• Търсене

  • Избери Превод


Исус Навин 21

1 След това левитските родоначалници дойдоха при свещеника Елеазар, при Исус, Навиновия син, и при родоначалниците на племената на израилтяните

и говориха с тях в Сило, в Ханаанската земя: Господ заповяда чрез Моисей да ни се дадат градове за живеене заедно с пасбищата за добитъка ни.

И ето градовете заедно с пасбищата им, които израилтяните дадоха на левитите от наследството си според Господнята заповед:

Беше хвърлен жребий за семействата на Каатовите синове; и потомците на свещеника Аарон, които бяха от левитите, получиха чрез жребий тринадесет града от Юдовото племе, от Симеоновото племе и от Вениаминовото племе.

А останалите Каатови потомци получиха чрез жребий десет града от семействата на Ефремовото племе, от Дановото племе и от половината на Манасиевото племе.

И Гирсоновите потомци получиха чрез жребий тринадесет града от семействата на Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от половината на Манасиевото племе във Васан.

Мерариевите потомци според семействата си получиха дванадесет града от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе.

И така, тези градове заедно с пасбищата им израилтяните дадоха чрез жребий на левитите, както Господ беше заповядал чрез Моисей.

От племето на Юдовите синове и от племето на Симеоновите синове дадоха тези градове, които са изброени по-долу

10 и които бяха получени от Аароновите потомци, които бяха от семействата на Каатовите синове, които са от Левиевите синове; защото първият жребий беше хвърлен за тях:

11 дадоха им града на Арва, Енаковия баща (който е град Хеврон) с пасбищата му около него, в Юдовата хълмиста земя

12 (а нивите на града заедно със селата му дадоха на Халев, Ефониевия син, за негова собственост);

13 и така, Хеврон с пасбищата му, града за убежище на убиец, дадоха на потомците на свещеника Аарон, също и Ливна с пасбищата му,

14 Ятир с пасбищата му, Естемой с пасбищата му,

15 Олом с пасбищата му, Девир с пасбищата му,

16 Аин с пасбищата му, Юта с пасбищата му и Ветсемес с пасбищата му; девет града от тези две племена;

17 а от Вениаминовото племе: Гаваон с пасбищата му, Гава с пасбищата му,

18 Анатон с пасбищата му и Алмот с пасбищата му – всичко четири града.

19 Всички градове на Аароновите потомци, свещениците, бяха тринадесет града с пасбищата им.

20 И семействата на Каатовите потомци, левитите, които оставаха от Каатовите потомци, получиха градовете за свое притежание от Ефремовото племе според жребий.

21 Дадоха им град Сихем с пасбищата му в хълмистата земя на Ефрем за убежищен град, също и Гезер с пасбищата му,

22 Кивзаим с пасбищата му и Веторон с пасбищата му – всичко четири града.

23 От Дановото племе: Елтеко с пасбищата му, Геветон с пасбищата му,

24 Еалон с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му – всичко четири града.

25 От половината на Манасиевото племе: Таанах с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му – всичко два града.

26 Всичките градове за семействата на останалите Каатови потомци бяха десет с пасбищата им.

27 На Гирсоновите потомци, от семействата на левитите, дадоха от другата половина на Манасиевото племе: убежищния град Голан във Васан с пасбищата му и Веестера с пасбищата му – всичко два града.

28 От Исахаровото племе: Кисион с пасбищата му, Даврат с пасбищата му,

29 Ярмут с пасбищата му и Енганим с пасбищата му – всичко четири града.

30 От Асировото племе: Мисаал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му,

31 Хелкат с пасбищата му и Роов с пасбищата му – всичко четири града.

32 А от Нефталимовото племе: убежищния град Кедес в Галилея с пасбищата му, Амот-дор с пасбищата му и Картан с пасбищата му – всичко три града.

33 Всичките градове на Гирсоновите синове според семействата им бяха тринадесет града с пасбищата им.

34 И на семействата на Мерариевите потомци, останалите от левитите, дадоха: от Завулоновото племе Йокнеам с пасбищата му, Карта с пасбищата му,

35 Димна с пасбищата му и Наалон с пасбищата му – всичко четири града.

36 От Рувимовото племе: Восор с пасбищата му, Яса с пасбищата му,

37 Кедимот с пасбищата му и Мефаят с пасбищата му – всичко четири града.

38 От Гадовото племе: убежищния град Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му,

39 Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му – всичко четири града.

40 Всичките градове, които дадоха чрез жребий на Мерариевите потомци според семействата им на останалите от семействата на левитите, бяха дванадесет града.

41 Всичките градове на левитите сред притежанието на израилтяните бяха четиридесет и осем града с пасбищата им.

42 Тези градове бяха всеки с околните си пасбища. Така бяха всички тези градове.

43 Така Господ даде на Израил цялата земя, за която беше дал клетва на бащите им, че ще им я даде; те я завладяха и се заселиха в нея.

44 И Господ им даде покой от всички страни, както беше дал клетва на бащите им; и от всичките им неприятели никой не можа да устои против тях. Господ предаде всичките им врагове в ръката им.

45 Не остана неизпълнено нито едно от добрите неща, които Господ беше говорил на Израилевия дом; а всички те се сбъднаха.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *