• Търсене

  • Избери Превод


Исус Навин 19

1 Вторият жребий беше хвърлен за Симеон, за племето на Симеоновите синове според семействата им. Наследството им беше между наследството на Юдовите синове.

За свое наследство те имаха: Вирсавее (или Савее), Молада,

Асар-суал, Вала, Асем,

Елтолад, Ветул, Хорма,

Сиклаг, Вет-маркавот, Асар-суса,

Ветловаот и Саруен; тринадесет града заедно със селата им;

Аин, Римон, Етер и Асан; четири града заедно със селата им;

и всичките села, които бяха около тези градове, до Ваалат-вир (който е южният Рамат). Това е наследството за племето на Симеоновите синове според семействата им.

От дела на Юдовите синове бе дадено наследството на Симеоновите синове, защото делът на Юдовите синове беше голям за тях; затова Симеоновите синове наследиха дял от тяхното наследство.

10 Третият жребий беше хвърлен за Завулоновите синове според семействата им и територията на наследството им беше до Сарид.

11 Границата им отиваше на запад до Марала и Давасес и достигаше потока, който е срещу Йокнеам.

12 От Сарид завиваше на изток до границата на Кислот-тавор и излизаше на Даврат. Изкачваше се до Яфия

13 и оттам минаваше на изток в Гетефер, в Ита-касин, и излизаше в Римон-метоар към Нуя.

14 На север границата завиваше в Анатот и свършваше в долината Ефтаил,

15 като включваше Катат, Наадал, Симрон, Дала и Витлеем, дванадесет града заедно със селата им.

16 Това е наследството на Завулоновите синове според семействата им – тези градове заедно със селата им.

17 Четвъртият жребий беше хвърлен за Исахар, за Исахаровите синове според семействата им.

18 Пределите им бяха Езраел, Кесулот, Сунам,

19 Афераим, Сеон, Анахарат,

20 Равит, Кисион, Авес,

21 Ремет, Енганим, Енада и Вет-фасис.

22 Границата достигаше Тавор, Сахасима и Ветсемес и свършваше при Йордан; шестнадесет града заедно със селата им.

23 Това е наследството за племето на Исахаровите синове според семействата им – градовете заедно със селата им.

24 Петият жребий беше хвърлен за племето на Асировите синове според семействата им.

25 В пределите им влизаха Хелкат, Али, Ветен, Ахсаф,

26 Аламелех, Амад и Мисал и достигаше до Кармил на запад и до Сихор-ливнат.

27 Оттам границата им завиваше към изгрев слънце при Вет-дагон и достигаше Завулон и долината Ефтаил на север от Ветемек и Наил, като излизаше при Хаул наляво,

28 и Еврон[1], Роов, Амон и Кана, до големия Сидон.

29 После границата завиваше към Рама и към укрепения град Тир; и като продължаваше към Оса, свършваше при морето край страната на Ахзив,

30 Ама, Афен и Роов; двадесет и два града заедно със селата им.

31 Това е наследство за племето на Асировите синове според семействата им – тези градове заедно със селата им.

32 Шестият жребий беше хвърлен за Нефталимовите синове според семействата им.

33 Границата им беше от Елеф, от Алон, близо до Саананим, и Адами-некев, и Явнеил, до Лакум и свършваше при Йордан.

34 После границата завиваше на запад до Азнот-тавор и оттам излизаше при Укок, достигаше Завулон на юг, достигаше Асир на запад и Юда при Йордан на изток.

35 А укрепените градове бяха: Сидим, Сер, Амат, Ракат, Хинерот,

36 Адама, Рама, Асор,

37 Кедес, Едраи, Енасор,

38 Ирон, Мигдалил, Орам, Ветанат и Ветсемес; деветнадесет града заедно със селата им.

39 Това е наследството за племето на Нефталимовите синове според семействата им – градовете заедно със селата им.

40 Седмият жребий беше хвърлен за племето на Дановите синове според семействата им.

41 Пределите, които те наследяваха, бяха: Саара, Естаол, Ерсемес,

42 Салавим, Еалон, Етла,

43 Елон, Тамната, Акарон,

44 Елтеко, Гиветон, Ваалат,

45 Юд, Вани-варак, Гетримон,

46 Меиаркон и Ракон, с околността, която е срещу Йопа.

47 А делът на Дановите синове не им стигаше; затова Дановите синове отидоха и воюваха против Лесем, и като го превзеха и го поразиха с острието на меча, го взеха за притежание и се заселиха в него; и Лесем наименуваха Дан по името на праотеца си Дан.

48 Това е наследството за племето на Дановите синове според семействата им – тези градове заедно със селата им.

49 А като свършиха разделянето на земята според пределите ѝ, израилтяните дадоха на Исус, Навиновия син, наследство между тях.

50 Както Господ беше заповядал, дадоха му града, който поиска, т. е. Тамнат-сарах в хълмистата част на Ефрем; и Исус, Навиновият син, построи града и живееше в него.

51 Тези са наследствата, които свещеникът Елеазар и Исус, Навиновият син, и началниците на бащините домове на племената на израилтяните разделиха с жребий в Сило пред Господа при входа на шатъра за срещане. Така свършиха разделянето на земята.

Бележки:

  1. 19:28 Или: Абдон. Вж. Ис. Нав. 21:30.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *