• Търсене

  • Избери Превод


Изход 24

Потвърждаване на Завета

1 каза още на Моисей: Изкачете се на планината на Господа, ти и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини, и се поклонете отдалеч;

само Моисей ще се приближи до Господа, а те няма да се приближат, нито народът ще се изкачи с него.

Тогава Моисей дойде и каза на народа всички слова и закони на Господа; и целият народ едногласно отговори: Всичко, което е казал Господ, ще вършим.

И Моисей написа всички Господни слова; а на сутринта, като стана рано, издигна жертвеник под планината, където изправи и дванадесет стълба според дванадесетте Израилеви племена.

После изпрати момци от Израилевите синове и те принесоха всеизгаряния, и пожертваха на Господа телета за мирни жертви.

А Моисей взе половината от кръвта и я изля в паници, а с другата половина от кръвта поръси върху жертвеника.

После взе книгата на завета и я прочете. След като чу това, народът отвърна: Всичко, каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни.

Тогава Моисей взе кръвта, поръси с нея народа и каза: Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всички тези условия.

И така, Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини се изкачиха горе.

10 Там видяха Израилевия Бог: под краката Му имаше нещо като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небе.

11 Но Бог не порази Израилевите водачи. И те видяха Бога и там ядоха и пиха.

12 Тогава Господ каза на Моисей: Ела горе при Мене на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги поучаваш.

13 И така, Моисей стана със служителя си Исус и Моисей се изкачи на Божията планина.

14 А каза на старейшините: Чакайте ни тук, докато се завърнем при вас; и, ето, Аарон и Ор са при вас; който има жалба, нека отиде при тях.

15 Тогава Моисей се изкачи на планината; и облакът покриваше планината.

16 Господнята слава застана на Синайската планина и облакът я покриваше шест дни, а на седмия ден Господ извика към Моисей всред облака.

17 И видът на Господнята слава по върха на планината изглеждаше на израилтяните като поглъщащ огън.

18 И така, Моисей влезе сред облака и се изкачи на планината. И Моисей стоя на планината четиридесет дни и четиридесет нощи.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *