвам морето, когато бучат вълните му;
Господ на Силите е името Ми.
16 Вложих словата Си в устата ти
и те покрих в сянката на ръката Си,
за да устроя небето, да основа земята
и да кажа на Сион: Ти си Мой народ.
17 Събуди се, събуди се, стани, дъще йерусалимска,
която си пила от ръката на Господа чашата на яростта Му;
пила си и си изпразнила до дъно
чашата на омайването.
18 От всички синове, които е родила,
няма кой да я води,
нито има между всичките синове, които е отхранила,
нито един, който да я държи за ръка.
19 Тези две беди те сполетяха –
кой ще те пожали?
Разорение и погибел, глад и меч –
как да те утеша?
20 Синовете ти примряха;
лежат по всички кръстопътища,
както антилопа в мрежа;
пълни са с яростта Господня,
с изобличението на твоя Бог.
21 И така, слушай сега това,
ти, наскърбена и пияна, но не с вино:
22 Така казва твоят Господ Йехова,
твоят Бог, Който защитава делото на народа Си:
Ето, взех от ръката ти чашата на омайването,
дори до дъно – чашата на яростта Си;
ти няма вече да я пиеш.
23 А ще я сложа в ръката на мъчителите ти,
които казаха на душата ти:
Падни по очи, за да минем над теб;
и ти си сложила гърба си като земя
и като път за онези, които минават.

Бележки:

  1. 51:9 Т.е. Египет.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *