• Търсене

  • Избери Превод


Изход 19

Израилтяните на планината Синай

1 В третия месец от излизането на израилтяните от Египетската земя на същия ден дойдоха в Синайската пустиня.

Като се вдигнаха от Рафидим, дойдоха в Синайската пустиня и разположиха стан в пустинята, където Израил разпъна шатрите си срещу планината.

И като се изкачи Моисей при Бога, Господ го повика от планината и каза: Така да кажеш на Якововия дом и да известиш на потомците на Израил:

Вие видяхте какво сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и ви доведох при Себе Си.

И така, сега, ако наистина слушате гласа Ми и пазите завета Ми, то повече от всички племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят;

и вие ще Ми бъдете царство от свещеници и свят народ. Тези са думите, които трябва да кажеш на израилтяните.

И така, Моисей дойде и повика старейшините на народа, и представи пред тях всички тези наредби, които Господ му заповяда.

А целият народ отговори едногласно: Всичко, което Господ е казал, ще направим. И Моисей предаде на Господа отговора на народа.

Тогава Господ каза на Моисей: Ето, Аз ида при тебе в гъст облак, за да чуе народът, когато говоря с теб, и да ти вярват вече завинаги. И като предаде Моисей на Господа думите на народа,

10 Господ каза още на Моисей: Иди при народа, освети го днес и утре и нека изперат дрехите си;

11 и нека бъдат готови за третия ден, защото на третия ден Господ ще слезе на Синайската планина пред очите на целия народ.

12 И да поставиш прегради наоколо за народа и да кажеш: Внимавайте да не се качите на планината, нито да се допрете до полите ѝ; който се допре до планината, непременно ще бъде умъртвен;

13 обаче ръка да не се допре до него, а той да бъде убит с камъни или със стрели – било то животно или човек, който се допре, да не остане жив. Когато тръбата затръби продължително, тогава нека се приближат до планината.

14 И така, Моисей слезе от планината при народа и освети народа; а те изпраха дрехите си.

15 Той каза на народа: Бъдете готови за третия ден; не се приближавайте до жена.

16 А сутринта на третия ден имаше гръм и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас; и целият народ, който беше в стана, потрепери.

17 Тогава Моисей изведе народа от стана, за да посрещнат Бога; и застанаха под планината.

18 А Синайската планина беше цялата в дим, защото Господ слезе в огън на нея; и димът ѝ се вдигаше като дим от пещ и цялата планина се тресеше силно.

19 И когато тръбният глас се усилваше, Моисей извика и Бог му отговори с глас.

20 Господ слезе на върха на Синайската планина. И Господ повика Моисей до върха на планината; и Моисей се изкачи.

21 Тогава Господ каза на Моисей: Слез, заповядай на народа да не се втурнат нагоре към Господа, за да гледат, да не би да паднат мнозина от тях.

22 Така и свещениците, които се приближават при Господа, нека се осветят, за да не ги порази Господ.

23 А Моисей отговори на Господа: Народът не може да се изкачи на Синайската планина, защото Ти си ни заповядал: Постави прегради около планината и я освети.

24 Но Господ му каза: Иди, слез, после да се изкачиш ти и Аарон с теб; а свещениците и народът да не се втурнат нагоре и да не се качват към Господа, за да не ги порази Той.

25 И така, Моисей слезе при народа и им каза това.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *