• Търсене

  • Избери Превод


Изход 22

За собствеността

1 Ако някой открадне вол или овца и го заколи или продаде, да заплати пет вола за вола и четири овце за овцата.

(Ако крадецът бъде заварен, когато е влязъл с взлом, и го ударят, и умре, няма да бъде овъзмездено кръв за него.

Но ако слънцето е било изгряло над него, тогава ще бъде овъзмездено кръв за него.) Крадецът трябва непременно да заплати; но ако няма с какво, да бъде продаден той за откраднатото.

И ако откраднатото, било вол, осел или овца, бъде намерено живо, ще плати двойно.

Ако някой стане причина за нива или лозе да бъдат изядени, като развърже животното си и то се напасе в чужда нива, ще плати от най-доброто произведение на нивата си и от най-добрия плод на лозето си.

Ако избухне огън и запали тръни, така че изгорят копни или неожънати класове, или ниви, то, който е запалил огъня, непременно ще заплати за щетите.

Ако някой даде на ближния си пари или някакви вещи да ги пази и те бъдат откраднати от къщата на човека, то, ако бъде намерен крадецът, той ще заплати двойно,

но ако не бъде намерен крадецът, тогава стопанинът на къщата ще бъде заведен пред съдиите, за да се издири дали е сложил ръка върху имота на ближния си.

За всякакъв вид престъпление – относно вол, осел, овца, дреха или каквото и да било загубено нещо, за което би казал някой, че е негово – делото между двамата ще дойде пред съдиите; и когото осъдят съдиите, той ще плати двойно на ближния си.

10 Ако някой даде на ближния си осел или вол, или овца, или каквото и да било животно да го пази и то умре или се нарани, или бъде откарано, без да види някой,

11 спорът ще бъде решен, когато пазачът се закълне в името наГоспода, че не е сложил ръката си върху имота на ближния си, и стопанинът му да приеме това свидетелство, а пазачът няма да плаща.

12 Но ако животното бъде откраднато от него, ще плати на стопанина му.

13 Обаче ако бъде разкъсано от звяр, нека го донесе за свидетелство; за разкъсаното няма да плаща.

14 Ако някой заеме от ближния си животно и то се нарани или умре в отсъствието на стопанина му, ще го заплати.

15 Но ако стопанинът му е с него, няма да плаща. Ако животното е било наето с пари, ще отиде за наема си.

Закон за посегателство над личността

16 Ако някой прелъсти несгодена девица и легне с нея, да плати вено за нея и да я вземе за жена.

17 Но ако баща ѝ откаже да му я даде, да плати в пари според веното на девиците.

18 Жена магьосница да не оставиш жива.

19 Всеки скотоложник трябва да умре.

20 Който жертва на когото и да било бог, освен само на Господа, да бъде обречен на изтребление.

21 Чужденец да не онеправдаваш, нито да го угнетяваш, защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя.

22 Да не тормозите вдовица или сираче.

23 Защото, ако ги тормозите по някакъв начин и те извикат към Мене, ще послушам вика им

24 и гневът Ми ще пламне, и ще ви избия с меч; и вашите жени ще останат вдовици, а вашите деца – сирачета.

25 Ако дадеш в заем пари на някой свой беден съсед сред Моя народ, да не постъпваш с него като заемодател, нито да му налагаш лихва.

26 Ако вземеш в залог връхната дреха на ближния си, до залязване на слънцето да му я върнеш,

27 защото това е едничката му завивка, това е покривалото за тялото му; с какво ще спи? И като викне към Мен, Аз ще чуя, защото съм милостив.

28 Да не хулиш съдиите[1], нито да кълнеш началник на народа си[2].

29 Да не се забавиш да принесеш първото зърно от почистеното на хармана си и на лина си. Първородния между синовете си да посветиш на Мене.

30 Така ще постъпиш с говедото и с овцата си; седем дни ще остане малкото с майка си, а на седмия ден ще го посветиш на Мене.

31 Бъдете за Мене святи хора; затова не яжте месо, разкъсано от зверове на полето; хвърлете го на кучетата.

Бележки:

  1. 22:28 Вероятно става дума за богохулство.
  2. 22:28 Смисълът на този израз не е ясен.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *