• Търсене

  • Избери Превод


Изход 18

Среща на Моисей с Йотор

1 След като мадиамският жрец Йотор, Моисеевият тъст, чу за всичко, което Бог извършил за Моисей и за народа Си Израил, как Господ извел Израил от Египет,

то Моисеевият тъст Йотор взе Сепфора, Моисеевата жена (след като я беше изпратил назад),

и двамата ѝ сина (от които името на единия беше Гирсом[1], защото Моисей беше казал: Пришълец станах в чужда земя;

името на другия беше Елиезер[2], защото Моисей беше казал: Бащиният ми Бог ми стана помощник и ме избави от фараоновия меч);

и Йотор, Моисеевият тъст, дойде при Моисей със синовете му и с жена му в пустинята до Божията планина, където се беше разположил на стан,

и извести на Моисей: Аз, тъст ти Йотор, идвам при тебе с жена ти и двамата ѝ сина с нея.

Тогава Моисей излезе да посрещне тъста си, поклони се и го целуна; и като се разпитаха един друг за здравето си, влязоха в шатъра.

И Моисей разказа на тъста си всичко, което беше направил Господ на фараон и на египтяните заради Израил, и всички мъчнотии, които ги сполетяха по пътя, и как Господ ги избави.

А Йотор се зарадва много за цялото добро, което Господ беше направил на Израил, като го избави от ръката на египтяните.

10 Тогава Йотор каза: Благословен Господ, Който ви избави от ръката на египтяните и от фараоновата ръка, Който избави народа от ръката на египтяните.

11 Сега зная, че Господ е по-велик от всички богове – даже и в това, с което те се гордееха, Той ги превъзхожда.

12 Тогава Моисеевият тъст Йотор взе всеизгаряне и жертви, за да принесе на Бога; и Аарон и всички Израилеви старейшини дойдоха да ядат хляб с Моисеевия тъст пред Бога.

13 На другия ден Моисей седна да съди народа; и народът стоеше около Моисей от сутрин до вечер.

14 А Моисеевият тъст, като видя всичко, което той вършеше за народа, каза: Какво е това, което правиш с народа? Защо седиш сам и целият народ стои около теб от сутрин до вечер?

15 А Моисей отговори на тъста си: Защото народът идва при мене да се допитва до Бога.

16 Когато имат дело, идват при мен; и аз съдя между двамата противници и им пояснявам Божиите наредби и закони.

17 Но Моисеевият тъст каза: Това, което правиш, не е добро.

18 И ти ще се измъчиш, и този народ, който е с тебе, защото това е много тежко за тебе; не можеш да го вършиш сам.

19 Сега послушай думите ми; ще те посъветвам – и Бог да бъде с тебе. Ти стой между народа и Бога, за да представяш делата пред Бога;

20 и ги поучавай в наредбите и законите и им показвай пътя, по който трябва да ходят, и делата, които трябва да вършат.

21 Но при това измежду целия народ си избери способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба, и постави над народа такива за хилядници, стотници, петдесетници и десетници;

22 и те нека съдят народа винаги – всяко голямо дело нека донасят пред теб, а всяко малко дело нека отсъждат сами; така ще ти олекне и те ще носят товара заедно с теб.

23 Ако направиш това и ако Бог така ти заповяда, тогава ще можеш да издържиш; и целият този народ ще се разотиде доволен.

24 И Моисей послуша думите на тъста си и направи всичко, което му каза.

25 Моисей избра способни мъже измежду целия Израил, които постави началници над народа – хилядници, стотници, петдесетници и десетници.

26 Те съдеха народа по всяко време; трудните дела донасяха на Моисей, а за всяко малко дело отсъждаха сами.

27 След това Моисей изпрати тъста си и той се върна в своята земя.

Бележки:

  1. 18:3 Т.е. чужденец тук.
  2. 18:4 Т.е. Бог е мой помощник.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *