• Търсене

  • Избери Превод


Исус Навин 1

ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ ХАНААН

Бог заповядва на Исус Навин да завладее Ханаан

1 След смъртта на Господния слуга Моисей Господ говорѝ на Исус, Навиновия син, Моисеевия служител:

Слугата ми Моисей умря. Сега стани и мини през Йордан, ти и целият този народ, в земята, която Аз давам на тях, на израилтяните.

Всяко място, на което стъпят краката ви, ви го давам, както казах на Моисей.

От пустинята и Ливан до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на хетите и до голямото море към залез слънце ще бъдат пределите ви.

Никой няма да може да устои против тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Моисей, така ще бъда и с тебе. Няма да се отделя от тебе, нито ще те оставя.

Бъди силен и смел; защото ти ще разделиш в наследство на този народ земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам.

Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей ти даде заповед; не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех[1], където и да идеш.

Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти; а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех.

Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с тебе, където и да идеш.

Подготовка за преминаване на река Йордан

10 Тогава Исус заповяда на старейшините на народа:

11 Преминете през стана и заповядайте на народа следното: Пригответе си храна за път, защото след три дни ще минете през Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ, вашият Бог, ви даде да притежавате.

12 А на Рувимовите синове, на Гадовите синове и на половината от Манасиевото племе Исус каза:

13 Помнете това, което Господният слуга Моисей ви заповяда, като каза: Господ, вашият Бог, ви успокои и ви даде тази земя.

14 Жените ви, децата ви и добитъкът ви нека останат в земята, която Моисей ви даде оттатък[2] Йордан, а вие, всичките воини, преминете пред братята си въоръжени и им помагайте,

15 докато Господ успокои и братята ви, както вас – да притежават и те земята, която Господ, вашият Бог, им дава. Тогава се върнете в земята, която наследихте, която Господният слуга Моисей ви даде оттатък Йордан на изток, и я притежавайте.

16 Те отговориха на Исус: Всичко, което ни заповядваш, ще извършим, и където и да ни пращаш, ще идем.

17 Както слушахме във всичко Моисей, така ще слушаме и тебе; само Господ, твоят Бог, да е с тебе, както беше с Моисей.

18 Всеки, който се възпротиви на твоите заповеди и не послуша думите ти във всичко, което му заповядваш, ще бъде умъртвен. Само ти бъди силен и смел.

БЕЛЕЖКИ:

  1. 1:7 Или: постъпваш благоразумно.
  2. 1:14 На изток от.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *