• Търсене

  • Избери Превод


Исус Навин 24

Завещанието на Исус Навин

1 След това Исус събра всичките Израилеви племена в Сихем и свика старейшините на Израил, началниците им, съдиите им и надзирателите им; и те се представиха пред Господа.

Исус каза на целия народ: Така говори Господ, Израилевият Бог: В старо време отвъд реката живееха бащите ви, Тара, Авраамовият баща и Нахоровият баща, и служеха на други богове.

И Аз взех баща ви Авраам от онази страна на реката, водих го през цялата Ханаанска земя, умножих потомството му и му дадох Исаак.

А на Исаак дадох Яков и Исав. И на Исав дадох поляната Сиир за притежание; а Яков и синовете му слязоха в Египет.

След това пратих Моисей и Аарон и те поразиха Египет с напасти, които извърших сред него, и после ви изведох.

И като извеждах бащите ви от Египет, вие стигнахте морето; а египтяните се спуснаха след бащите ви с колесници и коне в Червеното море.

Тогава те извикаха към Господа и Той положи мрак между вас и египтяните, навлече върху тях морето и водите ги покриха; и очите ви видяха какво сторих в Египет; и вие живяхте в пустинята дълго време.

После ви доведох в земята на аморейците, които живееха отвъд Йордан, и те воюваха против вас; но Аз ги предадох в ръцете ви и вие завладяхте земята им, и Аз ги унищожих пред вас.

Тогава моавският цар Валак, Сепфоровият син, се вдигна и воюва против Израил; и прати да повикат Валаам, Веоровия син, за да ви прокълне.

10 Но Аз не склоних да послушам Валаам и той даже ви благослови; и Аз ви избавих от ръката му.

11 После вие преминахте Йордан и дойдохте в Йерихон; и йерихонските мъже излязоха на война против вас: аморейците, ферезейците, ханаанците, хетите, гергесейците, евейците и йевусейците; и Аз ги предадох в ръцете ви.

12 Изпратих пред вас стършели, които прогониха двамата аморейски царе – не с твоя меч, нито с твоя лък.

13 И ви дадох земя, над която не бяхте положили труд, и градове, които не бяхте съградили, и вие живеете в тях; и ядете от лозя и маслини, които не сте садили.

14 И така, сега бойте се от Господа и Му служете с искреност и истина; и махнете боговете, на които служеха бащите ви отвъд реката и в Египет, и служете на Господа.

15 Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите – на боговете ли, на които служеха бащите ви отвъд реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим на Господа.

16 Тогава народът отговори: Господ да не дава да Го изоставим, за да служим на други богове!

17 Защото Господ, нашият Бог, Той е, Който изведе нас и бащите ни от Египетската земя, от дома на робството, и Който извърши пред нас онези големи знамения, и ни опази през целия път, по който пътувахме, и между всичките племена, през които минахме.

18 Също Господ изгони пред нас всичките племена, аморейците, които живееха в тази земя. Затова и ние ще служим на Господа, защото Той е нашият Бог.

19 Но Исус каза на народа: Няма да можете да служите на Господа; защото Той е Бог пресвят; Той е Бог ревнив; няма да прости престъпленията и греховете ви.

20 Защото, ако изоставите Господа и служите на чужди богове, тогава Той ще се обърне против вас, ще ви стори зло и ще ви изтреби въпреки доброто, което ви е сторил.

21 А народът отговори на Исус: Не, а на Господа ще служим.

22 Тогава Исус каза на народа: Вие сте свидетели за себе си, че си избрахте Господа, за да Му служите (и те потвърдиха: Свидетели сме).

23 И така, сега махнете чуждите богове, които са сред вас, и преклонете сърцата си към Господа, Израилевия Бог.

24 А народът отвърна на Исус: На Господа, нашия Бог, ще служим и Неговия глас ще слушаме.

25 И така, в същия ден Исус сключи завет с народа и му постави закон и постановление в Сихем.

26 И Исус написа тези думи в книгата на Божия закон. После взе голям камък и го изправи там, под дъба, който е близо до Господнето светилище.

27 Тогава Исус каза на целия народ: Ето, този камък ще ни бъде като свидетел, защото той чу всички думи, които Господ ни каза, и той ще ви бъде като свидетел, в случай че се откажете от вашия Бог.

28 Така Исус разпусна народа и всеки отиде при наследството си.

Смърт и погребение на Исус Навин

29 След това Господният слуга Исус, Навиновият син, умря на възраст сто и десет години.

30 Погребаха го в пределите на наследството му в Тамнат-сарах, който е в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гаас.

31 И Израил служѝ на Господа през всичките дни на Исус и през всичките дни на старейшините, които надживяха Исус и които знаеха всички дела, които Господ беше извършил за Израил.

Погребение на патриарх Йосиф и на първосвещеник Елеазар

32 В Сихем погребаха Йосифовите кости, които израилтяните изнесоха от Египет, в местността на нивата, която Яков купи за сто сребърника от синовете на Емор, Сихемовия баща; и тя стана наследство на Йосифовите потомци.

33 Елеазар, Аароновият син, също умря; и го погребаха на хълма на сина му Финеес, който му беше даден в хълмистата земя на Ефрем.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *