• Търсене

  • Избери Превод


Исая 7

Пророчество за Емануил

1 И в дните на Юдейския цар Ахаз, син на Йотам, Озиевия син, сирийският цар Расин и Израилевият цар Факей, Ромелиевият син, излязоха против Йерусалим, за да воюват против него; но не можаха да го завладеят.

Тогава известиха на Давидовия дом: Сирия се съюзи с Ефрем. И сърцето на Ахаз, и сърцето на народа му се разклатиха, както горските дървета се разклащат от вятъра.

Тогава Господ каза на Исайя: Излез сега да посрещнеш Ахаз, ти и синът ти Сеар-Ясув[1], при края на водопровода на горния водоем, по пътя към тепавичарската нива,

и му кажи:

Гледай да си спокоен;
не се плаши, нито се показвай малодушен
поради тези две опашки на димящи главни –
поради яростния гняв на Расин и Сирия, и на Ромелиевия син.
Понеже Сирия, Ефрем и Ромелиевият син
имаха лошо намерение против тебе, като казаха:
Да излезем против Юдея и да я разорим,
и да си пробием пролом в нея,
и да поставим Тавиеловия син за цар над нея.
Затова така казва Господ Йехова:
Това няма да стане, нито ще бъде.
Защото главата на Сирия е Дамаск,
а глава на Дамаск – Расин;
и в течение на шестдесет и пет години Ефрем ще бъде съкрушен така, че вече да не е народ –
Ефрем, чиято глава е Самария,
а глава на Самария – Ромелиевият син.
Ако не вярвате в това, вие няма да бъдете утвърдени.
10 И Господ говорѝ още на Ахаз:
11 Поискай си знамение от Господа, твоя Бог;
искай го или в дълбината, или във висината горе.
12 Но Ахаз отговори: Няма да искам,
нито ще изпитам Господа.
13 А Исайя каза: Слушайте сега, доме Давидов;
малко нещо ли ви е да досаждате на хора,
че ще досаждате и на моя Бог?
14 Затова сам Господ ще ви даде знамение:
Ето, девица ще зачене и ще роди син,
и ще го нарече Емануил[2].
15 Сгъстено мляко и мед ще яде,
когато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто;
16 защото, преди детето да се научи
да отхвърля лошото и да избира доброто,
тази земя, от чиито двама царе се отвращаваш ти,
ще бъде изоставена.
17 Господ ще докара на тебе,
на твоя народ и на бащиния ти дом
такива дни, каквито не са идвали
от деня, когато Ефрем се е отделил от Юда –
ще докара асирийския цар.
18 И в същия ден Господ ще призове мухите,
които са в най-далечните околности на египетските реки,
и пчелите, които са в асирийската земя;
19 и те ще дойдат и всичките ще накацат по запустелите долини
и в дупките на канарите, и на всяка драка, и на всяко пасбище.
20 В този ден Господ ще обръсне с бръснач,
нает оттатък реката, асирийския цар,
главата и космите на краката – даже и брадата ще смъкне.
21 В същия ден човек,
който храни крава и две овце,
22 ще яде сгъстено мляко от изобилието на млякото,
което ще дават;
защото сгъстеното мляко и мед ще яде всеки,
който е останал в страната.
23 И в онзи ден всяко място,
където е имало хиляда лози по хиляда сребърника,
ще бъде за глогове и тръни.
24 Със стрели и лъкове ще дойдат хора там,
защото цялата страна ще стане само глогове и тръни.
25 Поради страх от глогове и тръни
ти няма да дойдеш на никой хълм, копан сега с търнокоп,
а ще бъде място, на което ще изпращаш говеда
и което ще тъпчат овце.

Бележки:

  1. 7:3 Т.е. остатъкът ще се върне.
  2. 7:14 Т.е. Бог с нас.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *