• Търсене

  • Избери Превод


Изход 29

Посвещаване на свещениците

1 Ето какво да извършиш над тях, за да ги посветиш да Ми свещенодействат. Вземи едно теле и два овена без недостатък

и безквасен хляб, безквасни пити, месени с елей, и безквасни кори, намазани с масло; от чисто пшеничено брашно да ги направиш.

Да ги сложиш всички в един кош и да ги пренесеш в коша с телето и двата овена.

Тогава да приведеш Аарон и синовете му при вратата на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода.

После да вземеш одеждите и да облечеш Аарон с хитона, с мантията на ефода, с ефода и с нагръдника, и да го опашеш с изкусно изработената препаска на ефода,

и да сложиш митрата на главата му, и на митрата да сложиш свещения венец.

Тогава да вземеш мирото за помазване и да го излееш на главата му, и така да го помажеш.

После да приведеш синовете му и да ги облечеш с хитони.

И да ги опашеш с пояси, Аарон и синовете му, и да им сложиш превръзки за главата. И свещенството ще бъде тяхно по вечен закон. Така да посветиш Аарон и синовете му.

Видове жертви

10 Тогава да приведеш телето пред шатъра за срещане, а Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на телето.

11 И да заколиш телето пред Господа, при вратата на шатъра за срещане.

12 После, като вземеш от кръвта на телето, с пръста си да сложиш от нея на роговете на жертвеника и тогава да излееш цялата кръв при основата на жертвеника.

13 И да вземеш цялата тлъстина, която покрива вътрешностите, и булото на черния дроб, и двата бъбрека с тлъстината около тях и да ги изгориш на жертвеника.

14 А месото на телето, кожата му и нечистотиите му да изгориш в огън вън от стана; това е жертва за грях.

15 При това да вземеш единия овен; и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на овена.

16 И като заколиш овена, да вземеш кръвта му и с нея да поръсиш навред жертвеника.

17 Тогава да разсечеш овена на късове и като измиеш вътрешностите и краката му, да ги сложиш върху късовете му и главата му.

18 И да изгориш целия овен на жертвеника; това е всеизгаряне на Господа, благоухание, жертва чрез огън на Господа.

19 След това да вземеш и другия овен; и Аарон и синовете му да поставят ръцете си на главата на овена.

20 Тогава да заколиш овена, да вземеш от кръвта му и да сложиш от нея на края върху дясното ухо на Аарон и на края върху дясното ухо на синовете му, и на палеца на дясната им ръка, и на палеца на десния им крак, и с кръвта да поръсиш навред жертвеника.

21 Да вземеш от кръвта, която е на жертвеника, и от мирото за помазване и с тях да поръсиш Аарон и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него; така ще се осветят той и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него.

22 После да вземеш тлъстината на овена, опашката и тлъстината, която покрива вътрешностите, булото на черния дроб, двата бъбрека с тлъстината, която е около тях, и дясното бедро (защото е овен за посвещение),

23 и един хляб, една пита, месена с елей, и една кора от коша на безквасните ястия, положени пред Господа.

24 Всичко това да сложиш върху ръцете на Аарон и върху ръцете на синовете му и да ги полюшнеш пред Господа като движим принос.

25 Тогава да ги вземеш от ръцете им и да ги изгориш на жертвеника над всеизгарянето, за благоухание пред Господа; това е жертва чрез огън на Господа.

26 И да вземеш гърдите на овена за посвещението, което е за Аарон, и да ги полюшнеш за движим принос пред Господа; и това да бъде твой дял.

27 Да посветиш гърдите на движимия принос и бедрото на приноса за издигане, който е бил полюшнат и който е бил издигнат от овена за посвещението от онзи, който е за Аарон, и от онзи, който е за синовете му.

28 И това ще бъде право на Аарон и синовете му от израилтяните по вечен закон; защото е принос за издигане; и ще бъде принос за издигане от израилтяните от мирните им жертви, техният принос за издигане на Господа.

29 А свещените одежди на Аарон ще бъдат за синовете му след него, за да бъдат помазвани в тях и освещавани в тях.

30 Седем дни да се облича с тях онзи от синовете му, който е свещеник вместо него, когато влиза в шатъра за срещане, за да служи в светилището.

31 Тогава да вземеш овена за посвещението и да свариш месото му на свято място.

32 Аарон и синовете му да ядат месото на овена и хляба, който е в коша, при вратата на шатъра за срещане;

33 да ядат онези приноси, с които се е извършило умилостивение за тяхното посвещаване и освещаване; но чужденец да не яде от тях, защото са святи.

34 И ако остане до сутринта нещо от месото на посвещението или от хляба, тогава да изгориш останалото в огън; да не се яде, защото е свято.

35 Така да направиш на Аарон и на синовете му според всичко, което ти заповядах; седем дни ще полагаш ръце върху тях.

36 И всеки ден да принасяш по едно теле за умилостивение за грях; и да очистиш жертвеника, като правиш умилостивение за него, и да го помажеш, за да го осветиш.

37 Седем дни да правиш умилостивение за жертвеника и да го освещаваш; и жертвеникът ще бъде пресвят; всичко, което се докосва до жертвеника, ще бъде свято.

38 А ето какво да принасяш на жертвеника: всеки ден по две едногодишни агнета, винаги.

39 Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш привечер;

40 и с едното агне – една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин[1] първоток елей, и четвърт ин вино за принос за възлияние.

41 А другото агне да принасяш привечер и да правиш с него според стореното на сутрешния принос и според стореното на възлиянието му, за благоухание, жертва чрез огън на Господа.

42 Това да бъде през всичките ви поколения вечно всеизгаряне пред Господа, при вратата на шатъра за срещане, където ще се срещам с вас, да говоря там с тебе.

43 Там ще се срещам с израилтяните; и това място ще се освещава със славата Ми.

44 Ще осветя шатъра за срещане и жертвеника; също Аарон и синовете му ще осветя, за да Ми свещенодействат.

45 И ще обитавам между израилтяните и ще им бъда Бог;

46 и те ще познаят, че аз съм Йехова, техният Бог, Който ги изведох от Египетската земя, за да обитавам между тях. Аз съм Йехова, техният Бог.

Бележки:

  1. 29:40 От евр. мярка за течност (ок. 4,5 л.).

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *